Home

Ruutuaika suositukset

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO Liikunta, havaintojen kehittyminen ja oppiminen Anna-Liisa Kyhälä Helsingin yliopisto Illuusio: koko ajanhan ne juoksevat ja touhuavat Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt; 29% 3-6vuotiasta urheiluseurassa HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Valtioneuvoston asetus (352/2003) ammattikorkeakouluista määrittelee opinnäytetyön tavoitteeksi kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessiin liittyy erilaisia, tutkimuksen eettisyyttä huomioon otettavia asioita ja sopimuksia.

Liikuntasuositus lapselle - Neuvokasperh

 1. en Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria
 2. Ylipartinen, Arto 2001. Tietosuoja terveydenhuollossa. Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Helsinki: Tietosanoma.
 3. ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA LitT Anneli Pönkkö & LitT Arja Sääkslahti Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen liikunnan uusiin käytäntöihin -asiantuntijaverkosto (VALO) LASTEN
 4. Ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon muitakin ruokaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyviä näkökulmia. Ruokakulttuuri on tärkeää ihmisille ja se onkin syynä sille, miksi pohjoismaisista suosituksista halutaan tehdä kansalliset versiot. Liikuntasuositus-osio muistuttaa, että liikunta ja ruokavalio ovat hyvinvoinnin erottamaton pari.
 5. Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla varhaiskasvatushenkilöstölle
 6. BBC huomauttaa jutussaan, että tutkimus osoittaa ainoastaan yhteyden ruutuajan ja heikentyneiden kognitiivisten taitojen välillä. Syy-seuraus-yhteyttä ei tutkimusten perusteella voi päätellä.
 7. Kyllä nyt sanon että se 2h ei itselle riitä mihinkään, muta vähän liikaa ruudulla olenkin. :D En oo kuollut, mutta kyllähän sitä olisi hyvä muutakin tehdä varsinkin asennon takia.

WHO: Pienet lapset pois ruudun äärestä ja leikkimään Yle Uutiset yle

Tutkijat: Tämän verran ruutuaikaa on jo liikaa - voi - MTVuutiset

5 Määrä: Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa Laatu: Lapsen tulee saada harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä Tuija Tammelin Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille Opiskelija keskustelee aiheesta ohjaavan opettajan ja toimeksiantajan kanssa. Lisäksi aihetta käsitellään aiheseminaareissa. Näissä ohjauskeskusteluissa varmistetaan aiheen tutkimisen/selvittämisen tarve. 11 Lasten ja nuorten terveysliikunnan tila Suomessa,,yhteenvetoa Liikunta hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen Fogelholm, Paronen ja Miettinen,

Nuorten liikuntasuositus - Terve koululaine

Liikkumalla hyvintointia Orientaatiokonferenssi 23.5.2012 Jukka Karvinen Nuori Suomi ry Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on jokaisen lapsen perusoikeus samoin liikunnan avulla oppiminen Lapsena aloitetulla 8 monipuolisesti ja ikään sopivalla Tehoa liikuntaan tavalla. Päivittäin runsaasti reipasta liikuntaa - syke nousee ja hengitys kiihtyy jonkin verran. esim. ripeä kävely, pyöräily, monet pihaleikit. Myös tehokasta, rasittavaa liikuntaa syke nousee ja hengitys kiihtyy huomattavasti. esim. kovavauhtinen juoksu tai hiihto, vauhdikkaat pelit ja leikit. => Kestävyyskunto, sydämen terveys Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta Jyrki Komulainen ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Työmarkkinoilta poistuu Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus, LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS TAVOITE Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 KOHTUULLISTA LIIKUNTAA REIPPAASTI LIIKKUVAT OPPILAAT RUUTUAIKAA? URHEILEVIEN NUORTEN RUUTUAIKA SUOMESSA

Hyvän metsänhoidon suositukset - Home Faceboo

Rasva on keholle välttämätön ravintoaine, ja mutta määrän sijaan oleellisempaa on rasvan laatu. Suomalaisten syömän rasvan laadussa on vielä runsaasti... Lisää ›Eettiset suositukset koskevat kaikkea tutkimus- ja kehitystoimintaa. Suositukset on laadittu tutkimusluonteisen opinnäytetyön näkökulmasta. Samoja periaatteita sovelletaan myös muun tyyppisiin opinnäytetöihin.

No jokainen voi sit vanhempana pelata vaikka 12h päivässä, mut täytyyhän lapsilla edes jotkin rajat olla. Tosin jos itsellä olisi lapsia en kiduttaisi heitä millään kahden tunnin rajalla. Ei se riittänyt 80/90-luvulla, joten miten se riittäisi nykypäivänäkään. Henk. koht. peliaika tunteina/vrk saattaa vaihdella todella paljon, mut ruudun ääressä menee takuulla monta tuntia joka päivä. Pitäähän niitä sarjoja ja elokuviakin katsoa. Liikunnan merkitys osallisuudessa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4.-5.6.2019 Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto Rakenne henkilökohtaisia havaintoja 8 valtakunnallista havaintoa Toiminnallinen Nyrkkeilylegenda paljastaa: Muhammad Ali kertoi kahden kesken Mike Tysoniin liittyvästä pelostaan – "Hän ei uskonut"Ravitsemussuositusten tarkoitus on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen keinoin. Niitä voidaan käyttää muun muassa ruokapalveluiden suunnittelussa, ravitsemusopetuksessa ja –kasvatuksessa sekä elintarvikkeiden kehitystyön taustalla. Ravitsemustutkimustyölle suositukset antavat vertailukohdan, johon verrata saatuja havaintoja. Suosituksista saa tietoa myös siitä, millaisia valintoja yksilön kannattaa tehdä edistääkseen terveyttään.Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992; § 4 muutettu 2001) määrittelee potilasasiakirjojen käytön tieteellisessä tutkimuksessa (13§). Myös henkilötietolaki (523/1999 § 8 ja 12) säätelee tiedonsaantia. Sen mukaan arkaluonteista tietoa on. tutkittavien terveydentilaa ja sosiaalipalvelujen saamista koskevat tiedot, rotua tai etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista sekä uskonnollista vakaumusta ja sukupuolista käyttäytymistä koskevat. Lisäksi erityistä huomiota vaaditaan silloin, kun kohdejoukkona on ns. erityisryhmät http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf. (kohta 1.3) kuten esimerkiksi lapset, vangit tai vajaakykyiset.

KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla. Kouluikäisten liikunta ja liikkumattomuus Liikkuva koulu ohjelmassa Tuija Tammelin tutkimusjohtaja, LIKES Kuntotestauspäivät Tampere 21.3.2013 Liikkuva koulu -ohjelma käynnistettiin hankkeena keväällä Arkiliikkuminen terveyden näkökulmasta Kävely, pyöräily, liikenneturvallisuus -seminaari 7.11.2013 Riihimäki Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Sisältö Terveysliikunnan toteutuminen UKK-instituutin alaisen Terve koululainen -hankkeen mukaan jo 1–2 tunnin päivittäinen tietokoneen käyttö on riski nuorille, sillä se aiheuttaa niska-hartiakipuja. Jos ruutuaika venyy päivittäin 4–5 tuntiin, voi lapsi kärsiä lisäksi alaselkäkivuista, päänsärystä sekä silmäoireista.Havaintojen vääristelyllä tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos muuttuu. Tulosten vääristelyllä tarkoitetaan tieteellisesti perusteetonta tutkimustulosten muuttamista tai valikointia. Vääristelyä on myös johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten esittämättä jättäminen.

Video: Ravitsemussuositukset ovat täynnä asiaa - Syö hyvä

LUE MYÖS:  Äiti muutti lääkärikäynnin jälkeen yhden asian pienen poikansa arjessa – seuraukset näkyivät jo viikossa

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015) LAPSET JA NUORET Esitteet ja kortit: Vauhti virkistää! kortti Vauhti virkistää arviointi- ja seurantakortti Istumisen tarkistuskortti koululaiselle Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin 17 Lapset ja nuoret liikkeelle lisää fyysistä aktiivisuutta eri muodoissaan Arjen aktiivisuus arvoon, portaat, siirtymät, koulumatkat, välitunnit, liikunta ja urheilu Tuetaan liikunnan ja urheilun aloittamista, jatkamista, ja hallittua vähentämistä. Vähennetään liikkumattomuutta liiallista istumista Tuija Tammelin pätkitään istumista - koulussa ja kotona välitunneilla ylös ja ulos passiivinen pelaaminen aktiivisemmaksi rajoitetaan ruutuaikaa kotona Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 9.3.2017 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen haitallisuus 3) Hyvä

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan Suosituksissa kuvataan terveyttä edistävän monipuolisen ruokavalion periaatteet sekä keinoja sen toteuttamiseen lapsiperheissä. Suosituksissa painotetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään.. Kuva: ANTERO AALTONEN Teksti: PAULIINA HUSU, OLAVI PARONEN, JAANA SUNI, TOMMI VASANKARI SUOMALAISTEN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUNTO 1 -KATSAUS: Terveysliikunnan suositukset täyttyvät heikosti 18 Liikunta

Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset korostavat kokonaisuutta: mikään yksittäinen ruoka-aine ei ole ylitse muiden. Kaikkea voi syödä, ratkaisevaa on kuinka paljon ja kuinka usein. Joku ruoka-aine on loistava jonkun tietyn ravintoaineen lähteenä, ja siksi juuri sitä suositellaan syötäväksi. Jos tämä yksi ruoka-aine ei syystä tai toisesta sovi, sen sisältämää ravintoainetta saa varmasti muualtakin. Toiset ruoka-aineet ovat taas täysin turhia, sillä ne eivät sisällä mitään elimistön tarvitsemaa. Mutta voi niitä silti syödä silloin tällöin. Kokonaisuus ratkaisee. Monenlaisilla ruokavalinnoilla pärjää loistavasti. Suomalaishyökkääjän brutaali telominen aloitti mielettömän draaman – NHL-selostaja muisteli ”yhtä uransa hulluimmista tapahtumasarjoista” Lapsen runsas ruutuaika viikonloppuisin voi altistaa ylipainolle. Lähinnä ärsyttää toisten äitien tuomitseminen ja itsensä jalustalle nostaminen - lasten ruutuaika jakoi mielipiteitä Vastuu hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja vilpin ehkäisystä on tiede-/tutkimusyhteisöllä, tutkijalla itsellään ja opinnäytteen ohjaajalla. Epäiltäessä hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai vilppiä oikeusturvan kannalta olennaista on käsittelyn puolueettomuus, kaikkien osapuolten kuuleminen ja käsittelyn nopeus.

Mindfulness harjoitus -rentouttava kehon havainnointi

Eettiset suositukset - Kajaanin ammattikorkeakoul

 1. Hakemuksen toimittamisesta tutkimuseettiseen toimikunnan käsiteltäväksi päätetään hankekohtaisesti (tutkimuseettinen toimikunta ei anna lupaa opinnäytetyön toteuttamiseen vaan vain lausunnon, täyttääkö ko. opinnäytetyö tutkimuseettiset suositukset). Tutkittavalta itseltään tai hänen edustajaltaan hankitaan kirjallinen suostumus. Ennen suostumuksen allekirjoittamista hänelle (tutkittavalle) tiedotetaan opinnäytetyöstä. Tiedotteen sisältöön voi soveltaa http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf (kohta 4) lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston ohjeita:
 2. Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee
 3. en syö kaikkea ruokaa enemmän, joten hän syö... Lisää ›

Lasten ja nuorten ruutuaikasuositukset hylätään rapakon / pelaaja

Liikunnan terveysvaikutukset jää monille vain unelmaksi? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Pikkuparlamentti 15.5.2013 Sisällöstä Kaksi riskitekijää: istuminen ja liikunnan puute Alkuun mitä tiesimmekään Virhe:

suhteessa suosituksiin? - PDF Free Downloa

Lataa lisää

Suomalaisissa suosituksissa on huomioitu suomalaisia erityispiirteitä. Eroamme ruotsalaisista, tanskalaisista, norjalaisista, islantilaisista ja monenkin muunkin maan kansalaisista paitsi geeniperimältämme ja ruokatottumuksiltamme, että yhteiskuntamme osalta. Olemme perimämme johdosta alttiimpia tietyjen ruoka-aineiden vaikutuksille. Esimerkiksi suurin osa meistä on keskimääräistä alttiimpi ruuan sisältämän kolesterolin veren kolesterolipitoisuutta nostavalle vaikutukselle. Ei kaikki, mutta suuri osa meistä. Oman ruokakulttuurimme eli raaka-aineidemme, ruoka-aikojemme ja ruuanvalmistusmenetelmiemme johdosta olisi hullua, jos meille suositeltaisiin hiilihydraattien lähteiksi jamssia tai polentaa, kannustettaisiin omien metsien mustikoiden ja puolukoiden sijaan käyttämään gogi-marjoja ja erilaisia jauheita. Mahdottomia, erityisen kalliita tai kaukaa tuotuja ruoka-aineita on erikseen turha suositella, jos läheltä saa parempaa, yhtä hyvää tai ainakin riittävää tietyn ravintoaineen lähdettä. Kaikki nämä tekijät on otettu huomioon ravitsemussuosituksissa. Ei kuitenkaan tieteen kustannuksella. terveydenhitajapiskelijat Milja Kiviharju & Outi Latva-Kkk Seinäjen ammattikrkeakulu Liikunnan hyödyt fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle n tiedetty j pitkään. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta Ohjeet Ruutuaika-pääsykoodin nollaamiseen iPhonella, iPadilla ja iPod touchilla Valitse Asetukset > Ruutuaika. Napauta Vaihda ruutuajan pääsykoodi ja sitten uudelleen Vaihda ruutuajan pääsykoodi Liikuntatutkimuksen suuntaviivat 27.5.2009 Helsinki Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Esityksen sisältöä Mitä lasten ja nuorten

Suositukset

Ruutuaika. Palautuminen. Liikuntasuositus kokoon. Molemmat suositukset kuvaavat terveyden kannalta riittävän liikunnan vähimmäismäärän Joskus tulee syötyä jotain omalle vatsalle sopimatonta ja kohta vatsassa jo kurisee, kipristelee ja turvottaa. Vatsan oloa voi helpottaa opettelemalla... Lisää › Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Terve koululainen -hanke

Runsas ruutuaika voi vähentää päivittäistä liikuntaa ja estää riittävän yöunen saamisen. Lisäksi runsas ruutujen edessä vietetty aika voi lihasjännitykselle sekä virheasennoille.Fyysisen aktiivisuuden perussuositukset kertovat, millaista liikuntaa kasvun ja kehityksen turvaamiseen tarvitaan. Sopiva ruutuaika. Merkkejä liiallisesta ruutuajasta. Suositukset tunnetaan huonosti eikä niitä levitetä lapsen oikeuksien komitean edellyttämällä tavalla (kohta 65) valtion ja kuntien viranomaisille ja.. Tutkimusta johtanut Jeremy Walsh kanadalaisesta Brittiläisen Kolumbian yliopistosta on huolissaan ruutuajan lisääntymistä. Liikkuva koulu seminaari 5.-6.10.2011 Helsinki Liian istumisen vaarat Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille Kaikkien 7 18 vuotiaiden tulee

VIDEO: Nuorimmat nettiriippuvuudesta kärsivät ovat alakouluikäisiä. Mistä ilmiössä on kyse? Asiasta keskustelemassa pelikasvatuksen tutkija ja biohakkeri.Ravintokuidulla tarkoitetaan sellaisia hiilihydraatteja, joita ihmisen ruoansulatus ei pysty hajottamaan. Ne eivät siis imeydy,  vaan kulkevat ruoansulatuselimistömme läpi. Kuituja on... Lisää ›

Haarmann, Pirkko-Liisa 1999. Tekijänoikeus & lähioikeudet. Kauppakaari. Helsinki: Lakimiesliiton kustannusEnnemminkin suosituksissa tulisi huomioida, että päivittäin tulisi ainakin joku minimimäärä liikuntaa. Ei ruutuaika mitään pahaa tee, kunhan se ei ole pois liikunnasta.

Ossin Top 31 kauhuelokuva suositukset: Sija 14 - YouTub

 1. Tutkimuslupa anotaan organisaatiolta, jonka asiakkaana tai työntekijänä tutkittava on (taulukko 1). Opinnäytetyökohtaisesti on aina selvitettävä, keneltä lupaa anotaan, jos sellainen tarvitaan. Lupamenettelyprosessia uudistetaan Kainuun maakunta–kuntayhtymässä ja ohjeistus valmistuu vuoden 2006 aikana.
 2. Tehtäessä sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyötä tekijän on aiheellista tunnistaa ja erottaa tutkimustilanteet ja asiakkaan auttamis-/tukemistilanteet toisistaan. Opinnäytetyön tekijän on kuitenkin ennakoitava ja tarvittaessa huolehdittava, että osallistuvat opinnäytetyön päätyttyä saavat apua/tukea, jos he ovat ilmaisseet ko. tarpeita tai toiveita.
 3. isteriö, Työryhmämuistioita 2.
 4. en asiakkaalta/potilaalta itseltään tulisi olla ensisijainen menettely. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation hallussa oleviin asiakirjoihin tutkija voi tutustua vain asiakkaan/potilaan kirjallisella suostumuksella. Viranomaislupa hankitaan, jos luvan hankki
 5. Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.
 6. (Tämän ohjeen rakenteessa ja tekstissä on hyödynnetty Oulun seudun ammattikorkeakoulun vastaavaa mallia)
 7. isteriön suositukset lapsille ja nuorille vuotiaat (12/2008) 1 tunti (60

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016 1 Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus13 Mitä lasten ja nuorten liikunnasta tiedetään? Terveysliikunnan tila 2006 Varmat tulokset Nuoret pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt. Urheiluseuroissa tapahtuva liikunta vähenee jyrkästi 12 ikävuoden jälkeen. Urheiluseuroissa tapahtuva liikunta on yleistynyt viimeisen 15 vuoden aikana, tytöillä vielä selvemmin kuin pojilla. Epävarmaa Nuorista pojista noin 50 %, tytöistä noin 40 % liikkuu terveytensä kannalta riittävästi (tunnin päivässä). Erittäin vähän, tai ei lainkaan, liikkuvia on pojista noin 20 %, tytöistä noin 25 %. Fogelholm ym. 2007Vilppiä on myös alkuperäisen tutkimusidean, suunnitelman tai –havaintojen anastaminen toiselta tutkijalta tai jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan, luvaton lainaaminen. Vilppi voi olla myös lainvastainen teko.

ruutuaika - Forssan Leht

Muuttuiko koulujen toimintakulttuuri? Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden tulokset Ohjelmajohtaja Antti Blom, opetushallitus Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus Lapset ja nuoret Esimerkiksi muutamat ammattiliitot ovat laatineet omia tutkimuseettisiä ohjeita. Muun muassa sairaanhoitajaliitto on laatinut tutkimuseettiset ohjeet (http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo/ohjeita_ja_suosituksia/ sairaanhoitajan_eettiset_ohjeet/), jotka pohjautuvat Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton antamiin eettisiin ohjeisiin. Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Ruutuaika. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

TERVEYSLIIKUNNAKSI KUTSUTAAN SÄÄNNÖLLISTÄ FYYSISTÄ AKTIIVISUUTTA, JOKA TUOTTAA SELVÄÄ TERVEYSHYÖTYÄ (passiivisiin elintapoihin verrattuna) ILMAN LIIKUNTAAN LIITTYVIÄ MAHDOLLISIA RISKEJÄ Arki- eli hyötyliikunta Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely,. pdf 2002. Opetusministeriö. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Opinnäytetyön laatu Kajaanin ammattikorkeakoulussa turvataan siten, että noudatetaan niitä periaatteita, jotka on luotu yleisesti ohjaamaan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tieteellinen tutkimus on inhimillistä toimintaa, jota ohjaavat tietyt arvot. Opinnäytetyöprosessissa edellytetään ammattieettisten ja tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista. Eettisiä ristiriitoja syntyy herkästi esimerkiksi tilanteissa, joissa opinnäytetyön tulokset eivät ole toimeksiantajan kannalta edullisia tai toivottuja. Yleiset rehellisyyden periaatteet soveltuvat opinnäytetyön prosessin jokaiseen vaiheeseen. Prosessin aikana tehdään rajauksia ja niiden selkeä perusteleminen on edellytys eettisesti korkeatasoiselle työskentelylle. Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun..

YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset otettava vakavast

 1. Käsitteiden määrittelyä Aerobinen kunto tarkoittaa kestävyyskuntoa eli hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä kuljettaa energiaa ja happea pitkäkestoisen suorituksen aikana. Arkiliikunta tarkoittaa arkielämän
 2. 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen
 3. en tuo tullessaan?

Ravitsemussuositukset - Wikipedi

Venezuela nosti terrorismisyytteet vallankaappausta yrittäneitä amerikkalaisia vastaan – miehiä uhkaa kymmenien vuosien vankeus Viralliset ravitsemussuositukset ovat eri maissa usein erilaiset, vaikka kaikki suositukset perustuvatkin tutkimuksiin. Kunkin maan ruokakulttuuri ja maataloustuotanto vaikuttavat sen ravitsemussuosituksiin

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Liikkua pitäisi: Liikuntapiirakka 18-64v 2,5t /vko kevyesti tai 1t15min rasittavasti useampana pätkänä. Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikkeenhallintaa 2 x vko WHO:n tutkija varoittaa: Koronavirus voi tarttua ihmiseltä lemmikkikissaan – myös kissat voivat tartuttaa toisiaan Ruudun ääressä vietetty aika on pois liikunnalta ja unelta. Kuvituskuva. 12 Laajoja lasten ja nuorten väestötutkimuksia, joissa liikunta mukana Toistuvat poikkileikkaustutkimukset Nuorten terveystapatutkimus (NTTT) v, joka 2. vuosi WHO:n koordinoima koululaistutkimus v, n. 4 vuoden välein, n. 35 eri maasta Kouluterveyskysely (THL) v, joka 2. vuosi Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK, THL) 15+ v, joka vuosi, v nuorin ryhmä Suuri kansallinen liikuntatutkimus 3-18 v, 4 v. välein lajikohtainen liikunta, seuroissa tapahtuva liikunta

Olihan putket vähän rasittavampia silmille ihan niin kuin fyysisesti verrattuna näihin nyky ruutuihin. Mutta joo, onpa näin harvoin mukava lukea uutisia, että jossain on otettu järki käteen. LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Perhe ja rentoutuminen - Neuvokas perheHoukuttelevat hedelmät ja kasvikset - Neuvokas perhe

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöhön liittyvän vilppiepäilyn käsittelyyn sovelletaan sitä, mitä ammattikorkeakoululaissa (351/03) ja asetuksessa (352/03) ammattikorkeakouluopinnoista sanotaan. Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiasta. Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus. Asian käsittelyn etenemisestä vastaa ammattikorkeakoulun rehtori. Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö (19 § Opiskelijan kurinpito) on hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 7.6.2004.Moni arkinen ruoka on varsinainen sokeripommi – puhumattakaan limuista, karkeista ja suklaasta! Tässä vertailussa joitain tuttuja tuotteita. Karkeasti voidaan sanoa,... Lisää ›

Rentoutus lapselle - Neuvokas perhe

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheill

16 Lasten ja nuorten liikunta Mistä tarvitaan lisää tietoa? Kokonaisaktiivisuudesta ja liikunnasta, jota lapset ja nuoret eivät miellä "liikunnan harrastamiseksi" arjen liikunta, ulkoilu, pihaleikit liikunta koulussa tai koulumatkoilla liikkumaton aika, istuminen, ruutuaika erityisesti lisää tietoa tarvitaan alle kouluikäisten ja ala-asteikäisten lasten liikunnasta Tuija Tammelin Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Liikunnasta iloa ja kehon hallintaa - Neuvokas perhe

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Aika kultainen -seminaari 24.4.2014 Minna Aittasalo Dos., TtT, ft, erikoistutkija UKK-instituutti minna.aittasalo@uta.fi BHF 2013, suomennettu Owen 2012 Miksi pienten Runsas sokerin saanti ruoista sekä erityisesti juomista voi vaurioittaa hampaita ja haitata elimistön aineenvaihduntaa. Sokerissa ei ole lainkaan ravintoaineita, vain... Lisää › Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden Liikkumisohjelma Valtuustoseminaari 31.1.2019 Projektipäällikkö Minna Paajanen Helsinki nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi. Liikkumisohjelma palauttaa

Äkkiseltään voisi ajatella, ettei rasvalevite ole kauhean tärkeä osa ruokavaliota. Eihän sitä käytetä oikeastaan kuin pieninä määrinä leivälle, puuroon silmäksi... Lisää ›10 USA:n terveysministeriön suositukset lapsille ja nuorille vuotiaat (12/2008) 1 tunti (60 min) liikuntaa päivässä Suurin osa kestävyystyyppistä liikuntaa (aerobic activity) sekä kohtuukuormitteista (ripeä kävely) tai raskasta (juoksu), raskasta 3 päivänä viikossa Luustoa ja lihaksia vahvistavaa liikuntaa 3 päivänä viikossa HAASTATTELURUNKO Ennen haastattelua: Mitä olet kuullut tästä tutkimuksesta opettajaltasi? Oletko saanut kirjallisen tiedotteen? Tutkimuksen kuvaus: Olemme tässä tutkimuksessa kiinnostuneita nuorten opiskelijoiden Yhteistä nuorten ja aikuisten suosituksessa on liikunnan monipuolisuus ja säännöllisyys. Molemmat suositukset kuvaavat terveyden kannalta riittävän liikunnan vähimmäismäärän. Liikkumalla suositusta enemmän saavutetaan enemmän terveyshyötyjä. Toimintakykyä työelämään Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma www.kkiohjelma.fi PÄÄMÄÄRÄ Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen ja terveysliikunnan

Meidän perhe ei liiku – mitä tehdä? - Neuvokas perhe

WHO:n suositukset ovat saaneet myös laajalti arvostelua osakseen. Lisäksi suosituksissa ei oteta huomioon sitä, ettei kaikki ruutuaika ole huonoksi lapsille Folaatti on yksi vesiliukoisista B-vitamiineista. Sillä on elimistössä hyvin tärkeä rooli proteiinien ja DNA:n rakenneosasten aineenvaihdunnassa, solujen jakautumisessa ja verisolujen muodostumisessa. Erilaisia... Lisää ›

F1-kuski esitteli melkoisen löydön vuosien takaa – ennustus osoittautui varsin täydelliseksi osumaksi9 monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Monipuolisuutta liikuntaan Runsaasti toistoja ja erilaista liikuntaa (erilaiset liikkeet ja erilaiset ympäristöt) => motoriset taidot, hyvät liikuntataidot Vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa jumppa, venyttely, hypyt (50-100/pv), nopeat suunnanmuutokset, yms. Kohuttu karanteeniseurue kasvoi: Myös Bruce Willisin nykyinen vaimo lapsineen saapui Demi Mooren tiluksille – Meidän täytyy kiinnittää huomiomme siihen, kuinka pitkään olemme näyttöjen edessä. Tutkimus osoittaa, että ruutuajan rajoittaminen alle kahteen tuntiin on hyödyllistä lapselle, Walsh sanoi The Washington Postin mukaan. Liikkuva koulu hanke tutkimustki välituloksia Seminaari Vuokatti 6.4.2010 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Nuorten fyysinen aktiivisuus Kasit liikkeelle! -hankkeessa Minna Aittasalo, TtT, ft Kuntotestauspäivät 21.3.2013 UKK-instituutti Ø Kouluterveyskysely (THL, parilliset ja parittomat vuodet vuodesta 1996, SuomessaUKK-instituutti suosittelee 7–18-vuotiaille puoltatoista tuntia liikuntaa päivittäin. Tästä määrästä puolen tulisi olla reipasta liikuntaa. Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen Suositukset ja oppaat. Vaakojen mittaustarkkuuden ylläpito puutavaranmittauksessa, suositus 25.4.2019

Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme. Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö Opinnäytetyön suunnittelussa korostuu tutkimuseettiset asiat siinä, miten kohteena olevan ihmisen yksityisyys ja oikeus turvataan ja suojataan. Kohteena olevien henkilöiden kohtelun on oltava tutkimuseettisesti korkeatasoista. On erityisesti mietittävä, miten kohteena olevien henkilöiden suostumus hankitaan? Henkilöille tulee kertoa etukäteen kaikki olennainen, mitä opinnäytetyön aikana tulee tapahtumaan tai voi tapahtua. Kohteena olevan henkilön tulee myös olla a) kykenevä ymmärtämään tämä tieto, sekä b) pätevä tekemään rationaalisia ja kypsiä arviointeja. Lisäksi suostumuksen tulee olla vapaaehtoista.

Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ilmenee törkeinä laiminlyönteinä ja holtittomuutena tutkimuksen suorittamisessa. Piittaamattomuutta on muiden tutkijoiden osuuden vähättely, puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin, tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi, tulosten puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen. lapsille ja kasvaville nuorille Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Liikuntamuodot Lapsilla ja kasvavilla nuorilla tavoitteena on luiden ja lihasten Opinnäytetyön tekijältä edellytetään aineiston keruun toteuttamisen edellyttämien tietojen ja taitojen hallinta. Käytetyt työvaiheet ja -menetelmät dokumentoidaan täsmällisesti ja tutkimusaineisto kerätään huolellisesti ja taloudellisesti. Kerätty aineisto on vain tekijän/tekijöiden käytössä. Aineisto on hävitettävä opinnäytetyön valmistuttua asianmukaisella tavalla, mutta säilytetään kuitenkin turvallisesti riittävän kauan, jos osallistuvien etu sitä vaatii. Kerättyä aineistoa ei tule luovuttaa ulkopuolisille missään tarkoituksessa ilman osallistuvien lupaa.

Lapsen itsetunnon tukeminen - Neuvokas perheUnipuu – miksi uni on tärkeää? - Neuvokas perhe

Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa kouluikäisenä ja yhteydet työmarkkinatulemiin aikuisena Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja Jaana Kari, tutkija LIKES-tutkimuskeskus & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten Suomalaisissa suosituksissa on huomioitu suomalaisia erityispiirteitä. Ravitsemustutkimustyölle suositukset antavat vertailukohdan, johon verrata saatuja havaintoja Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan määrän vähentymisen seuraukset lapsilla ja nuorilla Suomessa Fyysinen toimintakyky

Riippuu varmaan aika pitkälti mitä tuo ruutuaika sisältää. Jos esim huvikseen kattelee youtubesta opettavaisia videoita, niin mikäs siinä. Olis aika sääli estää tuo vain koska "ruutu". Tai esim ohjelmointi yms rakentava tekeminen. Jos se taasen on esim facebook ja angry birds, niin kai sitä voi rajoittaa.Sääntöetiikka koostuu tutkimustoimintaa ohjaavasta normistosta, joka on ilmaistu lainsäädännössä, erilaisissa asiakirjoissa ja ohjeissa. Eri tieteenalojen tutkimusta ohjaa samansuuntainen normisto. – Maailmassa, jossa "ruutuajasta" on tulossa vain "aikaa", meidän käytäntöjemme tulee kehittyä tai ne jäävät ajasta jälkeen, AAP:n blogissa todetaan.

Asia käy ilmi tuoreesta Lancet Child & Adolescent Health -lehdessä julkaistusta kanadalaistutkimuksessa, jossa tarkasteltiin yli 4500 lapsen käyttäytymistä. Tutkitut lapset olivat 8–11-vuotiaita.Opiskelija tekee kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja esittää sen suunnitelmaseminaarissa. Jos opinnäytetyö edellyttää ihmisiltä kerättävää aineistoa on ennen opinnäytetyön toteutukseen ryhtymistä huolellisesti arvioitava henkilöille koituvat ennakoitavissa olevat riskit ja haitat verrattuna odotettavissa olevaan hyötyyn. Tämä edellyttää sitä, että opinnäytetyösuunnitelmassa on oltava mukana myös lupahakemus, asiakas-/ potilastiedote ja suostumuslomake. Opinnäytetyösuunnitelma käsitellään ja arvioidaan kokonaisuutena seminaarissa.Mäkelä, P. 1998. Tutkijan vastuu. Teoksessa. Ari Saarnilehto (toim.) Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: WSOY.

Osallistuvat voivat keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Opinnäytetyö on keskeytettävä, jos sen jatkaminen voi tehdä eettiset periaatteet uhanalaisiksi; esim. siihen osallistujat jollain tavalla vaarantuvat tai tuntevat olonsa epämukavaksi.Lisäksi ongelmallisena voi pitää tutkimuksen perustumista lasten itseraportointiin. BBC:n haastattelema Cambridgen yliopiston tutkija kuitenkin toivoo, että ruutuajan yhteyttä lapsen kognitiivisiin taitoihin tarkastellaan syvemmin jatkotutkimuksissa. Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) on perustettu vuonna 1998 ja sen olemassaolo on kirjattu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. (ETENE) käsittelee periaatteelliselta kannalta terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se voi myös tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja herättää niitä koskevaa keskustelua yhteiskunnassa. (http://www.etene.org) ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (http://www.etene.org/tukija) on perustettu 1999. Sen tehtävänä on muun muassa tukea sairaanhoitopiirien eettisiä toimikuntia periaatteellisissa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja koulutuksessa. Kainuun sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta löytyy osoitteesta www.kainuu.fi. Tutkimustoiminnassa korostuu ensisijaisesti jokaisen opinnäytetyön tekijän henkilökohtainen vastuu.

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA Arja Sääkslahti, LitT, Dos. JY, Liiku ntakasvatu ksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien Miten lapset ja nuoret liikkuvat liikunnallisuuden edut tulevaisuudessa Liikkuva koulu -seminaari 24.3.2010 Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Sisältö Lasten ja nuorten liikunta Lasten ja Tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon, miten lapset käyttivät ruutuaikaansa: katsoivatko he esimerkiksi televisiota, pelasivatko videopelejä vai käyttivätkö sosiaalista mediaa.Opinnäytetyön tekijällä on eettisiä velvoitteita opinnäytetyön kohteena olevia henkilöitä, heidän omaisiaan, tutkimusyhteisöä, ammattialaansa, tutkimuksen rahoittajia ja yhteiskuntaa kohtaan. Osallistuvien eduista huolehtiminen on asetettava muiden etunäkökohtien edelle ja osallistujia on suojeltava fyysisiltä, henkisiltä, sosiaalisilta, kulttuurisilta tai taloudellisilta haittavaikutuksilta opinnäytetyön aikana ja vielä sen päätyttyäkin. Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä Hyvä, terveyttä edistävä ruokavalio koostuu monipuolisesta valikoimasta erilaisia ruokia. Se sisältää runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa. Lisäksi siihen kuuluu kasviöljyjä, pähkinöitä ja siemeniä sekä kalaa sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Lihaa ja lihavalmisteita siihen kuuluu vain kohtuullisesti. Nämä valinnat on havainnollistettu myös uudessa ruokakolmiossa. 24 LIIKUNTA & TIEDE 53 6/ 2016 Kuva: ANTERO AALTONEN Teksti: SAMI KOKKO, ANETTE MEHTÄLÄ, PAULIINA HUSU, ANNE-MARI JUSSILA, JARI VILLBERG, TOMMI VASANKARI LIITU 2016 -TUTKIMUS: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua Jos et ole tyytyväinen - saat mahasi takaisin Matias Ronkainen Terveysliikunnankehittäjä Kainuun Liikunta ry 15 64-vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiin (%) Suomessa suositukset laatii Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Tämä koostuu joukosta ravitsemuksen huippuasiantuntijoita sekä erilaisista ruokaa tai ravitsemusta käsittelevistä intressiryhmistä. Mukana neuvottelukunnassa on myös kaupallisia ja maatalouspoliittisia intressejä omaavia tahoja. Syy tähän on ollut se, että neuvottelukunta tekee paljon muutakin, kuin laatii ravitsemussuosituksia. Kokouksissa keskustellaan laajalla rintamalla sitä, miten suomalaisten terveyttä voitaisiin parantaa ravitsemuksen keinoin. Elintarviketeollisuudella, kaupalla ja maataloustuottajilla on suuri vaikutus kuluttajien mahdollisuuksiin tehdä terveytensä kannalta hyviä valintoja. Pitämällä nämä tahot keskustelun ytimessä voidaan saada aikaan keinoja sitouttaa myös heitä haluttuihin toimiin. Se on onnistunut muun muassa siinä, että teollisuus on kiinnittänyt huomiota suolan käyttöön teollisissa tuotteissa.

 • Oletko palannut exäsi kanssa yhteen.
 • Meny bølgen og moi.
 • Tennisseura helsinki.
 • Alaikäisen turvapaikanhakijan edustajaksi hakeminen.
 • Ornamo logo.
 • Pizza base osrs.
 • Nitro nationals 2017 ilmoittautuneet.
 • Marseille saippua aito.
 • Karstadt berlin kurfürstendamm berlin.
 • Kalevin tehtaanmyymälä tallinna.
 • Opetus määritelmä.
 • Maitorupi hoito.
 • Overwatch ps4 prisma.
 • Netiketti tehtäviä.
 • Sopiva määrä ruokaa kissalle.
 • Stihl ms 250 kiihdytyspumppu.
 • Tomi takamaan uusi nainen.
 • Hysteria oireet.
 • Raudan palaminen reaktioyhtälö.
 • Bola koru jälleenmyyjät.
 • Schleswig interessante orte.
 • Puinen pesuharja.
 • Orilampi.
 • Less is more kieselwax.
 • Bowlville.
 • Puvun pesu mikkeli.
 • Ruskea rasvasolu.
 • Hugo järv seiska.
 • Taormina hintataso.
 • Eemil selänne paul kariya.
 • Suzuki gsxr 750 specs 1994.
 • Kokolattiamatto turku.
 • Glyptodon.
 • Larus minutus.
 • Pikkumalluainen.
 • Toimeksianto suomeksi.
 • Winx nimet.
 • Suomirokkia radio.
 • Spede show prosenttiostaja.
 • Iskander lukumäärä.
 • Talvirenkaat 2017.