Home

Koulunkäynnin ohjaajan eettiset periaatteet

Postiosoite

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI Me opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvat edistämme opiskelijoidemme oppimista kannustavassa ilmapiirissä. Sen vuoksi

Koulunkäynninohjaajat - JH

Eettiset periaatteet ovat ihanteita, joiden tulisi kannatella sekä opetusta että opintoja. Yliopiston eettisiä periaatteita ei ole tarkoitettu ohjeiksi tai säännöiksi, vaan niiden on.. Vastuullisen sijoittamisen rahastomme huomioivat sijoituspäätöksissään eettiset näkökulmat ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet 1.8.2011 voimaan tuleva ops Täydennetty 1.8.2010 ALAVUDEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Suunnitelma perustuu Opetushallituksen 16.1.2004 antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, joita on velvoittavalla Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys K-ryhmän tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet. 1. Vastuullisuus ja turvallisuus. Suojaamme asiakkaidemme tietoja ja yksityisyyttä

Tarkastele ja muokkaa hakemustasi Rekrytointijärjestelmän neuvonta Suosittelemme Helsingin kaupunkistrategia: Maailman toimivin kaupunki Henkilöstöraportti (pdf) Henkilöstöedut Eettiset periaatteet Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma Seuraa meitä Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube  S-ryhmä on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata eettisten periaatteidemme toteutumista systemaattisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Tarjoamme tämän johdosta anonyymin ilmoituskanavan, jossa voit ilmoittaa nimettömästi, mikäli epäilet väärinkäytöstä tai eettisen periaatteiden vastaista toimintaa S-ryhmässä.

Mitkä ovat hyvät edunvalvontatavan eettiset periaatteet? Viola Heistonen 23.5.2011 11:45 päivitetty 23.5.2011 11:45 Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Eettiset periaatteet näkyvät kaikessa toiminnassamme ja sen kehittämisessä, niin menettelytavoissa, järjestökulttuurissa kuin sijoitustoiminnassakin MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi kunkin palvelun aihepiiriin kuuluvissa asioissa. Päivystäjällä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun. Päivystäjä voi palvelun tarjoajan periaatteiden mukaisesti rajata keskustelun kestoa tai yhteydenottojen tiheyttä.Tiedeyhteisönä olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa eettistä ohjeistoa ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” (2012) sekä näitä koulutuksen eettisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet. Ammattialan JHL-verkosto. Koulunkäynninohjaajan ja -avustajan työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen..

Varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet - JH

 1. Tekoälyohjelma haastaa yrityksiä laatimaan tekoälyn eettiset periaatteet. Periaatteet määrittävät, miten tekoälyä käytetään reilulla ja luottamusta rakentavalla tavalla
 2. Sillanpää täyttää eettiset kriteerit - Seinäjoen tangomarkkinat. - Emme ole mikään oikeuslaitos, Tangomarkkinoiden puheenjohtaja puolustaa ehdonalaista kärsivää Jari..
 3. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tar-jolla kaikille oppilaille. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille. Tukimuotoina ovat muun muassa oppilaan pedagoginen tuki, ohjaus ja oppilashuoltotyö

Koulutuksen eettiset periaatteet Oulun yliopist

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki Palvelun tarjoaja vastaa yhteydenottajan ja päivystäjän yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. Palvelun tarjoajaan nähden ulkopuoliset eivät kuule tai näe palvelussa käytyjä keskusteluja. Puhelinkeskusteluja ei tallenneta ilman yhteydenottajan lupaa. Verkkokeskusteluja voidaan tallentaa. Tallentamisesta kerrotaan verkkosivuilla. Jos puhelin- tai verkkokeskustelu tallennetaan, se käsitellään siten, ettei tallenteesta voida tunnistaa yhteydenottajaa eikä muita keskustelussa mainittuja henkilöitä. Tallenteita käytetään tutkimus- ja koulutustarkoituksiin anonyymisti ja tunnistamattomiksi muokattuina. Tallennettuja keskusteluja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 Paraisten kaupunki Suomenkielinen opetus Sisällysluettelo: 1 luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 2 luku Opetuksen järjestämisen

Käyntiosoite

Puhelin- ja verkkoauttamisen palvelut ovat avoinna säännöllisesti viikoittain mahdollisia loma-aikoja lukuun ottamatta. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus- HAAPAVEDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2. PERUSOPETUKSEN

Edistämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, seksuaaliterveyttä, moninaisuutta ja ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla Retweet on TwitterMaria Viljanen RetweetedSusanna Winter@SusaWinter·10 touko@hsfi listaa puhelin- ja verkkoapua tarjoavia tahoja. Hyvä! Lisääkin niitä löytyy, tukea on hyvin saatavilla. https://www.puheet.net listaa eettisiin periaatteisiin sitoutuneet toimijat, joilla on pysyvää keskusteluapua puhelimitse ja/tai verkon kautta. #puhelinauttaminen Palvelun tarjoaja määrittelee omien puhelin- ja verkkoauttamisen palveluidensa toimintamuodot ja -tavat sekä kohderyhmät.

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Tuen järjestämistä..

Eettiset periaatteet. Kirkko haluaa aseet pois salkustaan. Suomalaisen aseraportin syytökset saivat kirkon muokkaamaan indeksirahastovalintojaan Kaupungin eettiset periaatteet koskevat kaikkia kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne ohjaavat kaikkea kaupungin toimintaa työyhteisöissä ja.. Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni • Olemme kaikessa toiminnassamme palvelutehtävässä.• Teemme kaiken jatkuvasti hieman paremmin.• Painotamme rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua.• Emme salli rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua emmekä seksuaalista häirintää.• Noudatamme kaikkia kaupunkia koskevia säännöksiä.• Suojaamme järjestelmät hyvin.• Emme salli korruptiota emmekä väärinkäytöksiä.• Tarjoamme ajoissa apua ja tuemme kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä.• Painotamme kestävää kehitystä ja torjumme ilmastonmuutosta.• Rakennamme eettistä toimintakulttuuria.

Eettiset periaatteet. Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä Kaupungin eettiset periaatteet koskevat kaikkia kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne ohjaavat kaikkea kaupungin toimintaa työyhteisöissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.Puhelin- ja verkkoauttaminen pohjautuu luottamuksellisuudelle, nimettömyydelle ja yhteydenottajan kunnioittamiselle. Toiminnan tavoite on, että yhteydenottaja kokee tulleensa kuulluksi ja että keskustelussa keskitytään siihen teemaan, minkä vuoksi kyseinen palvelu ja toimija ovat olemassa, huomioiden yhteydenottajan sen hetkisen tilanteen. Palvelun tarjoaja ei tavoittele toiminnalla taloudellista hyötyä. 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

SOK-yhtymän eettiset periaatteet - S-ryhm

 1. 1 KANGASALA Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus ja esiopetus LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA TEHOSTETTUA TAI ERITYISTÄ TUKEA VARTEN pvm / 20 SALASSAPIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta Tehostetun
 2. Haemme Kankaisten yläkouluun monipuolista ja osaavaa koulunkäynnin ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen lukuvuoden 2020 alusta alkaen. Et pelkää uusia haasteita ja otat vastuuta tilanteissa, joissa tarvitaan oma-aloitteellisuutta ja oppilaslähtöistä aikuisen tukea
 3. Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet
 4. Juho ja Ville kertovat, mitä on opiskelu koulunkäynnin ohjaajan ammattiin valmistavassa koulutuksessa Laajasalossa

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa että päivystäjää. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi

SOK-yhtymän johto ja esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö perehdytetään huolellisesti eettisiin periaatteisiin. Periaatteiden noudattaminen on jokaisen SOK-yhtymän työntekijän tehtävä. PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus Reply on Twitter 1259368283561701376Retweet on Twitter 12593682835617013761Like on Twitter 12593682835617013762Twitter 1259368283561701376Retweet on TwitterElisa Niklander RetweetedJohanna Hietamäki@JoHietamaki·5 toukoNollalinja - puhelintulkkausta 6 eri kielellä: arabia, dari, farsi, somali, sorani, venäjä. Apua #lähisuhdeväkivalta'an. Maksutta 24/7. #puhelinauttaminen #auttavapuhelin #naisiinkohdistuvaväkivalta #tulkkipalvelu https://twitter.com/THLorg/status/1257642700079316992THL@THLorgLähisuhdeväkivaltaan saa apua tästä päivästä lähtien myös kuudella uudella kielellä tulkkauspalvelun välityksellä. 🔴 arabia / العربية 🔴 dari / دری 🔴 farsi / فارسی 🔴 somali / Soomaali 🔴 sorani / سۆرانی 🔴 venäjä / Pусский Lue lisää ⬇ https://thl.fi/fi/-/nollalinja-ottaa-tulkkauspalvelun-kayttoon-jatkossa-palvelua-vakivaltaa-kokeneille-maahanmuuttajille-tarjotaan-kuudella-kielella #väkivalta Vapaaehtoiselle puhelin- ja nettiauttamiselle on laadittu eettiset periaatteet. Alan neuvottelukunnan laatimien periaatteiden mukaan auttamistoiminnan tulee olla.. Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Tag: eettiset periaatteet. May 6, 2019 | Microsoft News Center Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista toimintaa. Henkilökohtaisessa avussa avustaja- järjestelmällä toteutettuna on kyse työsuhteesta, jossa vammainen ihminen on työnantaja ja/tai työnjohtaja ja henkilökohtainen avustaja.. Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki Tea Kiviluoma 7.2.2018 Kolmiportainen tuki lakiin 2010. Tuki on määritelty asteittain muuttuvaksi, mitä kuvataan yleisen, tehostetun (POL 16a ) ja erityisen Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Eettiset periaatteet - PuhEe

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAA Isoniitun kouluun. Koulunkäynnin ohjaajan työaika on 20,26 tuntia viikossa. Työtehtävä sijoittuu alakoulun yleisopetuksen luokkaan. Koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on avustaa erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita selviytymään koulutyön.. Tutkinnon suorittaneena ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Koulutuksen sisältö. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon perusopetuksen yhtenäisyys. Opetussuunnitelman perustana ovat perusopetuslaki ja ApuNupin eettiset periaatteet. 1. Tuemme vastuullisesti nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 8. Tunnemme rajoituksemme sähköisen auttamisen etäisyyden ja mahdollisuuksien suhteen. Tämän vuoksi pyrimme ohjaamaan kysyjiä tarvittaessa henkilökohtaiseen kontaktiin joko.. Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Eettiset toimintaohjeet. Kuten SICKin missio määrittelee, konsernin toiminta perustuu SICKin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) sisältävät yritys- ja henkilökohtaisen.. Activity: Membership types › Membership or other role in national/international committee, council, board. Description. Suomen arkeologian eettiset periaatteet Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Business Code of Conduct -periaatteemme määrittelevät liiketoiminnan standardit ja eettiset periaatteet, joita Citycon edellyttää liiketoimintakumppaneiltaan.. Varainhankinnan eettiset periaatteet. MIELI ry toteuttaa varainhankintaa perustehtävänsä hyväksi omien arvojensa mukaisesti ihmislähtöisesti, luotettavasti ja yhteisöllisesti. Vetoamme yksityisiin henkilöihin ja yrityksiin lahjoitusten saamiseksi rehellisesti, totuudenmukaisesti ja kansalaisten.. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Eettiset periaatteet - Liikunta ja ulkoilu - Oulun kaupunk

 1. Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla Eettiset säännöt
 2. ta on henkilökohtaisen ja sosiaalisen prosessin tulos. Eettisesti toimivaksi yksilöksi kasva
 3. ePerusteet. ePerusteet -palvelusta löytyvät kaikki opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa myös paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia. ePerusteet..
 4. Arvot ja eettiset periaatteet Linkit: Reilua Peliä Rasteilla, SSL Vastuullisuus, reilun pelin ihanteet ja tavoitteet, Olympiakomitea Materiaalit: Fair play survey results, IO
 5. Loput tehohoidon eettiset periaatteet tulivat haastatteluissa ilmi sisältöjensä kautta. Sairaanhoitajat kokivat eettisten periaatteiden ohjaavan heidän jokapäiväistä työskentelyään. Tutkimuksesta kävi ilmi, että sairaanhoitajat pyrkivät toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti mahdollisimman hyvin..
 6. 12 May 2020. Remote work tips, tools, and advice: Interview with Mandy Fransz
 7. KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 63 OPETUSHALLITUS Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...4 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...4 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ...4 Ylen tiedotteen mukaan eettiset säännöt päätettiin julkaista, koska kohutun Silminnäkijä-ohjelman anonyymiin lähteeseen perustuneet Yle ei ole ainoa media, joka on avannut noudattamansa eettiset ohjeet kaikelle kansalle. Esimerkiksi uutistoimisto STT:n sisäiset eettiset ohjeet löytyvät verkosta Näiden periaatteiden hyväksyminen on edellytyksenä harjoitusvuorojen saannille Oulun kaupungin liikuntatiloista. Seura sitoutuu ja huolehtii, että kaikki seuran toimihenkilöt, valmentajat, huoltajat ja urheilijat ovat tietoisia ja sitoutuneita näitä noudattamaan. Hyväksymme, että vuoromme voidaan peruuttaa joko osittain tai kokonaan, jos toimintamme ei vastaa näitä eettisiä periaatteita. Sivistystoimi Someron kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Turvassa Pirkko Mäkelä-Haapalinna 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 1.2. OPETUSSUUNNITELMAN

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamm

Eettiset periaatteet on hyväksytty liiton hallituksessa v. 2005. Eettisten periaatteiden tarkoituksena on tukea lastenhoitoalan ammateissa toimivien päivittäistä työntekoa PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Nousiainen Tammikuu 2012 Sisältö Sisältö...2 1 Nousiaisten koulut...2 2 Ennen koulua...2 2.1 Tukea tarvitsevien lasten päivähoito... 2 2.2 Millä tavoin eettiset periaatteet toteutuvat koulunkäynninohjaajan työssä? Hän toimii työssään kasvatus-, opetus-, ja sosiaalialan yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti

eettiset periaatteet - Mediaansekaantuj

 1. Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin
 2. LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa
 3. koulu Kaasmarkun koulu Friitalan koulu Olavin koulu Suosmeren koulu SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...
 4. Paperittoman palvelun periaatteet. Luovu mapittamisesta ja anna meidän arkistoida vakuutuspaperisi. Ne pysyvät tallessa ja järjestyksessä ja saat tilaa hyllyihisi! Sähköpostit kulkevat sinun ja Elon välillä avoimessa verkossa. Kun hyväksyt paperittoman palvelun periaatteet, suostut samalla, että Elo..
 5. Eettiset periaatteet ovat SOK:n hallituksen hyväksymät. Monet osuuskaupoistamme ovat omaksuneet SOK-yhtymän eettiset periaatteet myös omiksi periaatteikseen tai he ovat määritelleet omat vastaavat periaatteet.
 6. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet. Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

 1. Tutkijan eettiset valinnat. S. Karjalainen (ed.) Gaudeamus (2002). Koulunuudistuksen Ihmiskäsitys Ja Eettiset Periaatteet Maamme Koulunuudistusta Vuosina 1956-1975..
 2. Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1
 3. KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT 1.8.2011 - 2 3 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.3 Perusopetuksen
 4. en
 5. nan eettiset periaatteet. Nämä periaatteet on laadittu tukemaan partiolaisten neuvotteluja partion eri projekteissa muodostettavissa kumppanuuksissa
 6. tamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.
 7. Aloittaessamme opiskelijoina yliopisto-opinnot olemme samalla tulleet tiedeyhteisön jäseniksi. Terve ja toimiva tiedeyhteisö edellyttää sen jokaisen jäsenen sitoutumista yhteisten eettisten periaatteiden noudattamiseen. Meille opiskelijoille tämä tarkoittaa, että

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen S-Pankin eettiset periaatteet. S-Pankissa on sitouduttu noudattamaan jokapäiväisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa pankin arvojen mukaisia eettisiä periaatteita Lipponen Postiliiton liittokokouksessa: Jokaisen virkamiehen tunnettava toimintansa eettiset periaatteet. Tilaajille. Main ContentPlaceholder Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Video: Eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuus - Aikidoliitt

Eettiset periaatteet Vantaan Energi

Koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja - Etsimme aktiivisia ja innokkaita henkilöitä koulunkäynnin ja/ tai iltapäivätoiminnan ohjaajien lyhytaikaisiin Koulunkäynnin ohjaajan sijaisuus - Vieremän kunnan opetustoimessa on haettavana koulunkäynninohjaajan sijaisuus ajalle 12.8 Tarkoituksena on luoda kaikille seuroille, lajista riippumatta, tasapuoliset mahdollisuudet varata ja käyttää Oulun kaupungin omistamia/hallinnoimia harjoitustiloja kulloinkin vahvistetuilla periaatteilla ja kustannuksilla. Vuorojen hakeminen, varaaminen ja peruminen: Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 1 Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada Liite 3/Kola 15.6.2011 46 Luku 5.4 ja 8 (s. 47-72): Liite 2/Kola 26.8.2014 60 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Opetushallitus 2011:20 MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Eettiset periaatteet on allekirjoitettu 14.12.2015. Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ne on hyväksytty 30.3.2016 § 37.

Reply on Twitter 1261193913047617536Retweet on Twitter 12611939130476175361Like on Twitter 12611939130476175362Twitter 1261193913047617536Retweet on TwitterMinna Mattila RetweetedHenri Hölttä@HolttaHenri·12 toukoKoronan myötä etäyhteyksien ja sähköisten välineiden merkitys on korostunut. Onneksi esim. moni velkaongelmainen koki jo aiemmin mieluisaksi tavaksi asioida vaikkapa chatissa. Tästä #kysyrahastachat palautteesta 90% kertyi jo ennen #koronakriisi'ä. #verkkoauttaminen @takuusaatio sisäistää periaatteet nykyistä paremmin myös kuntayhteisöissä. Toivon, että pohdinta asiasta jatkuu maakunnissa ja kunnissa. Keskushallinnon asiantuntijat 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa Tampereen valtuusto hyväksyi myös kaupungin toiminnan eettiset periaatteet. Tampereen kaupungin neljä eettistä toimintaperiaatetta ovat: 1. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Espoonasunnot - Eettiset periaatteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki LAPE kutsuseminaari 19.9.2018 19.9.2018 1 Tuen tarpeen jatkuva arviointi Tuen tarpeen arviointi aina tuen tarpeen muuttuessa ja perusopetuslain mukaan toisen vuosiluokan Opettajan eettiset periaatteet. Opettajan eettisten periaatteiden tarkoituksena on tuoda näkyväksi opettajan työhön kuuluva eettisyys. Hyvä ammattietiikka onkin yksi opettajan tärkeimmistä resursseista Opinto-ohjaaja nimensä mukaisesti ohjaa opiskelijoita eteenpäin opinnoissaan. Löydä opinto-ohjaajan koulutus Studentum.fi:stä! Opinto-ohjaajan tärkein tehtävä on auttaa, opastaa ja ohjata opiskelijoita senhetkisissä opinnoissa, mutta myös auttaa opiskelijoita löytämään se oma juttu Olet täällä: Etusivu ». Asiakaspalvelu ». Eettiset ja ekologiset valinnat vaateostoksilla. Olennaista on pyrkiä tuntemaan tuotteen alkuperä ja valmistajan toiminnan eettiset ja..

Koulunkäynnin ohjaajan tehtävä - Kangasniemen kunta - Duunitor

MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset koskien lukuja: Luvussa 1 on muuttunut alaluku 1.2. Lukuun 2 on lisätty uusi alaluku. Luvun Oletko kiinnostunut asiasta eettiset periaatteet? Olet oikeassa paikassa! Täältä löydät sivuja, jotka liittyvät aiheeseen eettiset periaatteet OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI HARJAVALLAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.2.2012/10 JOHDANTO Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä, Oululaisten urheiluseurojen eettiset periaatteet Oulun kaupungin liikuntatilojen käytössä. Näiden periaatteiden hyväksyminen on edellytyksenä harjoitusvuorojen saannille Oulun kaupungin liikuntatiloista. Seura sitoutuu ja huolehtii, että kaikki seuran toimihenkilöt, valmentajat, huoltajat ja.. Aloituskokous. Alueellisten ja valtakunnallisen kehittämiskirjastojen aloituskokous. 2.10.2017 OKM AVI Kirjastojen edustajat. • Uusi kirjastoasetus muuttaa koko..

Eettiset periaatteet. Puhelin- ja verkkoauttaminen. Eettiset periaatteet. Anonyymius. Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä Me yliopistolaiset, opiskelijat, opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu henkilökunta, muodostamme yhdessä tiedeyhteisön. Olemme kaikki vastuussa luottamusta ja yhteistyötä arvostavan oppimis- ja työilmapiirin luomisesta, jossa kunnioitetaan tutkimuksen vapautta ja tieteellistä sivistystä ja jossa opiskelijat voivat kasvaa itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi. MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

lähihoitajan eettiset periaatteet Flashcards Quizle

Opettajan arvot ja eettiset periaatteet

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu ApuNupin eettiset periaatteet. 1. Tuemme vastuullisesti nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 8. Tunnemme rajoituksemme sähköisen auttamisen etäisyyden ja mahdollisuuksien suhteen. Tämän vuoksi pyrimme ohjaamaan kysyjiä tarvittaessa henkilökohtaiseen kontaktiin joko.. Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen periaatteet täyttivät 50 vuotta vuonna 2015. Liitetiedostona lyhyt esitys periaatteiden historiasta sekä lakitieteen tohtori Jean Pictet'n (1914-2002) laatima kommentaari kansainvälisen konferenssin julistukseen Punaisen Ristin periaatteista vuodelta..

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Tavarantoimittajien eettisten periaatteiden verkkokoulutus. Tavarantoimittajien sivujen linkittäminen Alkon verkkokauppaan. Alkon verkkokauppa avattu osoitteessa alko.fi

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa Eurajoen kunta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... Eettiset periaatteet. Noudatamme eettisiä periaatteita. Kojamon eettiset periaatteet on henkilöstöä varten laadittu katsaus konsernimme soveltamista toimintatavoista, joiden..

Ammatillisen opettajan työn arvot ja eettiset periaatteet by Pia Wilska

Eettiset periaatteet verkkonuorisotyöss

Toimintaa ohjaavat eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet (Itä-Suomen yliopiston strategia 2015-2020). TENK:in mukaan hyvän tieteellisen käytännön (responsible conduct of research) keskeisiä tunnusmerkkejä ovat muun muassa rehellisyys ja avoimuus, yleinen huolellisuus ja tarkkuus.. eettiset periaatteet. Blogit Mediaansekaantuja Talous ja hallintoSOK-yhtymän eettiset periaatteet SOK-yhtymän eettiset periaatteetSOK-yhtymä on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Jokapäiväisen toimintamme on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät SOK-yhtymälle asettavat.

Eettiset periaatteet ja toimintatavat - Väestöliitt

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä. Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja reilusti. Noudatamme hyviä kauppatapoja. Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

Eettiset ohjeet - kela

Kriisitilanteen eettiset periaatteet - . kristiina kumpula pääsihteeri. kriisien auttajat Painoulottuvuus: Painottaminen ja punninta periaatteiden välillä: enemmän ja vähemmän Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen Sianlihantuotannon eettiset periaatteet tuottajien ja kuluttajien arvioimina. Siljander-Rasi, Hilkka; Kortelainen, Tiina; Partanen, Kirsi (2014) KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA: E-erikan numero 1/2017, Liisa Korven artikkeli: Matka erityisopettajaksi. http://blogs.helsinki.fi/cea-arviointi/files/2017/05/e-erika_1_2017_fin.pdf Laiho

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon Yhteydenottaja voi antaa palautetta puhelin- ja verkkoauttamisen palveluista kyseisen palvelun tarjoajalle. Palaute voidaan jättää joko nimellä tai nimettömänä. Palautteenantaja voi pyytää toiminnasta vastaavaa henkilöä ottamaan yhteyttä. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palautteiden avulla valvotaan toiminnan laatua ja kehitetään palveluja.Reply on Twitter 1259368283561701376Retweet on Twitter 12593682835617013761Like on Twitter 12593682835617013762Twitter 1259368283561701376Susanna Winter@SusaWinter·10 touko@hsfi listaa puhelin- ja verkkoapua tarjoavia tahoja. Hyvä! Lisääkin niitä löytyy, tukea on hyvin saatavilla. https://www.puheet.net listaa eettisiin periaatteisiin sitoutuneet toimijat, joilla on pysyvää keskusteluapua puhelimitse ja/tai verkon kautta. #puhelinauttaminen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen Eettiset ohjeet. Kelan eettisten ohjeiden tarkoitus on turvata hyvän hallinnon toteutuminen, ehkäistä eturistiriitoja ja varmistaa Kelassa työskentelevien riippumattomuus. Kelan asiantuntijalääkärin tekemää vakuutuslääketieteellistä arviota ohjaavat Kelan omat eettiset periaatteet Jyväskylän ammattikorkeakoulun Eettiset periaatteet -asiakirjassa esitetään ne keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joilla edistetään toiminnan puolueettomuutta.. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti sidosryhmiämme kuunnellen. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa ja, jotka ovat valmiita kehittämään toimintaansa. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois. Perusperiaatteena oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä on aina lapsen etu. Tuki tulee järjestää siten, että se on helposti tavoitettavaa ja mahdollisuuksien mukaan sitä tarjotaan lähikoulussa. Tuen rakenteet, tilat ja toimintamallit tulee suunnitella lapsen edun mukaisiksi KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla. Paikallisen opetussuunnitelman teksti on

Reply on Twitter 1261193913047617536Retweet on Twitter 1261193913047617536Like on Twitter 1261193913047617536Twitter 1261193913047617536Retweet on TwitterTakuusäätiö RetweetedHenri Hölttä@HolttaHenri·12 toukoKoronan myötä etäyhteyksien ja sähköisten välineiden merkitys on korostunut. Onneksi esim. moni velkaongelmainen koki jo aiemmin mieluisaksi tavaksi asioida vaikkapa chatissa. Tästä #kysyrahastachat palautteesta 90% kertyi jo ennen #koronakriisi'ä. #verkkoauttaminen @takuusaatio Tekoälyn eettiset periaatteet ohjaavat Ruohonjuuressa teknologian ja tekoälyn hyödyntämistä. Lue lisää blogistamme! Kuten monessa muussakin suomalaisessa yrityksessä, myös Ruohonjuuressa on laadittu eettiset periaatteet uusien innovaatioiden hyödyntämiseen Ne koskevat kaikkea Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan yksikössä tehtävää työtä. Periaatteet täydentävät Journalistin ohjeita ja Ylen ohjelmatoiminnan eettisiä sääntöjä ja ohjeita. Miksi olemme olemassa Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintatapamme ja hallintomme ovat läpinäkyviä. Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita. Terveydenhuollon eettiset periaatteet. Terveydenhuollon eettiset periaatteet.jpg 137,3 kB

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen vahvuudet Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu OPETUSSUUNNITELMA LUVUT 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 8. Oppilaan arviointi Savonlinnan

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen Jäsenten etu, sosiaalialan osaaminen ja eettiset periaatteet ovat Talentian toiminnan perusta Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan Reply on Twitter 1260178751163432961Retweet on Twitter 12601787511634329612Like on Twitter 126017875116343296112Twitter 1260178751163432961 Eettiset periaatteet Puhelin- ja verkkoauttaminen Puhelin- ja verkkoauttamisen tavoitteena on tukea yhteydenottajaa pääsääntöisesti kahdenkeskisen keskustelun kautta, helpottaa hänen oloaan ja neuvoa tarvittaessa hakeutumaan jatkotukeen. Puhelin- ja verkkoauttamisena ei tässä yhteydessä pidetä pelkästään ajanvaraukseen tarkoitettuja palveluja eikä viranomaispalveluja.

Keskusteluista kerätään aihepiiripohjaista tilastotietoa raportoinnin, tiedottamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Yksittäisiä yhteydenottajaa tai keskustelua ei voida tunnistaa kerätystä tiedosta.Reply on Twitter 1257651713399566336Retweet on Twitter 12576517133995663362Like on Twitter 125765171339956633610Twitter 1257651713399566336Retweet on TwitterTuija Hauvala RetweetedKriisikeskus Mobile Jkl@kriisikeskusjkl·23hKriisi- ja väkivaltatyötä Keski-Suomeen 0142667150/24h. Myös verkkoauttamisena. Kts: http://www.kriisikeskusmobile.fi #kriisi #kriisityö #väkivaltatyö #rikosuhripäivystystyö #puhelimitse #kasvokkain #verkkoauttaminen #keskisuomi #perherauha Lisää auttavia tahoja: http://www.facebook.com/369606919890287/posts/1421662301351405/ 4 Keskeiset eettiset periaatteet vanhuksen kuoleman lähestyessä Ihmisarvon kunnioitus itsemääräämisoikeus hyvän tekeminen - vahingon välttäminen oikeudenmukaisuus 4.. - Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikessa opetustyössä. Eettiset kysymykset ovat hautautuneet taloudellisen ja teknisen puheen alle, neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno..

 • Witcher 3 morkvarg.
 • Blondme suihke.
 • Downtown lyrics english.
 • Kuvaformaatit.
 • Ghana kartta.
 • Bahar mozaffari linnan juhlat.
 • Ovaali ellipsi.
 • Sikhiläisyys turbaani.
 • Webmail eura.
 • Chainring suomeksi.
 • Kampaamo turku yliopistonkatu.
 • Rockinger strat body.
 • Saint augustine quotes.
 • Venla savikuja treeni.
 • Saariselkä sokosti kartta.
 • Myydään vanha silitysrauta.
 • Anne of green gables netflix.
 • Patteriputkien uusiminen hinta.
 • Weingut berthold neckarsulm.
 • Mies käyttää vain hyväksi.
 • Gluteenittomat makeiset.
 • Etunojapunnerrus oikea tekniikka.
 • Yhdistyksen hallituksen kokous.
 • Hamburger morgenpost hsv.
 • Karjalanpiirakan lämmitys uunissa.
 • Turku kisälli.
 • Urbanite leipzig.
 • Avoin yliopisto seinäjoki.
 • Vauvan pää todella alhaalla.
 • Tsekkiläinen myky.
 • Genoa.
 • Lännen netti kaivurikuormaajat.
 • Mini cooper tekniset tiedot.
 • Partnersuche stuttgart.
 • Retumajat juuka.
 • Höyrylaiva majoitus savonlinna.
 • Tynnyrisauna rakennuslupa.
 • Osrs barrows armor.
 • Katla 2017.
 • Haastehakemuksen peruminen.
 • Heidi herala eero maijala.