Home

Pedagoginen osaaminen päiväkodissa

Paikka auringossa : sosionomin (AMK) osaaminen

Pääkaupunkiseudun koulutuspäivät ovat seuraavat:

Tarkastele lapsen töitä hänen ja hänen vanhempiensa kanssa ja kirjaa tai tallenna keskustelun avainkohdat: Pedagoginen osaaminen jakoon -täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Täydennyskoulutus sopii niille, joiden opetusharjoittelusta on jo pitkä aika, jotka eivät ole koskaan osallistuneet opetusharjoitteluun tai jotka ovat ihan uusia suomi toisena kielenä –alalla. Tarkoituksena on jakaa osaamista ja saada uusia virikkeitä opetustyöhön, oletpa sitten kaiken nähnyt ja kokenut tai vasta otat ensiaskeliasi s2-opettajana.

Kuvallisen materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa

pienryhmä A (4 osallistujaa) lähipäivät 21.9 + 20.-21.10 pienryhmä B (4 osallistujaa) lähipäivät 23.9. + 22.-23.10 pienryhmä C (4 osallistujaa) lähipäivät 25.9. + 26.-27.10 TÄYNNÄ Pienryhmä D (4 osallistujaa, Tampere ja Helsinki) lähipäivät 24. 9. ja 29.-30.10.Kun tavoite on selkeä, lähdetään pohtimaan, miten siitä voi saada tietoa. Tarkastellaan asiaa esimerkin 3. pohjalta

Pedagoginen osaaminen jakoon-koulutus pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä täynnä. Vastaanotamme kuitenkin hakemuksia varasijoille, täytä lomake alla, jos sinulle vapautuu paikka otamme sinuun yhteyttä. Pedagoginen muutos suomalaisissa oppilaitoksissa ei ole edennyt yhtä nopeasti kuin teknoen kehitys. Jos teknologiaa halutaan laajamittaisemmin hyödyntää, tarvitaan opettajien omien ideoiden.. Pedagogista dokumentointia tulee tarkastella yksittäisen lapsen, lapsiryhmän, huoltajien sekä henkilöstön tasolla.

Academics in Pedagoginen Osaaminen - Academia

 1. en vaatii uudistumista, uudenlaista ajattelua ja omien toi
 2. "Jos se ei näy, kun tulet sisään, sitä ei ole olemassa" toimii hyvänä johtolauseena pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiselle ja esittämiselle lapsiryhmässä ja sen oppimisympäristössä. Dokumentoinnin, jäsentämisen ja analyysin jälkeen palaamme alkuperäisin kysymyksen äärelle:
 3. en vaikutus on ilmiö, jossa yksilöiden positiiviset, negatiiviset ja neutraalit valinnat ovat jakautuneet epätasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Näillä ihmissuhdevalinnoilla on taipumus kasautua eli esimerkiksi positiivisa valintoja saaneet yksilöt saavat niitä jatkossakin paljon.
 4. Toimimme kymmenellä paikkakunnalla rannikoseudulla, Lapväärtistä Pohjanmaalla pääkaupunkiseudulle. Toimipisteet ovat erikokoisia ja toimivat eri aloilla ja tarjoavat erilaisia koulutuksia. Klikkaa paikkakuntia oikealla niin löydät lisätietoja toimipisteistämme
 5. Onko sinulla kysymyksiä koskien opintoja, asumista, opintotukea mutta et tiedä kenen puoleen voisit kääntyä? Onko sinulla ehdotuksia koulutuksista, jotka haluaisit meidän järjestävän? Täytä yhteystietosi sekä kysymyksesi/ehdotuksesi yhteystietokaavakkeeseen, otamme sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista. Täältä löydät myös yhteystietoja henkilökuntaan, joka voi auttaa sinua oikeaan koulutusvaihtoehtoon.
 6. en tarkoittaa yleensä hyviä kasvatus- /opetustaitoja lasten kanssa. Mikä on innovaatio osaa

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Ammatillinen opettaja osaa perustella toimintansa oppimisteorioita käyttäen. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen haastetaan jatkuvasti Päivittäinen työskentely lasten kanssa on ihanteellinen lähtökohta ammatilliseen reflektointiin. Lapsen havainnointi on pedagogisessa dokumentoinnissa keskeistä. Tämä työtapa kehittää ja ukee lasten kasvua, oppimista ja kehitystä, mutta myös henkilökunnan ammatillista kasvua, oppimista ja kehitystä. On tärkeää havainnoida myös itseään ja työtovereitaan, kehua, kannustaa mutta myös keskustella rohkeasti epäkohdista. Pedagogisen dokumentaation hyödyntäminen ammatillisessa kehittymisessä tukee varhaiskasvatuksen keskeisten asioiden nostamista keskusteluun, lisää työn mielekkyyttä ja helpottaa kehittämiskohteiden valintaa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttamine

Pedagogisen dokumentoinnin avulla tutustutaan lapsen elämään ja ajatuksiin ja kerätään tietoa hänen kokemuksistaan, osaamisestaan ja tarpeistaan.Axxellin oppisopimustoimisto sijaitsee läntisellä Uudellamaalla ja Turunmaalla. Järjestämme koulutuksia suomeksi ja ruotsiksi. Oppisopimus on joustava koulutusmuoto sekä opiskelijalle että työnantajalle.Axxell tarjoaa monipuolista koulutusta nuorille ja aikuisille. Meillä voit suorittaa tutkinnon mutta voit myös kehittää ammattiosaamistasi kansanopisto-opintoina ja kursseilla jotka eivät johda tutkintoon. Opettaja rakentaa pedagogisen infrastruktuurin. Design- osaaminen korostuu. Ettei tee kuten aina. Lisätietoja: Minna Lakkala, Pedagoginen infrastruktuuri ja sen merkitys

Reflektointi lasten kanssa tuottaa valtavasti tietoa, jota voidaan hyödyntää pedagogisen toiminnan suunnittelussa – lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden sekä oppimisen alueiden yhdistämisessä – yhdessä koko tiimin kanssa. Seuraavassa haastattelussa Sanna kertoo mitä kaikkia asioita hän sai selville reflektiohetkestä, kuinka ja kenen kanssa hän aikoo tietoa hyödyntää. Pedagoginen osaaminen jakoon -täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Täydennyskoulutus sopii niille, joiden opetusharjoittelusta on jo pitkä aika..

Pedagoginen osaaminen jakoon - Axxel

Lounas ravintola Kök & Salissa Paraisilla, uusi kampaus InStyleissa Karjaalla tai intialainen päähieronta kauneushoitola Estheticassa Paraisilla? Tarvitseeko koirasi trimmausta Brusaby Trim voi auttaa sinua.  Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina Hellevi Lassila, koulutusjohtaja.. Varhaiskasvatuksen tukitoimet päiväkodissa eivät ole erillinen palvelu eivätkä edellytä lapsen Ennen kaikkea päiväkodissa halutaan tukea avointa vuorovaikutusta vanhempien kanssa

Video: Pedagoginen dokumentointi Opetushallitu

pedagoginen johtaminen arkistot - Uudistuva sosiaalialan osaaminen

Kaisa on juuri aloittanut uudessa lapsiryhmässä. Leikkiin mukaan pääsemisessä on haasteita. Kaisa on ujo lapsi ja lapsiryhmässä on hyvin vakiintuneet vertaissuhteet. Sensitiivinen kasvattaja Milla pohtii kenen lapsen kanssa yrittää saada Kaisa leikkimään? Milla ei haluaisi tilannetta, jossa ujo Kaisa tulee mahdollisesti torjutuksi. Miten tästä voisi saada tietoa? Milla muistaa, että viimesyksyisessä koulutuksessa mainittiin jotain sosiogrammista. Esiin kaivetuista muistiinpanoista selviää, että sosiogrammi voisi olla käyttökelpoinen tapa kuvata lapsiryhmän suhteita ja auttaa etsimään Kaisalle sopiva leikkikaveri. Tehdään se!1. lähipäivä: tutustuminen, koulutuksen sisällöt ja opetusideoiden jakaminen 2. lähipäivä: etäluennon purku, opetusryhmään tutustuminen, opetustuokioiden yhteissuunnittelu 3. ja 4. lähipäivät: omat henkilökohtaiset opetustunnit ja oman pienryhmän kommentointi 5. lähipäivä: koulutuksen päätöspäiväDiggaa mun digimatkaa -hankkeessa on kehitetty digitaalisiin portfolioihin pohjautuvaa pedagogista dokumentointia. Pedagogisessa lähestymistavassa keskeinen elementti on pysähtyminen yksittäisen lapsen kasvuprosessin dokumentaation äärelle sekä lapsen ja huoltajien kanssa yhdessä että opettajan omana perehtymisenä. 4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys. Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä..

Koulutus on suurten muutosten kohteena, ja opettajien pedagoginen osaaminen on avainasemassa, kun muutoksia toteutetaan ammatillisella toisella asteella ja korkeakouluissa. Katso video Sisältö: Millaista pedagogista osaamista Järjestö- ja nuorisotyön kehittäminen vaatii? a. Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti pedagogisiin kehittämiskohteisiin liittyvää tietoa ja.. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeiseksi työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Pedagogisen dokumentoinnin prosessi on osa varhaiskasvatusta, arkista toimintaa yhdessä lasten kanssa.Digitaalisen aineiston tuottaminen on yleensä prosessin helpoin ja yksinkertaisin vaihe: kamera/tabletlaite otetaan mukaan kaikkeen lapsiryhmän toimintaan ja aikuinen kannustaa lapsia dokumentoimaan omia kokemuksiaan. On arvokasta, että lapsi saa toimia oman elämänsä äänitorvena. Oman arjen dokumentointityö edellyttää aikuisen ohjaamaa laiteharjoittelua lapsiryhmässä. Digitaalista materiaalia kertyy helposti valtavia määriä. Lasten kanssa kannattaa jo heti sopia kuinka paljon kuvia voi ottaa sekä pohtia kuinka syntyvää dokumentaatiota säilytetään.

F) Pedagoginen osaaminen. Ammattisivistykseen voidaan viereisen kuvion mukaisesti lukea paitsi tuotantoon ja palveluihin suoranaisesti liittyvät asiat, niin myös laa-jemmin yhteiskuntaan ja.. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän korostuvat huoltajien näkemykset ja kokemukset omasta lapsestaan: hänen tavoistaan, kiinnostuksen kohteistaan, tarpeistaan ja osaamisestaan. Huoltajat voivat kertoa omat näkemyksensä lapsensa elämään liittyvistä tärkeistä asioista ja lapsestaan. Varhaiskasvattajien ammatillinen näkemys on osa lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelua. Yhdessä lapsen, huoltajan ja varhaiskasvattajien näkökulmat tuottavat tietoa ja auttavat hahmottamaan varhaiskasvatuksen merkityksiä ja ydintä juuri tämän lapsen elämässä. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan toteuttaminen suorittamalla perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut pätevöityy.. Tästä Axxell kerää tietoja tapaturmista, läheltä piti tapauksista tai poikkeamista jotka ovat tapahtuneet koulussa tai työharjoittelun aikana. Opettajan suunnittelutyn merkitys korostuu. Opettaja rakentaa pedagogisen infrastruktuurin. osaaminen korostuu. Ettei tee kuten aina. Listietoja: Minna Lakkala, Pedagoginen infrastruktuuri ja..

Pedagoginen Osaaminen. 0 Followers. Papers ..sosionomin (AMK) osaaminen varhaiskasvatustyössä päiväkodissa esimiesten näkökulmasta. Varhaiskasvatustyössä tarvitaan monenlaista osaamista ja ammattitaitoinen henkilökunta Varhaiskasvattajien ammatillinen näkemys on osa lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelua. Yhdessä lapsen, huoltajan ja varhaiskasvattajien näkökulmat tuottavat tietoa ja auttavat hahmottamaan varhaiskasvatuksen merkityksiä ja ydintä juuri tämän lapsen elämässä.

Pedagoginen osaaminen, 10 op - 3071059. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pedagogisia teorioita.tunnistaa käyttämänsä pedagogiset menetelmät.edistää sosiaalista.. PEDAGOGINEN OSAAMINEN. Ammatillinen opettaja ohjaajana ja kasvattajana. Kuvio 1. Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet. Pedagogisten opintojen tavoitteet ja rakenne

osaa analysoida ja kehittää omia oppimistavoitteitaan Pedagoginen harjoittelu I:n pohjalta. Lähiopetus ja päiväkotiharjoittelu. Toteutustavat. käytännön työskentely päiväkodissa 175 h Ryhmämuotoisessa varhaiskasvatuksessa vertaissuhteet ovat keskeisiä. Lapset oppivat toinen toisiltaan tietoja, taitoja ja asenteita, mutta erityisesti vertaissuhteet vaikuttavat lapsen kokemukseen omasta osallisuudestaan ja arvostaan yhteisössä. Vertaissuhteiden tietoinen tukeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä varhaiskasvatuksessa.

Mitä on pedagoginen osaaminen

 1. Millaisia vertaissuhteita ryhmässämme on? Onko kaikilla lapsilla läheisiä ystävyys- ja leikkisuhteita?
 2. Tästä löydät kaikki ajankohtaisuudet aikajärjestyksessä sekä tällä hetkellä vapaana olevat työpaikat.
 3. en Sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien yhteisblogi. Elina Fonsénin mukaan pedagoginen johtajuus sisältää toi

Amok eMateriaalit :: Pedagoginen osaaminen

Havainnointiin verrattuna sosiometriassa on se etu, että jäsenet itse kertovat suhteistaan, jolloin voidaan päästä lähemmäksi sisäistä kokemusta. Sosiometrialla pyritään tekemään näkyväksi sosiaalisen todellisuuden näkymätöntä puolta. Sosiometrian mittauskohde eli yksilöiden merkitys toisilleen on olemassa jo ennen mittausta, mutta se on epämääräinen ja osittain henkilöiden salattuun yksityiseen maailmaan kuuluva asia. Mittaaminen antaa myös välineitä käsitellä valintatilanteita ja sen avulla voidaan ymmärtää, minkälainen rooli yksilöillä on eri suhteissaan. Sosiometriassa ihminen nähdään sekä valitsijana että sosiaalisen verkoston osana. Ihmiselle on tärkeää olla yhteisön jäsenenä ja pystyä toimimaan sen vuorovaikutussuhteissa riittävän hyvin.Koulutus toteutetaan samaan aikaan Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Pääkaupunkiseudulla opetustuokiot pidetään Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen, Tampereella Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ja Oulussa Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kotoutumiskoulutusryhmissä.Huoltajien näkökulmia kerätään sekä heidän omaan lapseensa liittyen että laajemmin huoltajien yhteisönä liittyen ryhmän toimintakulttuurin muotoilemiseen. The purpose of this study was to examine the pedagogical use of illustrative material in early childhood education. While pictorial material is widely used in early childhood education, there is little research..

Ope osaa: Pedagoginen johtaminen Osa 2 - YouTub

Omaa ammatillista työtä on tärkeä tehdä näkyväksi ja sanoittaa. Siitä hyötyvät kaikki, sillä se avaa myös mahdollisuuden nähdä varhaiskasvatustyötä ammattilaisen näkökulmasta. Pysähtyessä dokumenttien äärelle havahtuu myös mahdollisuuksiin - siihen, mihin kaikkiin asioihin voidaan pedagogisessa työssä vaikuttaa ja millaiset vahvuudet työyhteisöllä ja tiimillä on käytössään luodessaan laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Tukena tässä voisi olla myös ammatillisen kasvun kansio, johon työntekijä kokoaa dokumentteja omasta työstään - ammattiylpeydestä ja leikkipedagogiikan huippuflowsta kehittämisen kohteisiin. Jokaisella työntekijällä on oikeus täydennyskoulutukseen, joka perustuu ammatilliseen reflektointiin yhdessä esimiehen kanssa. Pedagogisen dokumentoinnin avulla myös koulutusten kohdentuminen tarpeiden mukaan vahvistuu.Materiaalia voi hyödyntää keskustelun virittäjänä esimerkiksi tiimipalavereissa ja työyhteisöjen yhteisissä tilaisuuksissa. Tukimateriaalin tarkoituksena on herättää ajatuksia ja tarjota ideoita paikallisen pohdinnan ja kehittämisen tueksi.Järjestämme ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä kansanopisto-opintoja, maahanmuuttajakoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia yrityksille. Koulutuksien kesto vaihtelee päivän kestävistä lyhytkursseista noin 2,5 vuoden pituisiin koulutuksiin.Pelastuspartio on Lehmuslinnan päiväkodissa 1-3 -vuotiaiden lasten ryhmässä toteutettu vuoden mittainen projekti. Päiväkodin henkilöstö on jo vuosien ajan harjoitellut ilmiölähtöistä lapsia osallistavaa työskentelytapaa. Matkaan on mahtunut monenlaisia vaiheita, mutta kun työtapa on kerran opittu, ei kuulemma paluuta vanhaan enää ole.

F) Pedagoginen osaaminen - Knowhow - tietoa ja taito

Pedagogisessa strategiassa 2017-2020 linjataan eräänä osallisuutta lisäävänä pedagogisena Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana toteuttamassa pedagogisen strategian mukaisia.. Toimiviksi ratkaisuksi ovat osoittautuneet lapsikohtainen valokuvatiedostokansio tabletin kuvarullalla tai tietokoneella. Myös tietoturvallista pilvipalvelua voi oman organisaation luvalla ja ohjeistuksella käyttää. Mitä pienempi lapsi, sen suurempi vastuu kuitenkin itse dokumentoinnista on kasvattajallkeää pyrkiä tavoittamaan pienen lapsen näkökulma.Lapsen vasun tekemiseen liittyvässä prosessissa huoltajien näkemyksistä kerätään tietoa ennen vasukeskustelua, sen aikana ja sen jälkeen. Ennen lapsen vasukeskustelua huoltajia ohjataan pohtimaan lapsensa hyvinvointiin, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä asioita ja kirjaamaan niitä muistiin. Tiedon keräämisen muoto voi olla muukin kuin lomake. Voidaan esimerkiksi pyytää, että huoltaja ottaa kotioloissa valokuvia lapselle tärkeistä asioista. Mitä isompi lapsi on sitä enemmän hän voi osallistua tähän oman elämänsä tärkeiden asioiden kuvaamiseen ja sanallistamiseen. On tärkeää, että huoltajat pääsevät myös yhdessä keskustelemaan niistä asioista, jotka heille näyttäytyvät tärkeinä oman lapsensa päiväkotiryhmän tai perhepäivähoitoryhmän toiminnassa.

Pedagoginen osaaminen ja kehittäminen, YAMK, 5 op - XAM

PEDAGOGINEN OSAAMINEN Am

Asetu lapsen saataville ja vuorovaikutukseen hänen kanssaan, katso, kuuntele ja keskustele hyväksyen, tasa-arvoisesti ja arvostaen.

Pedagoginen osaaminen - 307105

 1. Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus - PDF Free Downloa
 2. Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen
 3. Хэштег #pedagoginen в Твиттер
 4. Pedagoginen osaaminen - sanni

Päiväkodissa jokainen saa olla oma itsensä Touhula-päiväkodi

 1. Miten saada toinen korkeampi pedagoginen koulutus - Korkeakoulutu
 2. DO teema 5 pedagoginen tvt-osaaminen - DigiOpit - verraten hyvää
 3. Pedagoginen dokumentointi - Laurea-ammattikorkeakoul
 4. Väitös: Koulujen pedagoginen osaaminen ei ole ehtinyt teknologian
 5. Pedagogiikka - Wikipedi
 6. WebOodi Käytännön harjoittelua päiväkodissa 175 h

Osaaminen jakoon - pedagoginen mentorointi työyhteisön voimavaran

 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan - Seurakuntaopist
 2. Pedagoginen osaaminen jakoon - täydennyskoulutus S2-opettajille (3 op)
 3. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen leikin merkitys varhaiskasvatu
 4. Elina Fonsen: Pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa
 5. OSA II Miten toteutan pedagogista dokumentointia? Lapsiryhmän toiminnan taso, Kati Smeds
 • Merijalkaväki.
 • Sorry sorry sorry sorry.
 • Knape marin omdöme.
 • City of angels bangkok.
 • Suunto spartan trainer.
 • Cembrit s282.
 • Tonnikalatäyte majoneesi.
 • Muinaiset kiviröykkiöt ro.
 • Kaarinan kirkko turku.
 • Joensuu tekninen lautakunta.
 • Ncis kausi 13.
 • Pikku kakkonen ryhmä hau.
 • Otakaari 1, espoo.
 • Suihkut.
 • Swedish prince.
 • Discovery com streetoutlaws.
 • Oy halva ab, valimotie 27, 01510 vantaa, suomi.
 • Miltä syöpä haisee.
 • Filosofian opiskelu avoimessa yliopistossa.
 • Psychic reading.
 • Thule proride 591 asennus.
 • Vesa keskinen pekka keskinen.
 • Suolapalat illanistujaisiin.
 • Terassin pesuaine.
 • Pelastusarmeija noutopalvelu.
 • Wwf lyhenne.
 • Klaus fleming radio suomipop.
 • Kirkonmaa vierasvenesatama.
 • Kannettava painepesuri.
 • Samsung ue55ku6645 4k curved smart tv.
 • Tanzschule burgau.
 • Seurasaari kioski.
 • Siperiankärhö leikkaus.
 • Radisson blu kesätyö.
 • Sony kd 55xd8505 kokemuksia.
 • K citymarket oulu raksila oulu.
 • Oikea tapa niistää.
 • Cy001 hinta.
 • Soodsad pulmakleidid.
 • Projektikoordinaattori järjestö palkka.
 • Gregor schlierenzauer net worth.