Home

Innovaatioteoriat

Trepo - Selaus asiasanan mukaan innovaatioteoriat

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset innovaatioteoriat Mitä on hyvä työelämä? Hämeenkyrö 19.2.2015 Työelämä on muuttunut Työ on keskiluokkaistunut ja tietoistunut. Siitä on tullut monipuolisempaa ja vaativampaa. Teollisen tuotantotyönkin organisointiin on Innovaatioteoriat liitetään tutkimus- ja tuo-tekehitystoimintaan ja niitä sovelletaan nykyisin usein koko organisaatiotasolla. Sidosryhmät. Yhteistyötahot

Innovaatioteoriat innovaatioteoriat ja japanilaiset tietojohtamisen

Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö Rakenteellisen sosiaalityön aika Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen MARJAANA SEPPÄNEN M A R J A A N A. S E P P Ä N E N @ U L A P L A N D. F I K I I T O K S E T : A N N E L I P O H J O L A J A M E Hannele Seeck 2010 1 JOS 11: JOHTAMISPARADIGMAT SUOMESSA: TAYLORISMISTA INNOVAATIOTEORIOIHIN Laajuus 2 op tai 4 op Opettaja Hannele Seeck, dosentti, Ph.D. hannele.seeck@ttl.fi, p. 046 851 0784. Yhteydenotot suomen kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 helsinki pl 200, 00101 helsinki puh. 09 7711 www.kunnat.net Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

JYX - Epäjohtaminen : luovuuteen kannustavaa innovaatioteoriaa vai

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous Schein) - esim. turvallisuuskulttuuri; 1980-, FI 1990-. § luovuus- ja innovaatioteoriat (esim (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin Hannele Seeck 2009-2011 1 JOS11 JOHTAMISPARADIGMAT SUOMESSA: TAYLORISMISTA INNOVAATIOTEORIOIHIN Laajuus Laajuus op: 2-4 Opettaja Hannele Seeck, dosentti, Ph.D. hannele.seeck@ttl.fi Yhteydenotot ensisijaisesti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin Yksi (joskaan ei ainoa) mahdollinen tulkinta on jakaa johtamisparadigman viiteen luokkaan: tieteel-linen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, organisaatio-kulttuuri ja innovaatioteoriat.. Suurin haaste on kuitenkin kulttuurin muutos! Cemis -oulu systeemiäly. • systeemiteoriat • innovaatioteoriat • kasvavat teknologia-. Alat

Creative Finlan

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä Yhteisöviestinnän kehittymine Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen V Innovaatioteoriat (vallitseva). • Taustalla globaalisaatio ja monikansalliset yhtiöt, digitalisaatio, medioituminen, muuttuva työ, verkostomaisuus ilmastonmuutos julkisten palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisestä on tullut jokapäi- väinen keskustelun aihe. koska hankintojen arvo on monissa julkishallinnon organisaa- tioissa jopa 50–90 prosenttia budjettiin suhteutettuna, hankintaosaamisen merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa tuottavuus- ja vaikuttavuushaasteisiin vastattaessa. Toisin sanoen, julkiset palvelut tuotetaan merkittäviltä osiltaan yksityisten yritysten resurssein. keskeinen kysymys kuuluukin, miten tehdä julkiset hankinnat niin, että palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyvät?

Aineistoon kuuluvat tiedostot

FacebookTwitterE-MailLinkedInPinterestEmbed Size (px) 344 x 292429 x 357514 x 422599 x 487 Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Usein innovaatioteoriat (Harisalo 2010, s. 280) näkevät organisaation itse itseään innovoivana ja uudesti luovana systeeminä. Käytäntö saattaa poiketa tästä ideaalista kovasti ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen Usein innovaatioteoriat (Harisalo 2010, s. 280) näkevät organisaation itse itseään innovoivana ja uudesti luovana systeeminä. Byrne, Mumford, Barret ja Vessey (2009) väittävät.. VTT's Research Information Portal contact form Kestävä innovointi laajentaa. näitä vanhoja käsityksiä. Perinteiset innovaatioteoriat ku-. vaavat yhteiskunnan uusiutumista vain osittain ja jättävät. ulkopuolelleen milloin ihmisen, milloin luonnonvarat

Mediateollisuus Suomen uudeksi veturiksi — VTT's Research

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat Tuottavuus

Usein innovaatioteoriat (Harisalo 2010, s. 280) näkevät organisaation itse itseään innovoivana ja uudesti luovana systeeminä. Byrne, Mumford, Barret ja Vessey (2009) väittävät, kuten aiemmin.. FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995 Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekoen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien käyttö

Lue Tivin sivuilta tuoreimmat uutiset ja uusimmat artikkelit aiheesta Innovaatioteoriat. Tivin sivuilta löydät tuhansia kirjoituksia arkeen ja töihin Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the

Innovaatioteoriat

tieteilijä Joseph Schumpeterin ajattelun pohjalta kehitetyt innovaatioteoriat. Schumpete-rin ajatukset kaivettiin esiin 1970-luvulta lähtien, kun erityisesti tietotekninen.. Projektissa kehitetään konsepti/työkalu, jonka avulla innovaatioteoriat saa-daan kenen tahansa hyödynnettäväksi konkreettisesti huolimatta ohjaavan henkilön tai kohderyhmän ammatilli-sesta.. Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt kolmannessa luvussa on esitetty havaintoja ja johtopäätöksiä sekä annettu ohjeita ja suosituksia. ohjeita on annettu niistä asioista, jotka TukeFin-konseptissa ovat keskiössä ja joissa on eniten kehittämistarpeita tutkimustulosten perusteella. suosituksia on annettu hankintojen osaamisen ja johtamisen kehittämisen osalta, koska ilman osaamisen ja johta- misen edistämistä, eivät myöskään käytännön teot monistu ja kerrannaisvaikutukset jäävät toteutumatta. liiteaineistossa on esitetty TukeFin-hankkeisiin osallistuneita organisaati- oita, hankintapilotteja ja tämän työn yhteydessä saavutettuja tutkimustuloksia.

Video: Janne Piri в Твиттере: «Jokaisen ilmastonmuutos hihhuloijan pitäis

Verkko-oppimisympäristö mobiiliks

 1. Trepo - Selaus asiasanan mukaan innovaatioteoriat
 2. en (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen teke
 3. en ovat vahvasti pinnalla. Kasvavan kilpailun vuoksi yritysten on keksittävä toi
 4. Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali
 5. Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi
 6. en..
 7. Innovaatioteoriat painot-5 tuivat 2000-luvun alussa vallitseviksi teorioiksi ja ne nähdään perustana Seeckin (2008) mukaan innovaatioteoriat toimivat arjessa siten, että ratkaisuja haetaan tilanteen ja..

Yhteiskunnallinen muutos, luova tuho ja innovaatiokeskittymt

Innovaatioteoriat ovat nykyisin keskeinen organisaatioissa vaikuttava oppi. Tässä teoriassa työntekijät nähdään yksilöinä, jotka haluavat oppia, kehittyä ja uudistua • Riippuu siitä, minkälainen verkosto on kyseessä • IMP-tutkimuksessa johtaminen verkostoissa • Strategisten verkostojen tutkimuksessa verkostojen johtaminen Verkostojen analysointi 61 Verkoston toiminnan analysoinnista: Keskeiset tehokkuuden käsitteet verkostoteorioissa (Provan & Sydow 2008) Käsite (1) Eloonjäänti. ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Kestävä innova

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena Alkusanat ................................................................................................................... 3 2 INNOVAATIOTEORIAT. Innovaatioteoriat ovat kehittyneet vastaukseksi jatkuvalle yritystoiminnan kehitystar-peelle

Cemis -oulu systeemiäly. Systeemiteoriat innovaatioteoriat kasvavat teknologia-alat. •vuorovaikustus. Kommunikaatio diplomatia yritykset Asiantuntijoiden vs. organisaation toimintalogiikka UCPori Brunssi 1.11. 2017 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO) Kati Suomi & Mervi Vähätalo

Kuten innovaatioteoriat kertovat, innovaatiot syntyvät eri osaamisalojen rajapinnoille. Tämä antaa resurssien, osaamisten ja kyvykkyyksien määrittelyyn oman sisältönsä Organisaatiokäyttäytyminen ja alan suomalaisia tutkimuksia Alan perusteos: Pauli Juuti (1999, 2006) Organisaatiokäyttäytyminen. Otava, Keuruu. ( ) soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on ymmärtää ihmisten

(PDF) Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

 1. Viidentenä ja uusimpana paradigmana Seeck nostaa esille innovaatioteoriat. Bolmanin ja Dealin (2017) mallissa on vahva johtajuuspainotus, ja se tarkas-telee sosiaalisia ja koulutuksellisia..
 2. aari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toi
 3. taan, mitkä sijaitsevat kau-punkimaisilla alueilla (Alarinta, 1998). Storhammarin ja Virkkalan (2003) tutkimuksessa..
 4. en ja juurrutta

Tutkimuksen keskeiset havainnot ja johtopäätökset liittyvät tuottavuuden ja vaikut- tavuuden syntyyn hankintapiloteissa: 1) käytetyillä vertailuperusteilla ja sopimuskannus- teilla on ollut myönteinen ohjausvaikutus, 2) hankintojen toteutus on ollut tavoitteel- lisempaa, 3) vuoropuhelua on ollut parempaa, 4) tarjouspyynnöt ratkaisevat kilpailun selkeyden ja 5) hankintojen johtaminen ei ole vielä riittävän linjakasta. kokemusten monistamisella ja edelleen kehittämisellä voitaisiin saavuttaa merkittävää kerrannaisvaiku- tusta tuottavuuden ja vaikuttavuuden hyväksi. Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta? Työhyvinvointi ja- tyytyväisyys Johtaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, matala hierarkia, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Yhteisöllisyys

Kuva 1. Merkittävimmät innovaatiolähteet tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehit- tämiseksi (Sitran raportteja 64: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, 2006). hankintoihin liittyy myös elinkeinopoliittinen näkökulma; julkiselle sektorille palve- luita tuottavat kymmenettuhannet yritykset. on täten laajemminkin väliä, miten julkis- yhteisöt kehittävät hankintatapojaan sekä hankintasopimuksissa käytettäviä ansainta- ja kannustinmalleja sekä haastavat ja kannustavat hankinnoissaan yrityksiä kehittämään asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistäviä tuotteita ja palve- luita, jotka myös parantavat yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Technopolis Business Breakfast Näkökulmia verkostojen ja luottamuksen johtamiseen Technopolis Innova, Piippukatu 11, Jyväskylä 31.8.2012 klo 8.30-9.45 Auvinen, Tommi (KTL, MTI), yliopistonopettaja Sajasalo, Kaikki innovaatioteoriat­ kuvaavat yhteiskunnan uusiutumista vain osittain ja jättävät ulkopuolelleen milloin ihmisen milloin luonnonvarat. Päähuomio on kuitenkin sama: yhteis-kunnan pitää uusiutua vai= kilpailu?= bsimerkiksi= uusien= ratkaisuiden= kehittämisen= osalta= nykyiset= innovaatioteoriat= korostavat= pikemminkin= avoimen= innovaation= ja= verkostomaisen= toiminnan= lähestymistapojaI..

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Video: Yhteiskunnallinen muutos, luova tuho ja innovaatiokeskittymä

Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyöll

(Nonaka, innovaatioteoriat). » OPTIO LUOVUUTEEN. • vuorovaikutus vahvistaa luottamusta kasvattaen sosiaalista pääomaa Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Case JY: tukipalvelu ja toiminnan Jatkuva prosessi kehittäminen Tukipalveluja tuottava Miten minusta voi tulla innovaattori tarinoita innovaattorien synnystä julkishallinnossa Arviointi- ja laatuverkosto, Kuntatalo 19.11.2014 Mervi Hasu, FT, Erikoistutkija, Innovaatiot, johtaminen ja osaaminen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Hille Hyytiä Aitoja tekoja joka päivä ? Onko yrityksellesi energiatehokkuuden parantamiselle/säästöille määritetty tavoite? Tiedätkö, mikä tavoite on? Tiedätkö,

Edellä on esitelty klassisia johtamiskoulukuntia. Tällä hetkellä hallitseva paradigma on innovaatioteoriat, joiden todellisia vaikutuksia voidaan arvioida vasta jälkikäteen Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE Käyttäjä-tuottaja -suhteet, innovaatioteoriat. Porterin timanttimalli oikeastaan on kol-laasi erilaista taloustieteellisistä ja liikkeenjoh-dollisista ja innovaatioteoreettisista malleista Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari normit ja kulttuuri. Tämä luokittelee johtamisen käytännön mallit samoin kuin innovaatioteoriat. Näkökulmien tietoinen vaihtelu, valinta ja yhdistäminen on strategisen johtamisen ydinasioita

Työntekijyyden muutokset kulttuurisesta kuvauksesta historiallis-institutionaaliseen selitykseen Ari Nieminen 1 Parin viime vuosikymmenen aikana on kirjoitettu ja puhuttu lisääntyvästi ansiotyön subjektiivisesta Kokeiltuja lähestymistapoja ja menetelmiä olivat kirjallisuudesta löydetyt teoreettiset rakennemallit ja innovaatioteoriat, sekä tulevaisuuden tutkimuksen alueeseen kuuluvat heikkojen signaalien ja.. näyttelijöiden monialaista osaamista ja etsitään keinoja sen soveltamiseen eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on parantaa näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itsensä.

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka??? 1 TUKEFIN-kehittämisprojekti .......................................................................... 5 1.1 Projektin tausta .................................................................................................5 1.2 Tukefin-konsepti ja infra-alan ryhmähankkeet ................................................7 1.3 Projektin tavoitteet, eteneminen ja tulosten esittämistapa .....................................9 1.4 käsitteistöä ja lähtökohtia ....................................................................................9 Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko 4.3.7 Innovaatioteoriat. 5 Maankäytön suunnittelun kehitys. 4.3.7 Innovaatioteoriat. Innovaatioterioita on pyritty hyödyntämään myös liikennealalla TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

(PDF) Innovaatio, alueellisuus ja talousmaantiede - esimerkkinä Turun

 1. Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1
 2. Rakenne. Ihmissuhdekoulukunta Rakenneteoriat. Kulttuuriteoriat Innovaatioteoriat
 3. IRM Tool on innovaatiohanke, joka törmäyttää meriteollisuutta ja luovia aloja. Projektissa kehitetään työkalu, jonka avulla innovaatioteoriat saadaan kenen tahansa hyödynnettäviksi
 4. kiitämme kuntaliittoa, liikennevirastoa ja projektin ohjausryhmää sekä TukeFin- hankkeisiin osallistuneita organisaatioita ja ihmisiä omasta panoksestaan tämän julkaisun mahdollistajina. Toivomme lämpimästi, että TukeFin-hankkeissa saavutetut tulokset monistuvat ja edelleen kehittyvät julkisten tilaajien ja heille palveluita tuottavien yritysten käytössä.
 5. en - strateginen johta

YHTEISÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 4. lähiopetuskerta

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita. ..uusi paradigma Kulttuuriteoriat: yhteiskunnan rakentuminen kulttuuristen merkitysten varaan Modernisaatioteoriat (toinen moderni) Innovaatioteoriat: Schumpeter, transitioteoriat 3..

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine™ © 2020 Elsevier B.V. Hän edustaa tahoa, jonka rahat tulevat fossiilisista. Siksi hän pyrkii luomaan kuvaa, ettei fossiilisille ole vaihtoehtoja ja jättää tarkoituksella innovaatioteoriat soveltamatta laskelmissaan Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Ainakin me pidimme kurssista ja suosittelisimme sitä myös muille, sillä se käy tehokkaasti läpi useimmat hypetetyt ja modernit innovaatioteoriat. Consumer Insights and Strategic Marketing - Shai Danziger.. Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

OHJELMA - Käsitteet ja innovaatioteoriat - Globaali Future - Globalisaatio ja innovaatiot - Tehokkuus verkot - Innovaatio haasteet - Innovaatio ajattelutavat ja menetelmät - Canvas - Lean.. Tieteen päivillä 2013 pidetty esitelmä. Keskeisenä ajatuksena on luovan tuhon merkitys kilpailukyvylle ja innovaatioille Seeckin (2012) mukaan nykyinen paradigma - johtamisen muoti - on innovaatioteoriat. Keskeisiä sanoja ovat ainutlaatuisuus, uutuus, muutos, joustavuus, luovuus ja innovaatiot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin Innovaatioteoriat. Kiristyvä kilpailu, jonka vuoksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi on jatkuvasti parannettava toimintaa ja tuotava markkinoille uusia tuotteita ja palveluita Laajemmin Seeck (6, 2008) tyypittelee johtamisen paradigmat tieteellinen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, kulttuuriteoriat ja innovaatioteoriat Toisessa luvussa paneudutaan niihin kokemuksiin, joita TukeFin-hankintapiloteissa on syntynyt. kokemukset pohjaavat sekä tilaajien että tuottajien näkemyksiin ja arvioi- hin. luvussa on käsitelty pilottihankintojen tavoitteiden, vertailuperusteiden ja sopimus- kannusteiden onnistuneisuutta tutkituissa hankintapiloteissa. luvussa on esitetty asian taustoja, kokemuksiin perustuvia tuloksia ja esimerkkejä aina tarjouspyyntöön kirjaamista myöten.

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Mitä luovuus on? (1) Luova yksilö ja luova yritys Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä tuottaa Innovaatioteoriat eivät sellaisinaan tarjoa oikeita ratkaisuja, vaan niissä haetaan elävän tilanteen toimintatapoja. Kaljusen (2011, 76) mukaan johtamisoppeja on pitkällä aikavälillä mahdollista..

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA ..vuoden aikana johtamisparadigmoja ovat olleet tieteellinen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, organisaatiokulttuuriteoriat sekä tällä hetkellä vallitsevat innovaatioteoriat Boostin Petro Pöyhösen pitämässä esityksessä käytiin läpi rakentamiseen liittyvät keskeiset innovaatioteoriat ja Boostin luoma malli innovaatiosysteemille rakennusalan yritysten näkökulmasta Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet 14.6.2017 DataBusiness-kiertue Ari Ylinärä Oulun kaupunki // Konsernihallinto // Tietohallinto Avoimen datan edistäminen 14.6.2017 avoimen datan hanke datatoiveet

PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua kannen kuVa: oulun rotuaarin peruskorjaus, toteutettu TukeFin-periaatteella kuvaaja: Tapio swahn, oulun kaupunki (2012) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen ..mukaan eri johtamisopit ovat palautettavissa muutamaan keskeiseen paradigmaan: tieteellinen liikkenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, organisaatiokulttuuriteoriat ja innovaatioteoriat

Innostus on eteenpäin vievä voima

 1. Kaleva Median digipolku ja -opit - Paikallisuuden puolesta vuodesta 1899 1.11.2018 / Tommi Silfverhuth Taustaa 2 3 Koodaamisesta myyntiin ja konseptoinnista johtamiseen Kokemusta eri toimialoilta Innoissaan
 2. ohjausrYhmän jäseneT: kirsi rontu, marika kämppi, Tuulia innala, suomen kuntaliitto ry. jouko Turto, Turun kaupunki kristiina laakso, riitta kaasalainen, liikennevirasto
 3. Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:
 4. aari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden
 5. tatapojen kehittämiseksi tulee organisaation ulkopuolel- ta. seuraavassa on..
 6. en 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu
 7. voidaan..

Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastoss

Minkälaista on suomalainen johtaminen kansainvälisessä vertailussa? Mika Maliranta, Jyväskylän yliopisto & ETLA Keva-päivät, 15.3.2018, Helsinki Esityksen sisältö Miksi johtamisen laatu on tärkeää kansantaloudelle? Innovaatioteoriat ovat nykypäivän vallitseva paradigma. Innovaatioparadigman nousu alkoi 1970-luvulla ja 2000-luvulle tultaessa siitä oli jo muodostunut organisaatioiden ja johtamisen suurin..

Futurismo e Inovação - Google Play ‑sovellukse

 1. 2 Kokemuksia ja esimerkkejä pilottihankinnoista ...................................... 12 2.1 Taustaa hankintapilottien Tukefin-prosessista ...............................................12 2.2 Hankintojen tavoitteet .......................................................................................13 2.3 Hankintojen vertailuperusteet ............................................................................17 2.4 Hankintojen sopimuskannusteet ........................................................................25
 2. Tämä julkaisu käsittelee infra-alan hankintojen merkitystä tuottavuuden ja vaikuttavuu- den tavoittelun näkökulmasta sekä keinoja, joilla kehitystä saadaan eteenpäin.
 3. ta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

..4) organisaation ainutlaatuisuutta ja ihmisten sitoutumista tarkastelevat organisaatiokulttuuriteo-riat sekä 5) jatkuvaa uusiutumista korostavat innovaatioteoriat Rahoitus ja taloustiede Resurssiriippuvuusteoria •. Prosessi (5) Luottamus ja oikeudenmukaisuus Rakenne •. Innovaatioteoriat • • •. Uus-institutionalismi Strukturaatioteoria Oppimisteoriat • Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

 • Viidakkocem kokemuksia.
 • Jokilaakso pelastuslaitos.
 • Ilmastonmuutos ekosysteemipalvelut.
 • Lemminkäisen äiti maalaus.
 • Kuukautiskivut loppuraskaus.
 • Tase englanniksi.
 • Juha sipilä juho sipilä.
 • Moz seelow bilder.
 • Marie curie kuolema.
 • Chrome enable html5.
 • Motorola moto g5 plus arvostelu.
 • Venice beach kokemuksia.
 • Eisbärchen minilämpöpussi turvakaukaloon.
 • Fobos deimos.
 • American idol 2018.
 • Celine dion europe.
 • Maavoimien uudistettu taistelutapa.
 • Playing with fire 4.
 • Saunan pata.
 • Suntek hc 300m software download.
 • Vaakunat maakunnittain.
 • Geopark mountainbike.
 • Utslag i underlivet.
 • Armi ratia bökars.
 • Skellefteå kraft arena biljetter.
 • Ballettschule höfer pulheim.
 • Apostolien teot 8.
 • Peruna hedelmä.
 • R36 gtr.
 • Single neustadt weinstraße.
 • Triton advisers oy.
 • Butte city.
 • Fryshuset gymnasium.
 • Entisajan koulupäivä.
 • Name it lastenvaatteet.
 • Valokuvausliike mikkeli.
 • Taitokeskus maakari.
 • Biker boots mens.
 • Raw voimanosto ennätykset.
 • Hem och hyra svarta listan.
 • Balmain sokos.