Home

Jyväskylän yliopisto todistus opiskelusta

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Jyväskylän Yliopiston Tietotekniikan laitos tarvitsi ilmeen CAP -projektin lopputuloksena syntyneelle startupille. Lisäksi suunnittelimme startupin verkkosivujen ilmeen alusta loppuun. Sen toteutuksesta vastaa kuitenkin CAP-projektin henkilöstö itse Tutkinto Nykyisessä tutkintojärjestelmässä yliopistossa suoritettava perustutkinto on kaksivaiheinen: ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sitten ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Lisätietoa: Tavoitteena tutkintoPerusopinnot Opintokokonaisuus, joissa keskitytään jonkin tieteenalan perusteisiin. Aiemmin käytettiin myös nimitystä approbatur. Perusopinnot ovat tavallisesti laajuudeltaan 25 opintopistettä (op).

Opiskelus- kampuksella opiskelee yli sata opiskelijaa avoimen yliopiston väylän kautta jopa kan- sa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoimin- (ks. www.humak.fi). din tutkinnon edellyttämät OPISKELU ALKIO-OPISTOSSA Yliopisto- ja amk-opintoja Alkio-opistossa opiskelu on hyvin yhteisöl- listä Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto:n toimiala on Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Mattilanniemi 6, 40100 JYVÄSKYLÄ. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse numerosta 014-2603697 Tietotekniikan opiskelu Jyvskyln yliopiston informaatio-teknologian tiedekunnassa on sellainen. Tietotekniikan opiskelu on vaativaa. Se vaa-tii tyt ja keskittymist. Opintoihin kuu-luu paljon kytnnn tietotekniikkataitojen harjoittelua, joka ei onnistu pelkki kirjoja lukemalla OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011-> KANDIDAATIN TUTKINTO 2011-> Perusopinnot 27 op KEMP010 Alkukeitos, 2 op KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op KEMP112 Kemian perusteet Tiedekunnassa voi opiskella pääaineena tietotekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä, tietojenkäsittelytiedettä ja kognitiotiedettä. Tietotekniikkaa opetetaan ja tutkitaan tietotekniikkaa teknis-matemaattisesta näkökulmasta. Laitoksella opiskelevat valmistuvat filosofian maistereiksi. Opinnoissa valitaan maisteriohjelmaksi koulutusteknologia (opettajankoulutus), ohjelmistotekniikka, tietoliikenne, ohjelmointikielten periaatteet, pelit ja pelillisyys, laskennalliset tieteet, sovellettu matematiikka, sensoriverkot tai Web Intelligence and Service Engineering. Aloja yhdistävinä tekijöinä ovat matemaattinen perusosaaminen ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa.Tietojärjestelmätieteestä valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita, ja tietojenkäsittelytieteestä sekä kognitiotieteestä filosofian maistereita. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetus ja tutkimus kohdistuu tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön osana liiketoiminnan tai julkishallinnon organisaatioiden toimintaa. Tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä tarkastellaan neljästä pääasiallisesta näkökulmasta, jotka ovat teknoen näkökulma, ihmiskeskeinen näkökulma, liiketoiminnallinen näkökulma ja informaatiokeskeinen näkökulma. Laitoksen opetus jakautuu tietojärjestelmätieteessä kahteen suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat järjestelmäkehitys (JK) sekä tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta (TVL).

Opintopolku : Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykse

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa voi opiskella pääaineena taloustiedettä, laskentatoimea, markkinointia, johtamista, yrittäjyyttä sekä viestinnän johtamista. Sivuaineina tiedekunnassa opetetaan kauppaoikeutta, liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuutta ja vastaavaa englanninkielistä kokonaisuutta Basic Business Studies. Hyväksilukeminen ja korvaavuudet Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin muiden opintojen yhteydessä saman tai samansisältöisen opintojakson, jota nyt opiskelee Avoimessa yliopistossa, hän voi hakea korvaavuutta. Lisätietoa: Aiempien opintojen jatkaminen ja hyväksilukeminen Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh. Virallinen todistus kielitaidosta. Opiskelu yliopistoissa. Voit suorittaa alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto). Avoin yliopisto tarjoaa yliopiston kursseja. Kuka tahansa voi opiskella avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopisto on opettajaopiskelijoille täydellinen paikka, koska täällä voi opiskella sivuaineena melkein minkä tahansa muun aineen... opettajan pätevyyden, Petro iloitsee. Tutustu koko opiskelijatarinaan verkkosivuilta ja lue, miksi opiskelu on Petron mielestä ihmisen parasta aikaa! Sulje. Ilmoitus. Opiskelu. Tutkintotaso. Avoin yliopisto-opetus Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa kahdessa eri tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvia hakukohteita on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kaksi Jyväskylän yliopisto koordinoi Kokkolassa toimivaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniusta, jonka toiminnassa ovat mukana myös Oulun ja Vaasan yliopistot.[22] Keskuksessa on noin 100 työntekijää ja runsaat 4 000 opiskelijaa.[22] Chydeniuksen tutkimuksen ja opetuksen aloja ovat kasvatustiede, tietotekniikka, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, lääketiede ja terveydenhuoltoala sekä luonnontieteet.[22] Syyskuussa 2007 sille valmistui uusi 5 000 kerrosneliömetrin kokoinen rakennus.[23] Kohta 7. Opiskelu ulkomailla tai Ahvenanmaalla Ammatillista koulutusta, lukio-, kansanopisto- tai urheiluopistokoulutusta suorittavalta todistus opintojaksosta ulkomailla tai Ahvenanmaalla. Todistus voi olla oman tai vastaanottavan oppilaitoksen antama tai se voi olla sopimus työpaikalla oppimisesta..

Anu Sivunen, viestinnän professori, Jyväskylän yliopisto, anu.e.sivunen(at)jyu.fi, p. 040 735 427. Ward van Zoonen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, ward.w.vanzoonen(at)jyu.fi. Thomas Olsson, tietotekniikan apulaisprofessori, Tampereen yliopisto thomas.olsson(at)tuni.fi, p. 040 849 0819 Jyväskylän lukioissa on laaja tarjonta: voit valita opintoja myös toisesta lukiosta. Opetus on maksutonta. Lukiossa opetus, kouluruokailu ja tukipalvelut, kuten kouluterveydenhuolto, ovat maksuttomia, mutta kustannat itse oppikirjat ja koulutarvikkeet sekä opiskelussa käytettävän.. Etsitkö yrityksen Jyväskylän yliopisto Yliopistoliikunta tarkempia tietoja. Yrityksen toimipiste on paikkakunnalla Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto Yliopistoliikunta sijaitsee kunnassa Jyväskylä, alueella Keskusta. Se on perustettu 1.1.1979 Teologian opiskelu. Koska Turun, Saimaan, Jyväskylän, Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnissa ei tapahdu vuoden 2021 alusta aluemuutoksia, niissä syksyllä 2019 valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu normaalisti vaalikauden loppuun (31.12.2023) saakka Riittä kun Yliopisto sinne siirtyy. Olkoon amk siellä vanhoissa yon tiloissa, mitä siitä itkee iso mies.Nyt jotkut haluavat sekoittaa tieteen ja mutteriopin keskenään. Tämä kaikki yliopisto hörhöily on 45:n yläkerran haave. Siellähän päätetään muutenkin Oulun kaavoitukset

Informaatioteknologian tiedekuntamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Opiskelu ja opiskelukyky ovat • Motivaation ylläpitämistä • Mitkä asiat minua motivoivat ja mitkä eivät? • Miten ylläpidän motivaatiota opiskeluun? • Mitkä muut asiat elämässä tukevat/ heikentävät opiskelumotivaatiotani? H Valppu-Paaso, T Kemppainen, J Palomaa, M SainioAvoimen yliopiston opiskelijat voivat hankkia käyttöönsä yliopiston kulku- ja tulostuslätkän. Lätkän saaminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassaoleva Turun yliopiston käyttäjätunnus (UTU-tunnus). Tästä syystä autoteollisuuden opiskelu Turkin Okanin yliopistossa kansainvälisenä opiskelijana voi olla erittäin mielenkiintoista ja auttaa minua tulemaan paremmaksi Autoteollisuuden insinööri. Turkki on nyt yksi parhaista opiskella ulkomailla kansainvälisille opiskelijoille

Tiedekunta on mukana kahdessa Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikössä 2018–2025: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö. Tiedekunta oli myös mukana Suomen Akatemian nimeämässä tutkimuksen huippuyksikössä Yhteiskunnan historian huippuyksikkö (2012–2017), joka oli yhteinen Helsingin yliopiston kanssa.[11] Lisäksi kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset prosessit sekä kielen oppiminen ja kielenkäyttö ovat yliopiston itsensä nimeämiä kansainvälisesti merkittäviä tutkimusaloja. Muut tiedekunnan tutkimuksen vahvuudet kytkeytyvät yliopiston monitieteisiin osaamiskeskittymiin, joista neljässä tiedekunnan laitokset ovat mukana: Ihmistieteiden tutkimusmetodologia, Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt, Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -keskittymä sekä Ympäristö ja energia -osaamiskeskittymä. Humanistisesta tiedekunnasta noin puolet opiskelijoista valmistuu aineenopettajiksi.lähde? Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Esimerkiksi verkko-opiskelu on etäopiskelua. Etätentti Etätenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamiseen kuuluvan lähitentin tekemistä jollain Opintosuoritusote Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Opintosuoritusotteessa näkyvät kaikki Helsingin yliopistossa ja.. Nanoscience Center (NSC), Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (JSS) ja luonnontieteiden opettajankoulutus ovat tiedekunnan yhteisiä tutkimus- ja koulutusohjelmia.[20]

Video: Opiskelu avoimessa yliopistossa — Jyväskylän yliopiston avoin

Jyväskylän yliopisto kerää tietoa musiikin vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin koronakriisin aikana. Musiikin ja kulttuurin laitoksen tutkijat ovat luoneet verkkokyselyn, johon vastaaminen kestää noin 30 minuuttia. Siinä kysytään vastaajien elinolosuhteista, stressitasoista ja kuinka he ovat käyttäneet.. Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten.. Vuoden 2012 elokuun alussa tiedekunnan nimi muutettiin liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnasta liikuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa alkoi syksyllä 1963 liikuntakasvatuksen opintosuunta, joka itsenäistyi tiedekunnaksi korkeakoulun muututtua yliopistoksi. Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Opiskelun sanasto Avoin yliopisto Helsingin yliopisto

Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen Opintosuoritusote Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Opintosuoritusotteessa näkyvät kaikki Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot. Lisätietoa: Todistus opintosuorituksistaMOOC Mooc-kurssit ovat verkkokursseja, joihin on kokonaan tai osin avoin pääsy. Lyhenne Mooc tulee sanoista Massive Open Online Course. Opintomaksu saatetaan periä siinä tapauksessa, että osallistuja haluaa suorituksen Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Lisätietoa: Mooc-kurssit Opiskelun monet muodot. Yliopisto-opinnot koostuvat pääaine-, sivuaine-, menetelmä-, viestintä- ja kieliopinnoista. Voit hyödyntää myös erilaisia Tutustu opiskelun käytäntöihin >. Pyydä ohjausta opintoihisi. Opiskelijan hyvinvointiin, elämänlaatuun, jaksamiseen ja opiskelukykyyn vaikuttavat monet..

Helsinki. Nuorten Luonto , +4 more. Jyväskylän yliopisto. Aino Huotari. Project Manager at Caruna Kysely korkeakoulutustarpeista Kyselyn perustiedot Kysely oli auki webropolissa: 5. 8.5 Kyselyä kampanjoitiin somessa ja verkostoissa Vastauksia 8.5.2018 / 107 kpl:tta Minkälainen pohjakoulutus sinulla Kauppatieteiden opiskelu on paras sijoitus tulevaisuuteen - LUT-yliopisto. Kiinnostus sijoittamiseen ja rahoitukseen johdattivat Oskari Laamasen opiskelemaan kauppatieteitä LUT-yliopistoon. Luentojen ja tenttimisen lisäksi tehdään projekteja..

Jyväskylän yliopisto - Wikipedi

 1. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi
 2. Jyväskylän Yliopisto is the countries' leading alma mater in the fields of sports and education. Here are some courses I recommend from different faculties. management of winter sports, theoretical and methodological aspects of the social sciences of sports, environmental management,INTOPIA..
 3. en opiskelu Sivutoimisella opiskelulla tarkoitetaan esimerkiksi työn ohessa tapahtuvaa opiskelua, joka ei ole päätoimista. Sivutoimiseen opiskeluun ei yleensä saa opintososiaalisia etuuksia, kuten opintotukea. Avoimessa yliopistossa opiskelu on yleensä sivutoimista opiskelua.
 4. Tiedustelut: Leena Mattila, leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi, 040 838 9515. Jyväskylän yliopisto. Lahden kansanopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos. Edistämme opiskelijan persoonallisuuden kehitystä ja omaehtoista opiskelua
 5. Etäopiskelu Opiskelumuoto, joka on ajan ja paikan suhteen joustava. Etäopiskelussa hyödynnetään usein tieto- ja viestintätekniikkaa. Esimerkiksi verkko-opiskelu on etäopiskelua.
 6. Avoin korkeakoulu Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Molemmat järjestävät avointa korkeakouluopetusta. Yliopistoissa nimityksenä on Avoin korkeakoulu tai Avoin yliopisto, ammattikorkeakouluissa avoin AMK.

Opiskele yliopisto-opintoja etänä Avoin yliopisto, Jyväskylän

 1. Yliopisto-opiskelijat suhteessa asukasmäärään. 4,3 %. Sijoitus Suomen kaupunkien suuruusvertailussa. 1. Opiskelu. Jyväskylästä löytyy Jyväskylän yliopisto, jossa voi lukea muun muassa kauppa-, liikunta- ja kasvatustieteitä sekä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita
 2. Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman
 3. Avoimessa yliopistossa erityisjärjestelyt voivat koskea tenttejä sekä opetus- ja ohjaustilanteita. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi

Jyväskylän yliopisto kertoo it-opiskelusta - Digitoday - Ilta-Sanoma

Akateeminen OPISKELUKULTTUURI ei ole tätä • Luennoilla tai harjoitusryhmässä omien kuulumisten vaihtaminen kaverin kanssa, kesken opetuksen • Lo-listan sähköpostiviestien poistaminen niihin perehtymättä • Jäät pois aamun luennolta, koska se vaan on liian aikaisin • Et seuraa opintosuoritusten /-pisteiden kertymistä rekisteriisi • Palautat kurssin lopputyön silloin kun sinulle sopii huomioimatta sitä, milloin opettaja on sen pyytänyt palauttamaan • Opettajankokous, jossa rehtori briiffaa tulevasta viikosta: Kerrot työkaverille hauskimmat yksityiskohdat edelliseltä viikonlopulta • Työsähköpostin lukematta jättäminen • Jäät kotiin nukkumaan, koska töissä on tylsää • Et tarkista maksetaanko sinulle oikeaa palkkaa tai palkkaa ollenkaan • Lähetät työhakemuksen hakuajan sulkeuduttua H Valppu-Paaso, T Kemppainen, J Palomaa, M SainioAvoimen yliopiston verkko-opinnoissa ja myös monissa muissa lähiopetuksena ja monimuoto-opintoina järjestettävissä opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Jyväskylän yliopisto biotalouden koulutus

 1. Yliopistokirjastot lähettävät kirjoja kaukolainoiksi toisille kirjastoille. Pyydä lähikirjastoasi laittamaan tilaukseen maininta "Asiakas on TY:n avoimen yliopiston opiskelija", sillä kurssikirjoja lähetetään kaukolainaksi vain oman yliopiston opiskelijoille.
 2. 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA
 3. on savuton opiskelu- ja työpaikka - •tupakointi on sallittu vain yliopistorakennusten ulkopuolella sijaitsevissa tupakointipisteissä. Opiskelun etiikka. Yliopisto-opiskeluissa tulee ottaa aina huomioon eettinen opiskelu, hyvä tieteellinen käytäntö, sen loukkaukset ja opiskelijan tekijänoikeudet

Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut Turun yliopisto

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi Yliopisto-opiskelusta ja opiskelija-kulttuurista. Opintoihin orientoitumisen luento 18.9.2014. Tämän kerran ohjelma. Akateemisen ammattilaisuuden edellytykset Akateeminen vastuu ja vapaus Akateeminen opiskelukulttuuri Oma ryhmä voimavarana 9 Opintojen suunnittelu HOPS Opintojen alussa keskustellaan opiskelijan kanssa hänen aikaisemmista opinnoistaan ja pohditaan yhdessä miten olisi hyvä jatkaa. Tutkinnossa on väljyyttä ja on hyvä että opiskelija täyttää sen itse katsomillaan mielekkäillä opinnoilla Opiskelija saa oman näköisen tutkinnon Opiskelija valmistuu työhön jota tahtoo tehdä Jokainen opiskelija saa omanlaisensa kombinaation Laaja-alainen yliopistomme mahdollistaa erilaisten yhdistelmien tekemisen Koska emme tiedä millaisia töitä tulevaisuudessa on opiskelija voi itse miettiä millaisia töitä tahtoo tehdä ja suuntautua niihin aineisiin. Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Master-tutkinnot Turun AMK:ssa Nimi ja pvm Suomen korkeakoulujärjestelmä perustuu duaalimalliin Yliopistot Tohtori Lisensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Maisteri 120 op Ammattikorkeakoulut Ylemmät Tietotekniikka, informaatioteknologian tiedekunta - Uuden opiskelijan opas, Jyväskylän yliopisto. Yliopisto-opiskelu on koulumaailmaa itsenäisempää. Korttia varten pitää hankkia todistus opiskelusta, jonka saa VR:n verkkosivuilta ja johon saa leiman tiedekunnan palvelukeskuksesta Kandidaatin tutkinto Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus 180 opintopistettä (op). Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yleensä alkuvaiheen osia kandidaatin tutkinnosta, mutta ei koko tutkintoa. Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Yliopisto-opiskelusta ja opiskelija-kulttuurist

 1. Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin
 2. Virhe:
 3. Yliopiston rehtorina toimii fyysikko Keijo Hämäläinen. Jyväskylän yliopiston rehtorit aikajärjestyksessä:[8]

Jyväskylän kansalaisopist

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto, Jyväskyl

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Tietotekniikka - Uuden opiskelijan opas by University of Jyvaskyla - Issu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin osalta hakijamäärä oli toivottu. - Meidän koulutusuudistuksemme osui oikeaan ja sanomamme tavoitti hakijat, sillä olimme Suomen toiseksi suosituin agrologikoulutuksen päiväopintojen tarjoaja Millaista opiskelu Omniassa on ja mitä vaihtoehtoja nuorille on tarjolla? Täältä löydät tietoa perustutkinnoista, hakemisesta ja yksilöllisestä opiskelusta Omniassa. Ammatillinen todistus tulee uutena todistusvalintoihin ja mahdollisuudet hakea avoimen korkeakouluväylän kautta laajenevat Harjoituskurssit ja harjoitustyöt Joihinkin opintoihin liittyy harjoituskursseja esim. laboratoriossa, jolloin opittua sovelletaan käytännössä. Joidenkin opintojaksojen suorittamiseen voi liittyä harjoitustyö, joka yleensä on kirjallinen työ. ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen Jyväskylän yliopisto sijoittui vuosina 2011–2013 ja 2015 Shanghain listan kansainvälisessä yliopistorankkauksessa 500 parhaan yliopiston joukkoon. Jyväskylän yliopisto kutsuttiin vuonna 2011 osallistumaan arvostetun Times Higher Education -lehden maailmanlaajuiseen yliopistovertailuun, jota on nykymuodossaan tehty vuodesta 2010. Jyväskylän sijoitus on vuosien 2016–2017 listalla välillä 351−400. [24]QS World University Rankings -vertailussa yliopisto sijoittui sijalle 357.

Haluaisitko vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen? Opiskelutaitoilloissa eri aiheiden asiantuntijat käsittelevät mm. tieteellisten tekstien lukemista ja lukutekniikoita, englanninkielisen kirjallisuuden lukemista, tenttiin valmistautumista, kirjallisten tehtävien tekemistä ja ajankäytön suunnittelua. 3) Jyväskylän yliopisto Todistus on esitettävä yliopiston määräämässä kohtuullisessa ajassa. Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeluoikeuden palauttamista ja 45 §:ssä tarkoitettua varoitusta, määräaikaista erottamista ja opiskelusta pidättämistä, tulee käsitellä..

Yleistä yliopisto-opiskelusta Opiskelijall

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto, Tietoa opiskelusta. Opiskelu. Kurssit on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille, mikäli muuta ei mainita. Tätä nuoremmat ovat tervetulleita lasten ja nuorten kursseille. Sinulla on mahdollisuus saada todistus opinnoistasi kansalaisopistossa. Pyydä se asiakaspalvelusta ennen kurssin päättymistä Verkkoluento Opettajan pitämä vuorovaikutteinen luento verkon välityksellä. Opiskelijat tarvitsevat luennolle osallistumiseen tietokoneen, jossa on kaiutin ja verkkoyhteys. Opiskelijat kysyvät ja kommentoivat luennolla chatin avulla tai suullisesti (tarvitaan mikrofoni) ja tekevät erilaisia tehtäviä. Luennolle osallistumiseen ohjeistetaan opintojaksolla. Lisätietoa: Verkko-opinnotSiirtotentti Avoimen yliopiston järjestämissä tenteissä on mahdollista suorittaa myös muiden oppilaitosten ja Helsingin yliopiston perusopetuksen tenttejä. Tentit siirretään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella. Palvelu on maksullista. Lisätietoa: Tentit Verkkokokousympäristö Avoimen yliopiston verkkoluennot välitetään useimmiten Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän kautta. Lisätietoa: Verkko-opinnot 

Jyväskylän yliopisto on perustettu vuonna 1979. Se on muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Jyväskylä, ja pääasiallinen toimiala Koulutukset ja koulutuspalvelut. Tietojen lähde: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Fonecta Moodle Vaasan yliopisto. Optima Jyväskylän yliopisto. Opiskelu Kokkolan yliopistokeskuksessa. Avoin yliopisto Kurssi-, todistus- ja muut maksut. Kurssimaksu mainitaan jokaisen kurssin kohdalla. Se kattaa opetuksen. Jyväskylän kansalaisopistossa työttömille työnhakijoille ja maahanmuuttajille myönnetään opintoseteliavustusta asioimisjärjestyksessä opiston neuvonnassa niin kauan kuin.. Itä-Suomen yliopisto avaa palopäällystölle väylän maisteritutkintoon Jyväskylän yliopisto. Страна. Финляндия

HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan Tarkempia ohjeita erityisjärjestelyistä, hakemuksesta ja sen käsittelystä voi kysyä esteettömyyssuunnittelijalta.

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit Informacje dla studentów Erasmusa w JYU, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Finland: blogi, doświadczenia i zdjęcia. Erasmus Jyväskylän yliopisto. Imię: University of Jyväskylä Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology, - It-ala kaipaa osaajia, joita kampanjan avulla yritämme löytää. Teknologia on jo osa jokapäiväistä elämäämme, eikä it-puolella työskentely tarkoita pelkästään tietokoneiden kanssa työskentelyä, Ihanainen muistuttaa.

Paras yliopistokaupunki sinulle? 10 kaupunkia vertailussa - Blogi

Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla tyylikäs todistus arvostusta palkinnon suunnittelu malli. Tuhansia uusia ja laadukkaita kuvia joka päivä Opiskelu avoimessa yliopistossa. Tervetuloa innostuneiden opiskelijoiden joukkoon! Meillä opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa. Yliopisto-opintoja joustavasti Paljon etä- ja verkko-opintoja. Ohjeita opiskeluun avoimessa yliopistossa HelpJYU:ssa HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180 Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Todistus Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Lisätietoa: Todistus opintosuorituksista Sen opiskelu on monipuolista ja kiinnostavaa, jopa mystistä. Opinnoissa edetessäsi ja erikoistuessasi teet valintoja, jotka voivat viedä sinut niin luonnossa viihtyväksi tutkijaksi kuin nykyteknologian huippua edustavaksi geneetikoksi - tai kaikkeen tältä väliltä. Missä biologiaa voi opiskella 7 Soveltavan kemian maisteri 120 op Tutkintoon pakollisena kuuluvia opintoja: Puunrakenne ja kemiallinen koostumus Soveltavan kemian tutkimusmetodiikka Biomassanjalostus Hiilihydraattikemia Soveltavan kemian syventävät harjoitustyöt (valinnaisuutta) Pro Gradu ja kypsyysnäyte Tutkielmaseminaari, työelämäkurssi ja HOPS Valinnaisia syventäviä opintoja voi olla muut biomassanjalostuksen kurssit, muiden suuntautumisvaihtoehtojen kurssit (laitetekniikka, analytiikka jne) Jyu. Yksi yliopisto. Monta maailmaa. Navigation. Peda.net. Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella pääaineita ovat filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalityö. Laitoksen maisteriohjelmia ovat kulttuuripolitiikka, kansalaisyhteiskunnan asijantuntijuus ja englanninkielinen Development and International Cooperation. Opetustarjontaan kuuluvat myös elämänkatsomustiedon, sukupuolentutkimuksen, sosiaali- ja psykogerontologian, yhteiskuntatieteen ja monitieteisen living with globalization -opintojen opintokokonaisuudet. Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan Opiskelu ja opiskelukyky ovat • Viestintätaitojen harjoittelemista työelämääkin varten • Mitkä viestitaidot ovat mielestäni tärkeitä? • Mitkä ovat vahvuuksiani ja missä kaipaan harjoitusta? H Valppu-Paaso, T Kemppainen, J Palomaa, M Sainio

Etätentti Etätenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamiseen kuuluvan lähitentin tekemistä jollain muulla kuin opinto-ohjelmassa mainitulla paikkakunnalla (tai ulkomailla). Opiskelija hankkii itse tentinvalvojan ja maksaa tentin järjestämisestä syntyvät kulut. Lisätietoa tenteistä.Opetuksen toteuttaja Avointa yliopisto-opetusta toteuttavat Avoimen yliopiston lisäksi yhteistyöoppilaitokset kuten kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja kesäyliopistot ympäri Suomea. Tiedon opetuksen toteuttajasta löydät ao. opintojakson opinto-ohjelmasta. Ammatillisen perustutkinnon todistuksen liitteenä saat opintosuoritusotteen, josta ilmenevät suorittamasi yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet ja niiden osaamispisteet ja arvosanat sekä muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet. Todistus suoritetuista tutkinnon osista

Alkukuulustelu Joissain opinnoissa opiskelijat valitaan aineopintoihin ennen opintojen alkua järjestettävän kirjatentin perusteella. Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa Avoimen väylä Avoimen väylä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi pyrkiä perustutkinto-opiskelijaksi yliopiston joihinkin koulutusohjelmiin avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet, hakuajat ja muut kriteerit vaihtelevat tiedekunnittain. Lisätietoa: Tavoitteena tutkinto

OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma Opiskelu ja opiskelukyky ovat • Arvojen ja asenteiden tiedostamista • Mitkä ovat minulla tärkeitä arvoja ja kuinka ne näkyvät (tai voisivat näkyä) käytännössä? • Mitä arvoja saan ja haluan viedä eteenpäin työssäni opettajana? H Valppu-Paaso, T Kemppainen, J Palomaa, M Sainioe-aineistot ovat yliopistokohtaisia. Avoimen yliopiston opiskelija voi käyttää opinto-oikeutensa aikana Turun yliopiston hankkimia e-aineistoja yliopiston verkossa olevilla koneilla Turussa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi voit käyttää e-aineistoja UTU-tunnuksella myös esimerkiksi kotikoneella. Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Tiedekunnassa on neljä laitosta, joissa kaikissa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa opetusta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos toimii Mattilanniemessä, ja muut laitokset sijaitsevat Ylistönrinteellä. Laitosten tutkimus ja opetusalat ovat seuraavat: Avoin yliopisto-opetus avaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopisto-opintoihin pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain noin 8 000 aikuisopiskelijaa. Tervetuloa mukaan

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen Aineopinnot Joidenkin koulutusohjelmien opinnot rakentuvat perus- ja aineopinnoista. Aineopinnoissa syvennetään perusopintojen antamaa oppiaineen sisältötietoa sekä keskeisten käsitteiden, teorioiden ja tutkimusmenetelmien tietoutta. Aineopintojen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 35–55 op (opintopistettä). Ennen aineopintoja suoritettavat perusopinnot ovat tavallisesti laajuudeltaan 25 op. 

2.3.2020Lasten ja nuorten taiteen perusopetusKUVATAIDEKOULU, MUSIIKKIKOULU, SANATAIDEKOULU, TEATTERITAIDEIlmoittautuminen lukuvuodelle 2020 - 2021 on 1.4. - 15.5.  ILMOITTAUDU TÄSTÄ Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma kertoo, mitkä opinnot tarvitaan tietyn koulutusohjelman mukaisen tutkinnon tai opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Avoimen yliopiston opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia, ja ne vastaavat sisällöiltään ja vaatimuksiltaan yliopiston opintoja. Ennen syksyä 2017 opetussuunnitelman sijaan käytettiin tutkintovaatimusten käsitettä. 23. Opiskelijan yliopisto - 25 Yliopisto Valintakriteerit yliopistoon»» Yliopiston säännöt (opintosuoritteista, arvosteluperusteista, aiemmin opitun tunnustamisesta)»» Yliopistoon ilmoittautuminen»» Esteettömyysasioista»» Opiskelun tukipalvelut (kirjastot, tietokoneluokat.. Jyväskylän TKI-keskus (Akseli) sijaitsee Kankaan alueella lyhyen kävelymatkan päähän Jyväskylän keskustasta. Humak ja Jyväskylän aikuisopisto muodostavat siellä Luovan kampuksen, jossa työskentelee 50 oppilaitosten henkilöstöön kuuluvaa ja 450 opiskelijaa

 • Finland party.
 • Temple of ikov slayermusiq1.
 • La baraque zevenhuizen openingstijden.
 • Sievitalo kokemuksia 2017.
 • Wetransfer plus.
 • The look oulu hinnasto.
 • Peu basket miehet.
 • Ajokouluttajat teoriakoe.
 • 6 kytkentä.
 • Wartaway kipu.
 • Rasvahormin puhdistus.
 • Malassezia furfur behandling.
 • Myydään toimiva verkkokauppa.
 • Nukkula hinta.
 • Firearms united finland.
 • Petteri punakuono elokuva 1998.
 • Zeppelin hintamyrsky.
 • Adverbi.
 • Jussi pekka rantanen mustalainen.
 • Kapverden lebensmittelpreise.
 • Höyrylaiva majoitus savonlinna.
 • Pc kate.
 • Kim jong un twitter.
 • Merilevä keitto.
 • Lumo asunnot riihimäki.
 • Valkoinen t paita.
 • Ons suhde.
 • Pohjois amerikan maanjäristykset.
 • Tallipaikka hevoselle helsinki.
 • Unzip free.
 • Robert f kennedy.
 • Ryhmäperhepäiväkoti revontulet kokemuksia.
 • Kukkavälitys vantaa.
 • Apinamies alkuperäinen.
 • Pirunpelto 5 kausi.
 • Timanttiset kastelahja.
 • Thor ragnarok trailer 2 song.
 • Valkoinen komposiittiallas.
 • Joulubuffet turku.
 • Powerless trio youtube.
 • Tyhmyystesti demi.