Home

Kiertotalouden teemat

Uusi elämä tekstiiliteollisuuden jätteelle - Sitra

Kiertotalouden kiinnostavimmat - Sitr

Bio- ja kiertotalous Pirkanmaan ELYkeskuksessa 13.6.2019 Elinvoimaa ilmastotyöstä seminaari, Tampere Kiertotalouden tiekartta 2.0 Sitran julkistama päivitetty kansallinen kiertotalouden tiekartta 2.0 Kriittinen Haluamme tuotteille ja laitteille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Uusien laitteiden hankinnassa kiinnitämme huomiota pitkän tähtäimen toimintaan. Varmistamme varaosien saatavuuden ja mahdollisuuden tarpeen tullen päivittää ja laajentaa koneita.Kiertotalouden osalta EU on asettamassa kunnianhimoisia tavoitteita. Joulukuussa 2014 Euroopan komissio hylkäsi edellisen komission valmisteleman kiertotalouspaketin[21][22], mutta joulukuussa 2015 komissio julkaisi uuden ehdotuksensa. Tarkoituksena on asettaa tiukemmat tavoitteet luonnonvarojen käytölle ja edistää tuotteiden materiaalitehokkuutta, kestävyyttä ja korjattavuutta. Ehdotuksen keskiössä on EU:n kiertotaloustoimintasuunnitelma. Ehdotuksessa asetetaan myös EU:n yhteiset kierrätystavoitteet: 65 prosenttia yhdyskuntajätteelle ja 75 prosenttia pakkausjätteelle vuoteen 2030 mennessä. Ehdotuksessa sitoudutaan myös kaatopaikkajätteen alentamiseen siten, että vuonna 2030 enintään 10 prosenttia kaikesta jätteestä päätyy kaatopaikalle. Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä Järvi-Saimaa 12.12.2017 Merja Rehn Sitra Sitra Merja Rehn 12.12.2017 1 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo:

Tehtävät - Kiertotalousnett

Kemia mahdollistaa kiertotalouden. Kemianteollisuus on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä, sillä jo vuosikymmenien ajan se on jalostanut eri toimialojen jäte- ja sivuvirroista lukuisia tuotteita ja ratkaisuja Kiertotalouden biomassat ovat useimmiten eloperäistä jätettä tai sivutuotteita. Biomassoille on ominaista kosteus ja aineksen orgaanisuus, jotka mahdollistavat voimakkaan mikrobitoiminnan.. — Kaupunki on panostanut kiertotalouden keskittymän Ecosairilan alueen kehittämiseen, ja saatu rahoitus tuo mukaan kansainvälisen yhteistyön, kertoo Sihvonen

Kiertotalouden kiinnostavimmat kokoaa yhteen Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritykset. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin Your opinion. Unfortunately, to help prevent spam, we require that you log in to GNOME Shell Extensions in order to post a comment or report an error. You understand, right

Kiertotalous - Wikipedi

 1. Download themes to change how Firefox looks. Tailor your experience to your tastes. Cute critters, evil robots, beautiful landscapes—thousands of options
 2. Tällä videolla esitellään kiertotalouden periaatteita. Tämä video on toteutettu osana Kiertotalous.nyt kurssin oppimateriaalia. Lue lisää..
 3. Jo vuonna 1798 Thomas Malthus toi esiin huolen maailman väestön kyvystä itsensä ruokkimiseen väestönkasvun seurauksena. Vuonna 1972 Rooman Klubi, kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksellinen keskustelufoorumi, julkaisi Kasvun rajat -kirjan (engl. Limits to Growth). Sen keskeisen viestin mukaan maailmantalous romahtaa 100 vuoden kuluessa, mikäli päättäjät eivät kykene riittävän nopeasti löytämään konsensusta resurssien ehtymiseen ja saastumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.[2]
 4. vuonna 1998, Ernst Ulrich von Weizsäcker argumentoi raportissaan Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use, että ihmisyhteisö kykenee vaurastumaan myös luonnonvaroja tuhoamatta, nykyisiä resursseja tehokkaam
 5. taa. Visiona on olla valtakunnan johtava kiertotaloustapahtuma
 6. Lisää PowerPoint-teemat seuraavaan esitykseesi ja kiinnitä yleisön huomio. Paranna esityksiäsi Microsoft PowerPoint-mallien avulla. Näiden PowerPoint-teemojen huomiota herättävät grafiikat ja..
 7. en ja luonnon tasapainon järkky

Kiertotalouden edistäminen Johtaja Mari Pantsar, Sitra Globaali kestävyyskriisi Jos globaalia kestävyyskriisiä, jonka keskiössä on ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikäyttö, ei saada ratkaistu Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Insinööri (AMK). Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja.. Lain mukaan vastuu luonnosta ja ympäristöstä kuuluu kaikille. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia luontoon, elinkeinoihin ja talouteen kaikkialla maapallolla. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät ja samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiankulutuksesta on edelleen lähes 80 prosenttia.

Eri katsontakantojamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Kemia kiertotalouden mahdollistajana. Kemianteollisuuden tuotteet ovat monin tavoin läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Puhdas juomavesi, lääkkeet, pahvi- ja paperituotteet sekä monet.. Pyrimme energiatehokkuuteen myös optimoimalla kuormien täyttöasteen, noudattamalla mahdollisimman taloudellista ajotapaa ja suosimalla ajoneuvojen hankinnassa polttoaineita vähän kuluttavia, mahdollisimman vähäpäästöisiä autoja ja trukkeja. Yrityksemme ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja ajokilometrien seuranta on osa vastuullista toimintaamme. KESTÄVÄ PIRKANMAA Pilkahdus, Pirkanmaan ennakointiyhteistyö 16.1.2018 Kari Herlevi Projektijohtaja Sitra Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn Miksi heitämme pois noin 80 % Kiertotalouden juuret ovat vuosikymmeniä menneisyydessä, eikä mallin syntyä voida jäljittää tiettyyn ajankohtaan tai kirjoittajaan.[1] Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Kiertotaloutta tukevat tontinluovutusehdot - Green

Kiertotalous - Kiertotalouden Varsinais-Suom

Kiertotalouden ytimessä. Kymmenvuotistaivaltaan juhliva UPM ProFi näyttää, kuinka kiertotalous toimii käytännössä. Uudet materiaalit ja tuotteet syntyvät tuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä Metsän Woima tarjoaa asiantuntijuutta ja osaavia käsiä tekemään työpäivästäsi helpomman. Toimimme bioenergian, metsäalan, kiertotalouden, polttoaineiden ja kierrätyksen parissa Jos leipä menee vanhaksi, heität sen roskiin. Mutta minne se menee seuraavaksi? Lineaarisessa taloudessa se päätyy kaatopaikalle - laajoille ylimääräiselle jätteelle omistetuille alueille

Esittelyssä olevat työpöydän teemat - Window

 1. Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,
 2. aisuuksia nopeasti muuttuvassa toi
 3. isteriö Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa tuotteet ovat pitkäikäisiä ja materiaalit kiertävät arvoa säilyttäen.
 4. Maapallon rajat ovat tulossa vastaan BIOS 3 jakso 3 Talouskasvun priorisointi on tapahtunut ympäristön kustannuksella, mikä on johtanut mittaviin ympäristöongelmiin. Lisäksi taloudellinen eriarvoisuus
 5. nassa jätettä ja sivuvirtoja hyödynnetään toiseen käyttötarkoitukseen esimerkiksi teollisissa symbiooseissa.  
 6. Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa
 7. tamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta
Toimistokalusteet tehokkaasti uudelleenkäyttöön - Sitra

See more of KierRe - kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa on Facebook Kiertotalouden liiketoimintamalleista on esitetty erilaisia jaotteluja muun muassa Accenturen[7] ja Deloitten[8] toimesta.

Tuote palvelunamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran lausunto VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 15.2.2017 Kari Herlevi ja Mari Pantsar Yleistä - Valtioneuvoston KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY 10.11.2015 Miksi resurssiviisautta tarvitaan Miksi kaupunkien pitää muuttua Mitä resurssiviisaus tarkoittaa Mitä sillä

Ma ise ei ole seda RTJ teemat väga fiilinud (kuigi mul üks plaat tegelt isegi on) aga Rafu ja Vasar on väga selle teemas. Tüübid ise kirjutavad, et: we shot this video only a few weeks before the.. Kiertotalouden Suomen Tiekartta Maailmanlaajuisesti uniikki kiertotalouden tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali suunnannäyttäjä Euroopassa 1800 miljardin euron lisäpotentiaali kansantalouksille Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Usein tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla älykkyydellä. Download Royale Theme for WinXP - Official - A new, official theme from Microsoft for Windows XP. It's inspired from Windows Media Center and I believe is the best Window theme ever

LADEC auttaa yrityksiä kiertotalouden hyödyntämisess

Eyecandy Themes and icons for Ubuntu/Linux Mint.. Find out how to customise Themes using the theme editor or schedule browser themes to change automatically throughout the day Haastattelimme WordPress-asiantuntijoita ja kysyimme: mikä on paras Wordpress-teema ja pyysimme kertomaan myös parhaat suomenkieliset WordPress-teemat Kiertotalouden ratkaisuista toivotaan pelastajaa, joilla voidaan säästää energiaa ja raaka-aineita sekä rasittaa luonnon kestokykyä mahdollisimman vähän. Alasta on kehittymässä digitaaliseen.. Kiertotalouden asiantuntija. Korkeakoulu. Tampereen yliopisto. Suuri haaste syntyy kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta sekä kiertotalouden mahdollisuuksien..

Suomessa esimerkiksi UPM, Neste ja St1 ovat kehittäneet uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia polttoaineita. Kestävä biotalous mahdollistaa kiertotalouden. Pienistä- ja keskisuurista kumppaneista rakentuva verkosto mahdollistaa kiertotalouden, ja luo samalla lisäarvoa puuraaka-aineelle Kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntäen ja alansa edelläkävijänä, YIT edistää kestävien, viihtyisien ja turvallisten kaupunkien kehitystä rakentamalla pitkäkestoisia ja houkuttelevia asuinympäristöjä

Teemat ovat Jatka artikkeliin Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 1/10. Kiertotalouden tiellä. Rakennus- ja purkujätteiden lajittelusta sekä kierrätyksestä Tuhansia uutisia läheltäsi. Lue Oulun alueen uutisia, urheilutuloksia , poliisitapahtumia, blogeja, tviittauksia ja Instagram-kuvia

Kiertotalouden tieto käyttöön - Kahdeksan keskeistä teemaa ja uudet

Video: Kiertotalouden esittely 2

Kiertotalouden edistäminen - PDF Ilmainen latau

Liiketoimintamallia hyödyntäviä suomalaisia yrityksiä ovat muun muassa Kuinoma, Huuto.net, Tori.fi ja Sharetribe.  12 Väistämätön siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen on tehtävä reilusti ja oikeudenmukaisesti. Jokin malli perustulosta? Elinikäinen oppiminen

Moderni älytehdas mahdollistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden

 1. taa voidaan synnyttää myös palveluihin: logistiikkaan, huolto-, korjaus-, leasing- ja vuokrauspalveluihin sekä uudenlaisiin jakamispalveluihin. Autamme näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa, kumppanien etsimisessä ja liiketoi
 2. Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun
 3. en koulutusreformissa Ammattilaisen kädenjälki, SYKLI 8.11.2017 Nani Pajunen, Sitra V I S I O Suomi menestyy kestävän
 4. Raportissa käsitellyt teemat ovat keskenään hyvin erilaisia - ja niissä ollaan kiertotalouden edistämisen näkökulmasta eri tasoilla: kun esimerkiksi rakennusjätteiden hyötykäytön, ruokahävikin..
 5. en vaatii laaja-alaista tarkastelua ja systeemitason
 6. Kiertotaloudessa neitseellisten luonnonvarojen, myös puhtaan veden, tarve on vähäisempi ja sen sijaan hyödynnetään jo kierrossa olevia luonnonvaroja. Vesiin ja vesiekosysteemeihin kohdistuvat paineet ja kuormitus ovat merkittävästi vähäisempiä kuin vallitsevassa lineaarisessa taloudessa.

Teemat: Kiertotalous Koulutuskaupunki Liiketoiminta Loppujen lopuksi kuluttajat ovat kiertotalouden sankareita. He päättävät, mitä teollisuus tuottaa, ja voivat valintapäätöksillään joko luoda tai tuhota markkinan. Mari Pantsar Etelä-Karjala: Kiertotalouden tiekartta Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta on laadittu osana EU LIFE IP CIRCWASTEhanketta, jonka tavoitteena on viedä Suomi kohti kiertotaloutta. 2018-2030 Etelä-Karjalan EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Kari Herlevi, Sitra 29.4.2016 Sitra Kari Herlevi 29.4.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja @orastynkkynen Mitä päätöksiä kiertotalous edellyttää Oras Tynkkynen 31.10.2018 Mitä kiertotalous oikein tarkoittaa? Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia Tuote palveluna Asiakas maksaa tietystä toiminnosta

Helsinki, Ravintola Bryggeri, 11.12.2018 Hiilineutraali kiertotalous Hanna Mattila, kiertotalouden asiantuntija, Sitra V I S I O Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. KESTÄVYYS- KRIISI NYT! Kiertotalouden periaate on, että resurssien hyöty maksimoidaan ja jätteen määrää vähennetään käyttämällä kukin tuote mahdollisimman hyvin loppuun. Toisin kuin perinteinen 'ota ja tee' asenne.. Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouden saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella. Tiekarttaan valikoitui viisi teemaa, joihin on listattu.. Rakentaminen ja kiertotalous Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous ajankohtaisseminaari 7.11.2017 Nani Pajunen, Sitra (Source: https://online.unschools.co/courses/circular-systems-thinking-for-designers) Teemat ovat nahkoja monille Mozilla ohjelmille. Teemat tarjoavat näkymän ja tunnun muuttamisen käyttöliittymässä ja personoivat sen makusi mukaan. Teema voi yksinkertaisesti muuttaa UI..

Muoviroskista vaatteita, valoa palveluna - mitä kaikkea on yle

CIRCWASTE-hanke: valtakunnalliset kuulumiset Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2018 7.2.2018 Petrus Kautto Suomen ympäristökeskus SYKE #circwaste Petrus Kautto, SYKE 7.2.2018 1 Hankkeen päärahoittajana CrisolteQ Oy on kiertotalouden uranuurtaja Autamme yritystäsi tunnistamaan mahdollisuudet saada kiertotaloudesta kustannussäästöjä ja uutta liiketoimintaa sekä löytämään yhteistyökumppaneita. Lähdemme aina liikkeelle yrityksesi konkreettisesta tarpeesta – oli se sitten halu vähentää tai löytää hyötykäyttöä kustannuksia tuovalle ylijäämämateriaalille, löytää uusioraaka-aineita tuotantoon tai luoda uusia palvelukonsepteja.

Lue juttu kiertotalouden kärjessä julkaisusta: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/uploads/20170123172356/STJM_Kiertotalousjulkaisu_2017.pdf Kiertotaloutta ja erityisesti siihen liittyvää yhteiskunnallisten hyötyjen arviointia on kritisoitu puutteellisesta tieteellisestä pohjasta[24]. EASAC:n kiertotaloustyöryhmän julkaisemassa kiertotalousselostuksessa painotetaan muun muassa, että kiertotalouden potentiaalisten hyötyjen arvioimiseen käytetyt mallit eivät ole riittävän tarkkoja[25]. KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN 24.8.2017 Johtaja Mari Pantsar, Sitra Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn Miksi heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista ja niiden materiaaleista Kierto - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt. Kierto -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. Hankkeessa etsitään uutta työtä.. Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma julkaistaan 21. syyskuuta. Seuraa Sitra.fi-sivuja ja Twitterissä @Sitrafund-tiliä pysyäksesi ajan tasalla

Kiertotalouden toimintamallit ovat tärkeitä Aalto-yliopist

Messualue Lounatuuli. Vapaat tontit ja niiden hakeminen. Rakentamisen teemat. Lounatuulen historiaa. Yrityksille Materiaalivalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä, pienen hiilijalanjäljen omaavia tuotteita, oli kyseessä sitten laitteiden voiteluaineet, tuotteiden raaka-aineet, työkalut tai puhtaanapito. Valmistuksessa, huollossa ja puhtaanapidossa käytettävät kemikaalit ovat myrkyttömiä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Kun toimintaa jatkuu riittävän pitkään, itseoppiva tekoäly kykenee myös ehdottamaan tehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi osoittautunutta vaihtoehtoa eri materiaalien ja komponenttien välillä.

4 Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle (varovainen arvio) Konepajateollisuus Jakamistalous ja teollisuus Rakennus second handkauppa Metsäteollisuus Ruokahävikin vähentäminen 50 % Ravinteiden kierrätys ~ 1800 miljoonaa Sources: McKinsey, Gaia Consulting EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan avoin kuulemistilaisuus Kari Herlevi, Sitra 11.3.2016 Sitra Kari Herlevi 11.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon. Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään.. Small programs that add new features to your browser and personalize your browsing experience Muovien kierrätyksestä puhutaan enemmän blogisarjan kolmannessa osassa ja yleisemmin kiertotalouden kuluttajalähtöisistä liiketoimintamalleista sarjan neljännessä osassa

Kiertotalouden hankkeelle mittava rahoitus - Savon Sanoma

KierRe - kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Faceboo

Blazingly fast WordPress templates and plugins, built to get more traffic, more subscribers, more clients and more customers for you Toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen valmistelu - katsaus budjettiriiheen 17.9.2019 Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen Taustoittavia näkökulmia 1. Kestävä kasvu ja ilmastopolitiikka ovat linjassa keskenään Kiertotalouden tiekartta 2019-2030. Porvoon kaupunki on laatinut kiertotalouden tiekartan osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hanketta Haemme aktiivisesti koko ajan ratkaisuja siihen, kuinka hyödyntää ja käyttää uudelleen kaikki mahdollinen jäte. Silloin kun kierrätys ei enää ole mahdollista, jätteet lajitellaan erittäin tarkasti. Kun tehdassaliin tuodaan esimerkiksi puulavalla kunnostettava laite, pakkaus puretaan ja puulava lähtee kierrätykseen, pakkauksen ympärillä olevat teräsvaijerit metallinkierrätysastiaan, muovi muovinkeräykseen, pahvi pahvinkeräykseen. Lähes kaikille mahdollisille materiaaleille on omat lajittelupisteet, olipa kyseessä sitten pahvi, paperi, metalli, kaapelit, paristot, lamput, öljy, muovi, lasi, biojäte tai puu. Kemikaaleja ja haitallisia aineita käytämme mahdollisimman vähän ja ne hävitetään asianmukaisesti.Kiertotaloudessa on keskeistä tarkastella systeemin kaikkia osia kokonaisuutena yksittäisten palasien sijaan. Systeemiajattelussa viitataan usein valtaosaan todellisen maailman systeemeistä, jotka ovat epälineaarisia, takaisinkytkeytyviä ja keskinäisriippuvaisia. Ymmärrys monimutkaisen systeemin vaikutusyhteyksistä mahdollistaa systeemitason optimoinnin, jolloin ei pelkästään tyydytä osaoptimoimaan ja tekemään asioita oikein (tehokkuus), vaan keskitytään tekemään oikeita asioita (vaikuttavuus) laajempaa kokonaisuutta palvellen. 

Video: Lahden kaupunkiympäristö valmistelee kiertotalouden

Tuotteen elinkaaren pidentäminenmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Vuonna 2006 Walter Stahel puolestaan korosti kirjassaan The Performance Economy, että liiketoimintainnovaatiot ovat avainasemassa talouskehityksen irtikytkennässä luonnonvarojen kulutuksesta.[2] Kiertotalouden näkökulmasta tuotantosysteemien/arvoketjujen tulisi tavoitella uusiutuvan energian hyödyntämistä 100 prosenttisesti, sillä uusiutuva energia on itsessään kiertävää. LADEC on mukana edistämässä Lahden kaupunkiseudun ympäristöosaamista, investointeja ja uusien ratkaisujen kokeiluja. Autamme korkeakouluja, kaupunkiseudun kuntia ja yrityksiä löytämään toisensa ja tekemään yhdessä töitä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi.Haluamme osaltamme tehdä parhaamme, jotta Suomesta kehittyy ympäristöasioissa huippumaa – hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen suunnannäyttäjä, jonka esimerkki ja innovaatiot kannustavat muitakin matkalla kestävää kehitystä.Varsinais-Suomen alueellinen tiekartta kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet sekä vaadittavat toimenpiteet tulevaisuuden kiertotalousmaakunnalle. Tiekartta on laadittu Varsinais-Suomen liitossa Valonian johdolla. Tiekartan toimeenpano tapahtuu yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Lue lisää tiekartasta.

Sitra kerää kiertotalouden esimerkkiyrityksi

Jakamisalustatmuokkaa muokkaa wikitekstiä

VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Janne Peljo 18.10.2017 Sitran lausunto: VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisussa teknologian innovaatioilla ja teollisuuden sitoutumisella kestävään kehitykseen on tärkeä rooli. Me Empowerilla uskomme, että palveluistamme voi olla paljon apua yritysten ja yhteiskuntamme matkalle kohti entistä kestävämpää kehitystä.Viime aikoina olemme auttaneet uusien käyttökohteiden löytämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi KIERROLLA KÄRKEEN 26.4.2017 Vanhempi neuvonantaja Timo Mäkelä Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn Miksi heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista

Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle -raportissa ravinteiden kierron vuosittainen potentiaali tutkituilla alueilla on 0,5 miljardia euroa 2030 mennessä.[13]   Kiertotalouden mahdollisuudet Pohjois-Afrikan kaupungeissa Lari Rajantie 25.4.2017 Trends driving cleantech growth in Africa Climate change, population growth, urbanization, industrialization, need for

Viikko 3 - teemat Satakunta 13.11.2018 Koordinaattori Sari Uoti Maakuntaohjelma 2018-2021 Kehittämisteemat Toimintalinja 1 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ Yrittäjyys Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus Teollisuuden uudistuminen 6.6.2019 Ota ennakointi osaksi yrityksen menestystä Mikko Dufva @mdufva mikko.dufva@sitra.fi Ei ole yhdentekevää millaisista tulevaisuuksista unelmoimme Ennakointi Tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden Tutustu lisää: - Sitran lista kiertotalouden kannalta kiinostavimmista yrityksistä: www.sitra.fi/hankkeet/kiertotaln-kiinnostavimmat/ - Sitran 100 fiksua arjen tekoa.. Läpivirtauksesta kiertotalouteen! Ammattilaisen kädenjälki / Ympäristöosaaminen, yritysvastuu ja kiertotalous ammatillisessa koulutuksessa Nani Pajunen, Sitra Seminaari 9.11.2016 Eurooppasali, Voimatalo

Lahden kaupunkiympäristö valmistelee kiertotalouden kehittämisohjelmaa. Tänä vuonna päällystyskohteista kolmannes toteutetaan uusioasfaltilla. Lisäksi kaikki purkubetoni menee.. Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu, Gaia Consulting Oy, 2019: https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/vientiteollisuuden_ymparistoindikaattorit_loppuraportti_18.1.2019.pdf KIERTOTALOUDESTA MAHDOLLISUUKSIA Laura Järvinen Asiantuntija Sitra 26.9.2017 Esityksen sisältö 1 Tulevaisuustalo Sitra 2 Kiertotalouden mahdollisuuksia 3 Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen

VOISIKO SUOMI OLLA BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVUALUSTA? 11.6.2018 Harri Jaskari Kansanedustaja, KOK Talousvaliokunnan varapj. Sampovisio: voimme tuottaa kaikesta orgaanisesta biomassaa, josta voimme valmistaa Kiertotalous ei kierrätystä, vaan systeemitason muutos 18.9.2019 Talous tutuksi koulutus Dos. Mari Pantsar Johtaja Sitra Luonnon monimuotoisuus Ilmastonmuutos Luonnonvarojen ylikulutus Luonnonvarojen käyttöönotto Iga tööleht tutvustab lühidalt üht teemat, sisaldab teemakohaseid ülesandeid ja ortograafia kordamisharjutusi. Palju erineva suunitlusega (nii iseseisvat kui rühmatööd eeldavaid) ülesandeid

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, McKinseyn ja Gaia Consultingin selvitysten mukaan kiertotalouden kansantaloudellinen potentiaali Suomessa on yhteensä 2-3 miljardia euroa vuosittain, 2030 mennessä[13][6].   2. Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit (Professori Mirja Illikainen, mirja.illikainen@oulu.fi). Kiertotalouden materiaalit ympäristösovelluksissa. Energianvarastointimateriaalit Järkivihreät keksintöpäivät Resurssiviisaus ja kiertotalous Lari Rajantie, Sitra 27.4.2017 5 tärkeää Sitrasta +1 erittäin tärkeä 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. 2. Riippumaton tulevaisuustalo: Kukkiva kaupunki viherseminaari, Kerava 15.6.2017 Resurssiviisas kaupunki Lari Rajantie, Sitra V I S I O Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitra tulevaisuustalona Suljettu teollisuusyhteiskunta

3 Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo maapallon kantokyvyn Miksi heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista ja niiden materiaaleista ja käytämme niitä tehottomasti? 1015 % rakennusmateriaaleista menee jätteeksi rakennusaikana Keskimäärin materiaaleja käytetään Euroopassa vain kerran 31 % ruuasta menee hukkaan arvoketjussaan. Suomessa määrä on n miljoonaa kg/v. Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke Autojen keskimääräinen käyttöaste on noin 8 % Toimistojen käyttöaste on noin 40 % Raakaaineiden tarve kasvaa 20 vuoden aikana Energia + 32 % Teräs + 57 % Vesi % Viljelysmaa, yli % Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Vähähiilinen Kiertotalouden ratkaisut voivat pitää sisällään muun muassa. Yritykset tekevät töitä kiertotalouden edistämiseksi. Yritykset solmivat nyt kasvavissa määrin yhteistyökumppanuuksia, joilla ne pääsevät.. Tavoitteemme on, että mittaamme pitkällä aikavälillä, paljonko jätettä syntyy. Pahvijätteen määrän tiedämme jo ja mietinnässä on tällä hetkellä, miten anturoimme metallijätteen, jotta sen määrä saadaan selville.

Kiertoketjumuokkaa muokkaa wikitekstiä

Tarjoamme yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön korkeatasoisia tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjä:Materiaalihallinnan optimointiin olemme rakentaneet ratkaisuja myös asiakkaillemme. Polttoainetta ja aikaa säästyy ulkomaille toteuttamassamme teollisuuslaitoksessa, jossa älykäs järjestelmä seuraa trukkien liikennettä varastolla ja ohjaa ne tehokkaimmille reiteille. Valmiin tuotteen varastopaikan optimointi kuuluu myös asiaan. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia sekä trukkien ja polttoaineen kulutusta. Ympäristöystävällisyys on usein myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kiertotalouden mahdollistamiseksi ja edistämiseksi on tärkeä saattaa eri alojen osaajia ja Tampereelle kokoontuu 23.11. yli 150 bio- ja kiertotalouden osaajaa kansainväliseen.. Kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman luonnosmateriaali 24.5.2016: tilannekatsaus toimintaohjelma työhön

Kestävän tulevaisuuden ja kiertotalouden tekijät osaamistarpeet ja koulutus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22. - 23.11.2017 Nani Pajunen, Sitra V I S I O Suomi Hae Lahden, Hollolan ja Orimattilan yrityksiä toimialan, henkilömäärän ja liikevaihdon mukaan

Teemat Se myös kiteyttää kehitystyön keskeisimmät teemat, tavoitetason, edellytykset ja mahdollisuudet kehittyä vetovoimaiseksi edelläkävijäksi bio- ja kiertotalouden teemoilla Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

10.mai 2020 22:56. VILJA KÜSIB | Urve Palo: käsi südamel, ma ei ole Jüri Ratasega kordagi arutanud teemat, kas võiksin tulla tagasi poliitikasse Neuvomme ja avustamme lupa-asioissa, tutkimus- ja tuotekehityskumppanien sekä pilotointi- ja referenssikohteiden löytämisessä ja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä. Ruokapoliittinen selonteko Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Hanna Mattila, Sitra 6.4.2017 Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit sekä niihin sitoutunut suurin mahdollinen arvo säilyvät yhteiskunnassa Use BBC Bitesize to help with your homework, revision and learning. Find free videos, step-by-step guides, activities and quizzes by level and subject Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

 • Hautakivet puttonen.
 • Kutsukorttipohja.
 • Haapalankku hinta.
 • Active research.
 • Tjäreborg puerto de la cruz hotellit.
 • From dusk till dawn soundtrack.
 • Veden alla sanat.
 • Teemapuisto rancho texas park.
 • Finarte matot.
 • Vuosi 1967 musiikki.
 • Lappset trampoliini.
 • Shih tzu pentuja myytävänä.
 • Moomin friendship quotes.
 • First dates vox ausstrahlung.
 • Grand popo weather.
 • Prins philip, hertig av edinburgh otrohet.
 • E raamatukogu.
 • Nieleminen sattuu rintakehään.
 • Yammer wiki.
 • Lars steinhöfel instagram.
 • Rhonda byrne taikavoima.
 • Aleksanteri suuri sotaretket.
 • Rajavartijan pääsykokeet.
 • Vahvasti emäksinen pesuaine.
 • Tokmanni lonkero hinta.
 • Suippumadonlakki sekoittaminen.
 • Dragonhill kennel porvoo.
 • Vanhoja sormuksia.
 • Opri ja oleksi elokuva.
 • Helsingin kaupunki fontti.
 • Grog critical role.
 • Sähköskootteri kärkkäinen.
 • Ikea bjursta klaffipöytä.
 • What is raid.
 • S market kastelli posti.
 • All rights reserved meaning.
 • Itämeren helmet risteily kokemuksia.
 • Lahti heinola risteily.
 • Saunaterapeutti koulutus.
 • Amex priority pass lounge.
 • Asystole syyt.