Home

Strategisen johtamisen käsitteet

Strategisen johtamisen käsitteet Oamk Leev

Strategisen johtamisen käsitteet : englanniksi ja - NLF Open Dat

 1. Jaa. Twiittaa. Jaa. Jaa. S-posti. Kommentit. Jorma Ollila toimi Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992-1999, pääjohtajana 1999-2006 sekä hallituksen puheenjohtajana 1999-2012. Kuva: G. Villamil
 2. Kulutus muuttuu – siirrymme omistamisesta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.
 3. imi. Suomen strategisen johtamisen seura ry. Yhtiömuoto. Aatteellinen yhdistys
 4. Seuraavia strategisen työkyky- ja työhyvinvoinnin johtamisen sudenkuoppia välttämällä varmistat, että menestys odottaa jo seuraavan nurkan takana! Sudenkuoppa 1: Et tiedä, mihin olet menossa ja mitä..

Kansainvälisyys Kirjallisuus ja case-esimerkit ovat kansainvälisiä. Opiskelijat toimivat mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisissa tiimeissä.Kiertotalouden näkökulmasta biokaasu on läpileikkaava käsite. Esimerkiksi maatiloilla voi olla rooli sekä biokaasun käyttäjänä että tuottajana. Biokaasun tuotanto on myös olennainen osa kiertotalouden biologisia kiertoja muun muassa kestävän ruokajärjestelmän osalta.

Strategisen johtamisen koulutus perehdyttää toiminnanohjausjärjestelmiin

Kieli kehittyy samassa tahdissa kuin teknologia ja kulttuuri. Aina silloin tällöin tarvitaan uusia käsitteitä selittämään sitä, miten kehitys näkyy ja vaikuttaa. Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Lista ei pyri olemaan akateemisen tarkka eikä sitä ole tarkoitettu kaiken kattavaksi, mutta toivomme sen tarjoavan apua näiden käsitteiden ymmärtämiseen.  Strategisen johtamisen seura. K-kauppiaiden strategiat toivat palkinnon. 19.3.2004 00:00 Hyvän johtamisen kriteerit on ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen: luottamus ja arvostus, yhteistyö ja verkostot, monimuotoisuus ja yksilöllisyys, osaaminen ja kehittyminen sekä uudistuminen ja osallisuus

Klassinen esimerkki on, että auton vaihtaminen uudempaan ja vähemmän polttoainetta kuluttavaan voi lisätä ajamista. Pelkkä resurssi- ja ekotehokkuuteen keskittyminen osaoptimointina ei siis välttämättä edistä kiertotaloutta kokonaisuutenaan. 2903010 Strategisen johtamisen perusteet, 3 ov. Basics of Strategic Management, 3 cu. Oppia käyttämään hallitusti strategisen johtamisen lähestymistavan työkaluja ja analysoimaan strategisia.. Luku 1 Strategisen johtamisen perusteet. Oppimistavoite. Ensimmäisessä luvussa kerrataan strategiaan kuuluvat keskeiset käsitteet, kuten visio, missio ja yrityksen arvot sekä käsitellään.. Strateginen ajattelu ja johtaminen antavat suunnan ja luovat perustan yrityksen kilpailukyvylle ja sen ylläpitämiselle. Strategiakoulutukset keskittyvätkin erityisesti siihen, miten pystytään luomaan tavoitteellisesti ajatteleva ja toimiva työyhteisö, jonka jokainen jäsen voi osallistua strategian suunnitteluun ja sen toimeenpanoon.Kokonaisvaltainen muuntuminen hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen kaikkea uuden puhtaan liiketoiminnan kehittämiseen. Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen edistää myös pyrkimystä hiilineutraaliuteen.

Strateginen johtamisen koulutus tähtää kilpailuedun saavuttamiseen

Hiilikädenjälki Tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Sitä voi luoda niin valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen ihminen. Kun esimerkiksi yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. Korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nyt. Hiilikädenjälki on konsepti, joka kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä (päästövähennyspotentiaalia) sen käyttäjälle. Kuka tahansa voi luoda hiilikädenjälkeä – niin valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen ihminenkin. Kun esimerkiksi yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. - tuntee strategisen johtamisen keskeiset käsitteet. - tuntee strategiaprosessin sisällön eri vaiheineen ja osa-alueineen. - osaa hyödyntää strategisen suunnittelun välineitä yrityksen strategian.. Menestyksekkään johtamisen kannalta tärkeimmillä tiedoilla, asenteilla ja taidoilla tarkoitetaan viestintään, yhteistoiminnallisuuteen, ongelmanratkaisuun, projektijohtamiseen, henkilökohtaiseen elämänhallintaan, ammatilliseen kehittymiseen sekä kulttuuriseen ja eettiseen tietoisuuteen liittyviä kehittyneitä valmiuksia; kykyä analysoida, arvioida ja kehittää. Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kokonaisvaltainen ymmärrys erityyppisten yritysten ja organisaatioiden strategisesta johtamisesta. Johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen syventyneellä valmistuneella opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen johtamiseen liittyviä sisäisiä ja ulkoisia prosesseja sekä toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä yrityksen kilpailuedun saavuttamista varten.

STRATEGISEN JOHTAMISEN KEHITYSSUUNTIA - ppt lataa

Strateginen johtamisen koulutus keskittyy organisaation toiminnan laadukkuuteen ja tuloksellisuuteen

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen -valmennus mahdollisti yrittäjä Mika Kuuselalle hetken pysähtymisen arjen keskellä, omien ajatusten suuntaamista ja.. Opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää aiempaa ja tuotettua tietoa laatiessaan korkealaatuisen strategisen kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osoittaa erinomaista kykyäSuurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja välttävästi. Opiskelija osaa ohjattuna analysoida strategiaa. Sen jälkeen, kun olet päättänyt, että strateginen hallinta on oikea työkalu organisaatiossasi. Suunnitteluprosessin lopputulos on kriittinen onnistuneen prosessin kannalta

Video: Strategisen johtamisen koulutu

Maailman väkiluvun kasvaessa ja väestön vaurastuessa energian, veden, viljelysmaan ja monien keskeisten raaka-aineiden tarve kasvaa edelleen voimakkaasti. Jo nyt globaali talous kuluttaa noin 1,5-kertaisesti sen, mitä maapallo kykenee tuottamaan. Tämä voi heikentää resurssien saatavuutta tulevaisuudessa oleellisesti, mikä johtaa raaka-aineiden hintojen merkittävään nousuun. Resurssien niukkuudella voi siis olla suuri vaikutus talouteen. Kiertotalous auttaa suojautumaan tältä kehitykseltä. nidottu, 2006. Osta kirja Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia Timo Silen (ISBN 9789515706843) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –säätiö on pääkaupunkiseudulle vuonna 2016 perustettu organisaatio, jossa alueen kaupunkien ja yritysten lisäksi on mukana useita yhteistyökumppaneita. Sen tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa kaupunkiympäristö, joka perustuu puhtaille ja älykkäille teknologialle, infrastruktuurille ja palvelukonsepteille ja josta muodostuu suomalaiselle smart & clean -liiketoiminnalle testi- ja referenssialue kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen, mutta kaikki jakamistalous ei ole kiertotaloutta. Kiertotaloutta jakamistalous toteuttaa silloin, kun se edistää resurssien viisaampaa käyttöä tai esimerkiksi tuotteiden käyttöasteen kasvua ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja uusien tuotteiden tarvetta. Tavoitteena on tällöin saada resursseista maksimaalinen arvo. Esimerkiksi über-jakamistalous ei sellaisenaan ole kiertotaloutta. Johtamisen oppimispäiväkirja. Pohdintaa, kommentointia ja oppimisen tarkastelua liittyen johtamiseen. Strateginen johtaminen. 14.11.2014 ~ tulevaisuudenjohtaja Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on kiertotalouden ytimessä, sillä viljelyyn välttämättömiä ravinteita käytetään globaalisti kestämättömästi, myös Suomessa. Esimerkiksi kaivannaisfosforista vain 20–25 % päätyy lautasellemme, sillä ravinteita hukataan paljon koko ruokaketjun eri vaiheissa alkutuotannosta kotitalouksiin. Samalla kaivannaisravinteiden globaalit varannot ovat hupenemassa. Vesistöihin, ja Suomen tapauksessa lopulta Itämereen, päätyvät ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä ja pahimmillaan kuolleita alueita meren pohjaan.Stretegisen johtamisen koulutus erottuu muista johtamiseen liittyvistä koulutuksista siten, että se ei paneudu operatiivisuuteen ja yksityiskohtien suunnitteluuun. Strategisen johtamisen koulutuksessa pureudutaan sen sijaan organisaation toiminnan laadukkuuteen ja tuloksellisuuteen. Strategisen johtamisen tavoitteena on luoda kilpailukyvyn merkityksen ymmärtävä työyhteisö, joka pyrkii laaja-alaisesti tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen ajatteluun. Väitöskirjan ohjaaja oli strategisen johtamisen professori Marko Kohtamäki. - Talouden suhdanteen vihdoin parantuessa Suomessakin teknologiayritysten olisi hyvä kartoittaa palveluissa piilevä..

Learn about working at Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry. See who you know at Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry, leverage your professional network, and get hired Kaipaatko uusia ideoita ja työkaluja järjestön strategiseen johtamiseen? Tarvitsetko sparrausta järjestön markkinoinnin, viestinnän..

Miten määritellä strategisen johtamisen komponentit Strateginen johtaminen on hallinnollinen malli käyttää monissa eri järjestöissä, kuten yritykset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja vapaaehtoiset.. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa Strategisen johtamisen käsikirja. Tekijä: Ansoff H.Igor Kuvaton ISBN: 9511080415 Tuoteryhmä: Talous (liiketalous, kansantalous) Kustantaja:Otava Kieli: suomi Painovuosi: 1984 Painos: Sivumäärä..

Strateginen johtaminen Haaga-Helia ammattikorkeakoul

tuntee strategisen joh

Osta nyt antikvariaatista huippukuntoisena 41 €:lla kirjailijan H. Igor Ansoff käytetty kovakantinen kirja Strategisen johtamisen käsikirja. H. Igor Ansoff. Teoksen nimi. Strategisen johtamisen käsikirja Esimerkiksi teknologiset innovaatiot voivat johtaa kustannus- ja resurssisäästöihin tuotannossa, minkä ansiosta tuotteista tulee halvempia. Tämä puolestaan voi johtaa lopulta suurempaan kokonaistuotantoon ja -kulutukseen. Strateginen hankintatoimi. Hankintojen kehittäminen julkissektorilla. Toimitusketjun johtamisen kehittyminen. Miten toimitusketjun johtaminen on kehittynyt nykyiseen muotoonsa Koettu hyvinvointi ja talouskasvu olisi kytkettävä irti luonnonvarojen kulutuksesta. Tuotettu arvo ei ole suoraan verrannollinen eikä riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Arvo voi olla välitöntä, kuten liikevaihdon kasvu, tai välillistä, kuten päästöjen vähentymisestä johtuva terveydentilan parantuminen. Koettu hyvinvointi huomioi ja haastaa erityisesti yksilön käsityksen mielekkäästä elämästä ja siitä, mistä osa-alueista, kuten puhdas ravinto ja elinympäristö, merkityksellinen tekeminen ja osallisuus yhteisöön, se rakentuu.kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osaa arvioida ja valita tilanteeseen ja toimintaympäristöön soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset.

Strategy Train: Luku 1 Strategisen johtamisen perustee

 1. Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija puutteellisesti/hajanaisesti kerää, analysoi heikosti ja hyödyntää joiltain osin sekä tuotettua että aiempaa tietoa toteuttaessaan kurssitehtävän kohdeyritykselle. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä strategisen johtamisen käsitteitä ja malleja.
 2. Hiilidioksidia voidaan sitoa esimerkiksi kasvattamalla metsien ja maaperän nieluja, yhdistämällä bioenergian tuotanto hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä imemällä hiilidioksidia suoraan ilmakehästä. Lisää keinoja kehitetään jatkuvasti (katso kuva alla).
 3. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
 4. Vuonna 2015 solmittu Pariisin sopimus tavoittelee tasapainoa ihmiskunnan hiilidioksidipäästöjen ja hiilinielujen välille viimeistään tämän vuosisadan loppupuoliskolla. Suomen valtio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös monet kaupungit, kunnat ja yritykset pyrkivät hiilineutraaliuteen.
 5. en organisaatiossa. Chapter · January 2010 with 17 Reads. In book: Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen, Vaaasan yliopiston..
 6. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: johtamisen ja Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittaneena osaat. johtaa, suunnitella ja kehittää..
 7. Johtamisen käsitteet ja mallit book. Read reviews from world's largest community for readers. Start by marking Johtamisen käsitteet ja mallit as Want to Rea

Johtamisen ja yhteistyön periaatteet. Johtajuus ei tarkoita vain teknologia- ja markkinajohtajuutta, vaan myös johtamiskulttuurimme kehittämistä. Missiomme hengessä johtamiskulttuurimme perustuu aitoon.. Teolliset symbioosit ja siihen liittyvä teollinen ekologia (Industrial ecology) ovat osa kiertotaloutta. Kiertotalouden tiekartan tekniset kierrot, metsäperäiset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä kestävä ruokajärjestelmä voivat kaikki kytkeytyä teollisiin symbiooseihin. Yle seuraa suorana: Neuvottelut rajoitusten purkamisesta ohi - hallitus kertoo tuloksista kello 19.30. Tiedotustilaisuus hallituksen päätöksistä järjestetään noin kello 19.30. Yle näyttää sen suorana

Strategisen johtamisen työpaja 8

Strategisen johtamisen maisteriohjelma - LU

Johtamisen kulmakivet. Eettiset ohjeet. Taloudellinen vastuu. Takaisin. Yritysvastuun johtaminen. Johtamisen kulmakivet Strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja työkalut. Strategiset analyysit. Opiskelija osaa kuvata keskeiset strategisen johtamisen käsitteet ja soveltaa niitä uusiin konteksteihin Strateginen johtaminen viittaa tulevaisuuden visioihin sekä konkreettisiin tavoitteisiin, joihin pyritään laaja-alaisen ja suunnitelmallisen johtamisen avulla. Strategisen johtamisen myötä on mahdollista luoda tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö, jonka jäsenet toimivat kaikille selville olevan tuloksellisuuden nimissä.  Opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattitaitoisesti toimia strategian kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa laajamittaisesti hyödyntää ja vaivatta soveltaa strategisen johtamisen käsitteitä, malleja ja teorioita. Opiskelija osaaOpiskelija osaa kerätä, keskeisiltä osin analysoida, sekä osittain hyödyntää tietoa laatiessaan strategian

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? - Sitr

 1. en yksikkö. Ilmoittautu
 2. nan ohjaamisen tiimityvline kaikilla tasoilla 3. [pvm]3..
 3. en Strateginen johta
 4. taa eteenpäin luotsaavaksi..
 5. en on yksi tapa havainnollistaa sitä, miten maapallon väestö elää yli varojensa. Se pohjautuu ekologisen jalanjäljen käsitteeseen, joka kertoo, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn.
 6. Operatiivinen markkinointi, joka vastaa muusta strategisen johtamisen vaiheista, kuten Toivon, että nämä lyhyt linjat ovat auttaneet sinua erottamaan nämä hyvin yksinkertaiset käsitteet, mutta joita on..

Suomen Strategisen Johtamisen Seur

Sote-johtamisen uudet haasteet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntasektorin uudistukset Lähijohtajien on paitsi huolehdittava strategisten tavoitteiden toteuttamisesta ja kehittämisestä, myös.. Kestävä ruokajärjestelmä ohjaa ja kannustaa syömään kestävästi tuotettua ravinteikasta ruokaa, jonka tuotannossa kaikkia tuotantopanoksia käytetään optimaalisesti. Sinulle johtajana ja esimiehenä kehittymisen mahdollisuuden tarjoaa johtamisen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Koulutus on suunnattu sinulle, joka toimit yrityksen tai..

Strateginen johtaminen kehityksen kohteena

Johtamisen johtamisohjelma McGill University, Desautels Faculty of Management , . Löydä kaikki tarvitsemasi tieto koulutusohjelmasta täältä! Yhteys opintotoimistoon yhdellä kilkkauksella Tässä esitetään strategisen johtamisen perinteeseen liittyvia käsitteita ja osa-alueita, jotka ovat yleisiä myos kuntastrategioiden yhteydessa. Samojen yleisten käsitteiden varaan voidaan perustaa hyvin..

Kiertotalous edistää talouskasvun irtikytkentää luonnonvarojen liikakäytöstä, vahvistaen pitkällä aikavälillä maapallon ekologista kantokykyä.Kiertotalous on resilientti, koska se ei perustu niukoiksi käyviin raaka-aineisiin tai niiden ylikulutukseen. Esimerkiksi kestävässä ruokajärjestelmässä viljelijä on riippuvainen ilmasto-olosuhteista. Sään lisääntyvät ääri-ilmiöt lisäävät tarvetta varautumiselle ja toiminnan joustavuudelle. Viljelijä voi lisätä palautumiskykyään muuttuvissa olosuhteissa monimuotoistamalla tuotantoaan, viljelemällä kasveja, joiden kasvukaudet ovat eripituisia tai jotka kestävät erityyppisiä olosuhteita, tai tuottamalla tarvitsemaansa energiaa ja ravinteita mahdollisimman paljon itse tai lähialueen verkostoissa. Tällainen omavaraisuus lisää joustavuutta globaaleja markkinariskejä kohtaan.

Kompleksisuus ja emergenssi strategisen johtamisen haasteen

Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia. Timo Silén. Raha ja talous Suomi, 2006 Yliopistopaino Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedakogiikan laitoksen dosentti Torsti Siren esittää tänään Torsti Siren on strategisen kommunikaation ekspertti Biopolttoaine Biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine. Esimerkiksi sellaisenaan poltettava kuivattu puuhake tai jalostettu biopolttoaine, kuten bioetanoli tai biodiesel. Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine. Biomassaa voidaan kuivata ja polttaa sellaisenaan tai siitä voidaan jalostaa polttoainetta, kuten bioetanolia tai biodieseliä. Liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen kasvatetaan erityisesti maissia, sokeriruokoa ja öljypalmua. Share on Facebook. Embed. ITSMF Aamiaisseminaari huhtikuu 2017 - Palvelunhallinta johtamisen tukena. Huhtikuun seminaarin aiheenamme on palvelunhallinnan prosessien ja työkalujen.. Kestävässä ruokajärjestelmässä ruuan tuottaja ja kuluttaja ovat lähempänä toisiaan. Kuluttaja voi myös osallistua ruuan tuottamiseen, esimerkiksi viljelemällä kaupungissa. Tämä paitsi lisää monimuotoista ympäristöä kaupungeissa, vaikuttaa myös ihmisten terveyteen, sillä viheralueiden laadulla ja määrällä on todettu olevan yhteys ihmiskehoa suojaavien mikrobien määrään. Ihmisen lisääntyvällä yhteydellä luontoon on myös tarttumattomia tulehdustauteja vähentävä vaikutus.

Suomen Strategisen johtamisen seura r

Strategisen johtamisen osa-alueet - Strateginen analyysi o Ympäristö o Arvot, odotukset, tavoitteet o Resurssit - Strategiset päätökset o Mitkä ovat vaihtoehdot? o Mikä on paras vaihtoehto? o.. Hiilen sidonta tarkoittaa sitä, kun hiiltä sisältäviä aineita, kuten hiilidioksidia (CO2) sidotaan pääasiassa maaperän ja merien hiilivarastoihin. Kun hiilidioksidipäästöt ilmaan on saatu lähelle nollaa ja yhteiskunta hiilineutraaliksi, ihmiskunnan on sidottava hiiltä ilmasta, jotta aiemmin päästetyn hiilidioksidin määrä vähenee ilmakehässä. Katso myös kohta “hiilinielu”.

eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostoss Sitran kehittämä elämäntapatesti auttaa tunnistamaan, mistä yksittäisten henkilöiden arjen päästöt syntyvät ja miten niitä voisi vähentää. Katso Finder.fi:stä yhdistyksen Suomen Strategisen Johtamisen Seura (1096057-4) yritystiedot, päättäjät, työntekijämäärä ja taloustiedot, kuten liikevaihto ja tulos

PPT - STRATEGISEN JOHTAMISEN KEHITYSSUUNTIA PowerPoint

 1. nalle ja varallisuudelle. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen hinnan nousun tai fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamisen myötä tulevat riskit. Hiiliriskistä ilmiönä on alettu puhua enenevässä määrin ilmastonmuutoksen alettua nousta päättäjien, yritysten ja sijoittajien agendoille. Jos kansainvälinen yhteisö pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja vähentämään ilmastopäästöjä, tulee fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen kohdistumaan merkittävää painetta. Tästä syystä myös sijoittajat ovat aktivoituneet tarkastelemaan omia sijoituksiaan ilmastonäkökulmista.
 2. Biokaasun tuotannon syötteeksi soveltuvat useat erilaiset bioperäiset raaka-aineet, kuten jäteveden puhdistamoiden lietteet, peltobiomassat, tuotantoeläinten lannat ja syntypaikkalajitellut biojätteet.
 3. Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kokonaisvaltainen ymmärrys erityyppisten yritysten ja organisaatioiden strategisesta johtamisesta
 4. Vertaiskauppa on kuluttajien välistä kaupankäyntiä, joka tapahtuu yleensä verkkoalustoilla tai perinteisillä kirpputoreilla. Vertaiskaupassa kuluttajat myyvät pääosin käytettyä tavaraa toisille kuluttajille.
 5. julkaistuja selitteitä) sekä 20.6.2019 lisätty tarkennus hiilinieluun.

SSJS - Suomen Strategisen Johtamisen Seura All Acronym

Yritys voi oman toimintansa kehittämisen ohella parantaa omaa hiilikädenjälkeään tuomalla aktiivisesti markkinoille uusia innovaatioita, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, jotka luovat myönteisiä ympäristövaikutuksia niiden käytön aikana. Monet kiertotalouden mukaisista ratkaisuista tuottavat hiilikädenjälkeä asiakkaille, kun verrokkina on vastaava tavanomainen ratkaisu. Strateginen näkökulma yrityksen operatiiviseen toimintaan: miten operatiivinen toiminta luo yrityksen Asiasanat: strateginen-johtaminen tuotanto yritykset kansainväliset-yritykset prosessit.. Suomen strategisen johtamisen seura 1 artikkelia. Strateginen seuralainenNimi: Ritva Castrén Kierrätysravinteilla voidaan kasvavissa määrin korvata mineraalisia lannoitteita ja tehostaa ravinteiden käyttöä merkittävästi, ympäristöhaittoja samalla vähentäen. YK:n arvioiden mukaan väestönkasvun myötä on ruoantuotannon kasvettava jopa 70 % vuoteen 2050 mennessä, jos ruokailutottumukset säilyvät nykyisenkaltaisina eikä ruokahävikkiä saada kuriin. Ilman ravinteiden kierrätystä tämä on mahdotonta.

Strategisen johtamisen mittarit ja työkalu

 1. nallamme mallia hyvästä johtamisesta. - Johtamisemme näkyy arkityössä
 2. ologian käyttönsä on erittäin tarkkaa ja täsmällistä. Opiskelija on tietoinen erilaisista strategisen johtamisen lähestymistavoista, ja osaa monipuolisesti vertailla erilaisia malleja, teorioita ja näkökulmia.
 3. What is the abbreviation for Suomen Strategisen Johtamisen Seura? Suomen Strategisen Johtamisen Seura can be abbreviated as SSJS
 4. nan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Useimmiten hiilijalanjälki raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), mikä huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, keskeisimpinä metaanin (CH4) ja ilokaasun eli dityppioksidin (N2O).
 5. nalle sekä yhteiskunnalle laajem

Vältä nämä strategisen työkykyjohtamisen 6 sudenkuoppaa, ja menesty

11 Kompleksisuuskartta strategisen johtamisen välineenä Vahvistuvien syklien (negatiivisten ja positiivisten) tunnistaminen Jännitteiden tunnistaminen (attraktorien nimeäminen) Symbioottisten.. Strategisen tutkimuksen vastuualueella on haettavissa määräaikainen tiedeasiantuntijan tehtävä. Strategisen tutkimuksen tutkijoiden tuoreen politiikkasuosituksen mukaan hallitusohjelmassa jo.. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, jolla on vankka käytännön kokemus oman vastuualueesi johtamisesta sekä vahva toimialasi, organisaatiosi ja sen toiminnan tuntemus

Ravinnekierto Ravinnekierto varmistaa elämälle välttämättömien, hyödyllisten ravinteiden kiertämisen ekosysteemissä niin, etteivät ne valu hukkaan. Hukkaan valuvat ravinteet, kuten fosfori ja typpi, rehevöittävät vesistöjä ja kiihdyttävät resurssipulaa. Ravinnekierrolla eli ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan maataloudessa ja koko ruokaketjussa syntyvien sivuvirtojen, kuten lannan, puhdistamolietteen, biomassan ja -jätteen käsittelyä ja hyödyntämistä niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet – erityisesti fosfori ja typpi – saadaan otettua takaisin kiertoon ja hyödynnettyä esimerkiksi lannoitteena. Vahvoilla analyyttisillä ja metodologisilla tiedoilla ja taidoilla viitataan opiskelijan kykyyn pilkkoa monimutkaisia kokonaisuuksia pienempiin osiin niiden ymmärtämiseksi, tunnistaa analogioita ja suhteita substanssien välillä, ymmärtää eri menetelmien roolia tiedon tuottamisessa ja teorioiden testaamisessa. Strategisen johtamisen asiantuntija Mika Kamensky määrittelee strategialle kolme mielekästä määritelmää, joita seuraavaksi avaan hieman tarkemmin. Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten.. Suomen strategisen johtamisen seura SJSS on palkinnut Tuomas Hölsän ja Hannu Salmisen vuoden 1994 parhaiden strategiatutkielmien tekijöinä. Hölsän Helsingin kauppakorkeakoulussa tekemä pro.. Biokaasu Metaania (CH4) sisältävää kaasua, jota muodostuu mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta, kuten lantaa tai jätevedenpuhdistamoiden lietettä hapettomissa olosuhteissa. Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa, mitä kutsutaan anaerobiseksi käsittelyksi, mädätykseksi tai biokaasutukseksi. Hajotuksen tuloksena syntyy metaania (CH4) sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa orgaanista mädätysjäännöstä.

Sitra käynnisti Suomessa teollisten symbioosien toimintamallin FISS, jota Motiva operoi. Agroekoen symbioosi on myös teollinen symbioosi.Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on kuljetusalan Valmennuksessa saat esim. • työvälineitä strategiseen suunnitteluun, toiminnan tehostamiseen ja..

Löydä oma johtamisen koulutuksesi Studentum.fi:stä! Johtamisen koulutus. Tähtää korkealle ja menesty! Johtoasemassa työskentely on monelle työelämän päätavoite Olemme strategisen johtamisen ja tavoitteellisen toiminnan asiantuntijoita. Meillä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista strategiaprosesseista. Seuraamme aktiivisesti trendejä ja markkinoita Jakamistalous vastaa moniin tarpeisiin. Se on yhteisöllistä toimintaa, sen avulla säästetään ja ansaitaan rahaa ja mikä tärkeintä, se tarjoaa yhden harvoista miellyttävistä vastauksista kasvuun perustuvan talousmallin ja ympäristön väliseen ristiriitaan: kun vajaakäytössä olevat hyödykkeet otetaan tehokkaaseen käyttöön, emme joudu tinkimään elintasostamme, vaikka meidän onkin suitsittava ekologisesti kestämätöntä kulutusta ja liikatuotantoa.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry LinkedI

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) on 1989 perustettu yhdistys. SSJS on Suomen johtava strategiaosaajien verkosto. Seura on näkemyksellinen, puhutteleva ja utelias strategia-ammattilaisten yhteisö.. Maailman on siirryttävä kohti Hiilineutraali Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla. hiilineutraalia Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. kiertotaloutta , jotta pystymme sopeutumaan maapallon kantokykyyn. Tähän siirtymään liittyy paljon erilaisia asioita, joita voidaan käsitteinä tulkita monin tavoin. Alla olevat määritelmät ovat meidän näkemyksiämme ja kuvaavat sitä, mitä tarkoitamme, kun puhumme näistä käsitteistä – vaikkapa Cleantech Teknologia, tuote, palvelu, prosessi tai suljettu systeemi, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Maksimoi materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti ja pienentää samalla päästöjä veteen, ilmaan ja maahan. cleantechista . Toivomme, että tämä auttaa myös hahmottamaan, miten nämä käsitteet liittyvät toisiinsa ja mitä niihin liittyvää me Sitrassa teemme.

Mika Kuusela kertoo strategisen hyvinvoinnin johtamisen valmen

Ohjelman tavoitteena on, että opiskelijalla on tarvittavat analyyttiset taidot ja osaaminen, joita tarvitaan yrityksen strategisessa johtamisessa ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on, että opiskelija painotuksesta riippuen hallitsee keskeiset strategisen johtamisen, organisaatioiden kehittämisen tai hankintojen johtamisen ja innovaatioiden teoriat ja työkalut sekä osaa soveltaa ja hyödyntää niitä monipuolisesti käytännössä. Työssä käsitellään strategian ja strategisen johtamisen käsitteitä tieteellisessä kirjallisuudessa sekä tarkastellaan johdon laskentatoimea ja siitä haarautuvaa strategista johdon laskentatoimea Kiertotaloudelle liiketoimintaekosysteemit ovat oleellisia, sillä kiertotalouden edistäminen edellyttää usein laajamittaista yhteistyötä sekä arvoketjun toimijoiden välillä että yli arvoketjujen. Esimerkiksi uusien palveluiden ja älyteknologian myötä tavoiteltava radikaali liikenteen murros edellyttää vahvaa yhteistyötä liiketoimintaekosysteemissä ja liikkumisen arvoketjuissa.Arviointiperusteet 80 % Strategian kehittämissuunnitelma 20 % Lähiopetuskerroilla pidetyt esityksetBiokaasua voidaan käyttää uusiutuvana biopolttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa sekä jalostettuna myös liikennekaasuna, jolloin siitä saadaan suurin jalostusarvo.

Strategisen johtamisen lähtökohdat Kuntaliitto

Hyvän johtamisen kriteerit - Työterveyslaito

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen työvälineenä 2019. Hyper-kilpailuympäristössä liike-elämän taloissa on vaikeaa selviytyä, kasvaa ja laajentaa pitkällä aikavälillä, jos heillä ei ole strategista suunnittelua Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta Yhteiskunta, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä. Tulee toimeen sillä osuudella maapallon tuottamista luonnonvaroista, joka sille reilusti kuuluu. Ei ylitä maapallon ekologista kantokykyä. Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta on sellainen yhteiskunta, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä, ja joka tulee toimeen sillä osuudella yhden maapallon tuottamista luonnonvaroista, joka sille reilusti kuuluu. Toisin sanoen se ei ylitä maapallon ekologista kantokykyä. Kiertotalous vastaa molempiin haasteisiin: sekä lisää resurssiviisautta että edistää hiilineutraaliutta. Arvioiden mukaan yli puolet hiilidioksidipäästöistä liittyy materiaalien hallintaan. Strategisen hankinnan ratkaisu Vapolle. SoulCore ja Vapo käynnistivät tammikuussa 2016 strategisen hankinnan ratkaisun toimitusprojektin, kattaen hankintojen, toimittajahallinnan ja.. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Johtaminen. Esiupseerikurssin tutkielma

Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2019 - Tampereen

Yhteiskunnan tasolla Ilmastoriski Ilmastonmuutoksen suorista tai välillisistä vaikutuksista aiheutuvat riskit yritysten liiketoiminnalle sekä yhteiskunnalle laajemmin. Suora vaikutus on esimerkiksi sääilmiöistä johtuva kuivuus ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi kuivuudesta johtuva viljasatojen heikentyminen ja siitä seuraava ruoan hinnan nousu. ilmastoriskit voivat toteutua muun muassa ilmastopakolaisuutena suurten ihmismassojen hakeutuessa uusille asuinpaikoille esimerkiksi kuivien kausien tuomien jatkuvien satotuhojen vuoksi. Irtikytkentä Tähän asti toisiinsa kytkeytyneiden asioiden erottaminen toisistaan niin, että molemmat voivat toteutua riippumatta toisistaan. Esimerkiksi koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun kytkeminen irti luonnonvarojen kulutuksesta. Irtikytkennällä tarkoitetaan tähän asti toisiinsa kytkeytyneiden asioiden erottamista toisistaan niin, että molemmat voivat toteutua, mutta niiden toteutuminen ei enää ole riippuvaista toisistaan. Transcript Johtamisen_perusteet_3_uusi. STRATEGISEN JOHTAMISEN KEHITYSSUUNTIA Pauli Juuti STRATEGIA -KÄSITE - Strategia -sana (kreikk.) merkitsi sotajoukon johtamista - Kreikkalaisille..

ILMOITA, HAE JA ETSI TIETOA. Yrityksen edunsaajat (omistajat). Yrityksen perustaminen ja tietojen ilmoittaminen. Yhdistyksen perustaminen ja tietojen ilmoittaminen. Aineettomat oikeudet (IPR).. Timo Vuori on strategisen johtamisen professori Aalto-yliopistossa. Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford.. Johtamisen käsikirjat tarjoavat kiinnostavia asiantuntija-artikkeleita asiakasjohtamisesta Johtamisen käsikirjoja voit käyttää myös HAMKin verkon ulkopuolelta: kirjaudu sisään HAMKin käyttäjätunnuksilla Suomen Strategisen Johtamisen Seura. Sivulla selostetaan seuran toimintamuodot ja toiminnan tausta ja esitellään vuosittaiset teemat Tapamme asua, liikkua, syödä ja tehdä bisnestä muuttuvat radikaalisti. Uusi arki perustuu omistamisen sijaan yhä enemmän palveluiden käyttämiseen.

Smart & clean Teknologia, tuote, palvelu tai alue, joka digitalisaation avulla ohjaa kuluttajaa tai yritystä ympäristön kannalta puhtaisiin valintoihin. Toimintaa kehittää esimerkiksi pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö. Smart & Clean on määre, jolla voidaan kuvailla monenlaisia asioita. Kyseessä voi olla teknologia, tuote tai palvelu, joka digitalisaation avulla ohjaa käyttäjää (kuluttajaa tai yritystä) ympäristön kannalta puhtaisiin valintoihin ja käyttötapoihin. Sellainen voi olla myös alue tai kaupunki, jossa asukkaiden arkea ohjaavat valinnat, alueen infrastruktuuri, tarjolla olevat palvelut ja yritysten toiminta perustuvat kiertotalouden, vähähiilisyyden ja digitalisuuden periaatteille ja niiden mukanaan tuomille mahdollisuuksille. Strategiselle henkilöstöjohtamiselle on paikka ja rooli niissä uudistuksissa, joita kohdataan lähivuosina. Henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) kiinnittyy organisaation perustehtävään, päämääriin ja.. Ilmastonmuutos kiihdyttää tätä ilmiötä edelleen. Aaltoa ei voi enää estää, sitä voi vain koettaa hillitä.Resilienssin käsitteelle ei löydy yksiselitteistä määritelmää. Alun perin käsitettä on käytetty psykologiassa ja luonnontieteissä, joissa se liitetään yksilöiden kykyyn selvitä ja toipua traumaattisista tapahtumista tai organismien kykyyn selvitä ympäristöolosuhteiden äärimmäisistä vaihteluista. Termiä resilienssi käytetään osin samassa merkityksessä kuin termiä kriisinkestävyys (kyky kestää kriisejä ja selviytyä niistä).

Strategic management wordcloud. Zoom. Photo: Kheng guan Toh. Word pilvi tunnisteita strategisen johdon kuvassa käsite. Standardi. Laajennettu Kaskadi-periaate Raaka-aineiden käytön asettaminen tärkeysjärjestykseen resurssitehokkuuden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi puusta tehdään ensin korkeamman jalostusasteen tuotteita, jotka uusiokäytetään tai kierrätetään ja vasta viimeiseksi hyödynnetään energiaksi. Kaskadi-periaatteella tarkoitetaan raaka-aineiden käytön tärkeysjärjestykseen asettamista, mikä mahdollistaa resurssitehokkuuden. Esimerkiksi puun käytön kohdalla tämä tarkoittaa materiaalin teollisen hyödyntämisen ja kierrätyksen asettamista energiakäytön edelle. Tätä periaatetta noudattamalla pystytään tuottamaan enemmän lisäarvoa vähemmällä panoksilla, esimerkiksi samanaikaisesti aikaansaamaan kustannussäästöjä, parantamaan kilpailukykyä ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat osaavat tunnistaa ja hallita yrityksen strategiasta asemaa koskevia muutoksia yritysten kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valmistuneilla opiskelijoilla on vahvat analyyttiset taidot ja he toimivat vastuullisesti.Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan (AR5) ilmakehään voi lisätä vain tietyn määrän hiilidioksidia, mikäli Pariisin sopimuksen tavoite halutaan saavuttaa käytännössä. Ilmakehään lisätyn hiilen määrä on suoraan yhteydessä tiettyyn lämpötilan nousuun, ja Pariisin sopimuksen sallima määrä on yhteensä verrattain pieni, kun huomioidaan nykyiset hiilidioksidipäästöt.

Esimerkiksi kestävän ruokajärjestelmän prosesseissa vähennetään tuotantokohtaisia päästöjä. On pohdittava, mihin kannattaa pistää ruokajärjestelmän käytettävissä olevat uusiutuvat ja uusiutumattomat panokset? Mitä kannattaa tuottaa ja missä? Millä alueilla ja missä määrin tuotamme ruokaa, rehua, polttoaineita ja muita ekosysteemipalveluita?Synteettinen biokaasu (SBG, Synthetic BioGas), on puusta tai muusta biomassasta termokemiallisesti valmistettu metaanikaasu. SBG jalostetaan samoilla menetelmillä, joita maakaasun ja biokaasun jalostuksessa käytetään. Maapallon ekoen kantokyky Kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen yläraja. Jos tämä raja ylittyy, on seurauksena ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme. Maapallon ekoen kantokyky tarkoittaa kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen ylärajaa. Jos tuo raja ylittyy, on seurauksena ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme. Teollinen symbioosi Yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa yritykset hyödyntävät tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Toisen sivuvirta tai jäte muuttuu toiselle tuottavaksi resurssiksi, säästää kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Sitra käynnisti Suomessa teollisten symbioosien toimintamallin FISS:in, jota Motiva operoi. Teollinen symbioosi on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Parhaimmassa tapauksessa symbiooseissa syntyy kaupallisesti menestyviä korkean jalostusasteen tuotteita loppukäyttäjien tarpeisiin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.- perehtyy matkailuyrityksen toiminnan johtamisen menetelmiin ja välineisiin - syventää liiketoimintaan ja yrittäjyysperiaatteiden liittyvää ymmärrystään - hahmottaa selkeämmin lähiesimiestoiminnan, työyhteisön hyvinvoinnista huolehtimisen ja stressin hallinnan merkityksen alan toimintaympäristössä - saa päivittäisen toiminnan johtamisessa ja arvioinnissa sekä henkilöstön perehdyttämisessä ja valmentamisessa tarvittavia taitoja - kehittää koordinointikykyään, johtamistaitojaan sekä muita ihmisten ja tehtävien johtamiseen liittyviä taitojaan. Ihmisten ja tehtävien johtaminen ovat yleisiä työelämävalmiuksia, jotka auttavat selviytymään työelämän tilanteissa. Näissä opintojaksoissa korostuvat yrityksen liiketoiminnan ja työyhteisön laaja-alainen ymmärtäminen, suunnittelu- ja organisointitaito, sekä kyky hallita konflikteja. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Verkosto-osaamisen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. 11SJOH2 Palveluyrityksen toiminnan johtaminen 3 OP 11STAL3 Suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskenta 3 OP 11SJOH3 Henkilöstön johtaminen 3 OP 11SLAKI4 Työlainsäädäntö 3 OP 11SMAR5 Verkko palveluympäristönä 3 OP 11SJOH2 Palveluyrityksen toiminnan johtaminen 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelija - osaa hyödyntää ketjuyrityksen yksikön sekä pienen ja keskisuuren palveluyrityksen päivittäisjohtamisessa käytettäviä välineitä ja menetelmiä - päivittäisen toiminnan tavoitteiden asettamisessa - toiminnan ja työsuoritusten ohjaamisessa - henkilöstön perehdyttämisessä - toiminnan ja työsuoritusten arvioinnissa ja kehittämisessä - työyksikön suorituskyvyn kehittämisessä. Sisältö Yrityksen strategian toimeenpano päivittäisessä toiminnassa, päivittäisen toiminnan laadun ja tehokkuuden johtaminen, perehdyttäminen ja työssä oppiminen, työyhteisön toimivuuden ylläpitäminen ja parantaminen Suoritustapa ja sisältö Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opiskeluun, suuntautumisen mukainen soveltava yritys-case ja oppimistehtävät. Opiskelumateriaali Grönroos, C. 2009: Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOY. Laurent, B. 2006. Päivittäisjohtaminen matkailu- ja ravintola-alalla. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Kauppakaari. Erämetsä T. 2009. Teoriasta todeksi : esimiestyö käytännössä. Talentum.Helsinki Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. 11STAL3 Suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskenta 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelija - perehtyy yrityksen lyhyen aikavälin suunnitteluun - ymmärtää budjetoinnin ja sen seurannan merkityksen tuloksen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa - osaa laatia liiketoimintaan liittyviä laskelmia erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa ja osaa tehdä niiden perusteella toimenpide-ehdotuksia - osaa hyödyntää yrityksen seuranta- ja raportointijärjestelmiä johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Sisältö Budjetointi, talouden seuranta, suunnittelulaskenta, seuranta- ja raportointijärjestelmät. Suoritustapa ja arviointi Asiantuntijaluennot, aktiivinen osallistuminen atk-harjoituksiin, oppimistehtävä ja tentti. Opiskelumateriaali Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Helsinki: Edita Oy. Heikkilä, P. & Saranpää, T. 2008 Hotelli- ja ravintola-alan sisäinen laskentatoimi. Restamark. Alhola, K. & Lauslahti, S. 2000. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. Porvoo: WSOY. Verkkomateriaalia Verohallinnon internetsivuilta (www.vero.fi) Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Sukupuuttoaalto tarkoittaa useiden lajien katoamista suhteellisen lyhyessä ajanjaksossa. Sukupuuttoaallot toistuvat vuosimiljoonien välein, ja aiemmat niistä ovat johtuneet luonnonvoimista. Nyt pyyhkivä kuudes sukupuuttoaalto on ihmisen aiheuttama ja alkoi jo tuhansia vuosia sitten. Ensin ihminen hävitti maailmasta metsästämällä useita suurikokoisia eläimiä. Elinympäristöjen muutos, pirstoutuminen ja häviäminen, ylikalastus merissä ja tulokaslajit hävittävät yhä lisää lajeja eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.Johtotehtävissä toimiville henkilöille suunnattujen strategisen johtamisen koulutusten kesto vaihtelee muutamista tunneista kuukausiin. Eri pituiset koulutukset pyrkivät tarjoamaan osallistujilleen uusia näkökulmia ja työkaluja yhä toimivamman ja kilpailukykyisemmän työyhteisön luomiseen ja luotsaamiseen.  Biodiversiteetti Elollisen luonnon monimuotoisuus, joka turvaa elämän edellytykset maapallolla. Biodiversiteetin säilyttäminen linkittyy vahvasti myös ruoantuotantoon ja ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi viljelemällä monipuolisesti erilaisia kasveja hoidetaan samalla myös maaperää, hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen (katso lisää kohdasta kestävä ruokajärjestelmä). Yritys: Suomen Strategisen johtamisen seura r.y., Helsinki - Katso yhteystiedot, taloustiedot sekä uutiset maksutta Taloussanomien yritystietopalvelusta Myös Suomen strategisen johtamisen seura tunnisti strategiabarometrissaan keskeisiä ongelmia yritysten 4straction. For Strategic Action. Jossain vaiheessa todettin, että strategisen työskentelyn..

Opetus- ja oppimismenetelmät Lähiopetus 27 h Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 107 h Oman oppimisen arviointi 1 h Strategisen johtamisen päävaiheet. Jotta voitaisiin kehittää tulevaisuuden suunnitelma,käy läpi useita vaiheita. Ensinnäkin, ympäristö analysoidaan luomalla alusta liikkeen suunnan valitsemiseksi On esitetty, että strategisen asiakassuhteen johtamisen keinoin voidaan merkittävään asiakassuhteeseen vaikuttaa myönteisesti. Tämän tutkimuksen fokuksena on strategisen.. - tuntee strategisen johtamisen keskeiset käsitteet - tuntee strategiaprosessin sisällön eri vaiheineen ja osa-alueineen - osaa hyödyntää strategisen suunnittelun välineitä yrityksen strategian laadinnassa ja toimeenpanossa. Sisältö Strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, strategiaprosessin eri vaiheet, strateginen suunnittelu, analyysit ja kilpailustrategiat. Suoritustapa ja arviointi Aktiivisuus lähiopetuksessa tai verkko-opiskelu, kirjalliset tehtävät, tentti ja/tai yritys-case. Opiskelumateriaali Mantere, M., Aaltonen, P., Ikävalko, H., Hämäläinen, H., Suominen, K. & Teikari, V. 2006. Organisaation strategian toteuttaminen. Helsinki: Edita. Kamensky, M. 2008. Strateginen johtaminen - menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. Suominen K, Karkulehto K, Sipponen J ja Hämäläinen V.2009. Esimies strategiavaikuttajaksi. WSOYpro. Helsinki Opetuksen yhteydessä ilmoitettu ja/tai jaettu materiaali. 11STAL4 Investoinnit ja rahoitussuunnittelu 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelija - perehtyy investointien suunnitteluun ja niiden kannattavuuteen - osaa laatia investointilaskelmia ja osaa hyödyntää niitä päätöksenteossa - hankkii valmiudet tulos- ja rahoitussuunnittelun yhteensovittamiseen - pystyy soveltamaan tunnusluvuista ja laskelmista saamiaan tietoja yrityksen kehittämisessä - perehtyy käyttöpääoman hallintaan ja rahoitussuhteiden hoitoon - tuntee rahoitusriskejä ja riskinhallintavälineitä. Sisältö Investointisuunnittelu, investointilaskelmat, tulos ja rahoitussunnitelmat, rahoitusriskit. Suoritustapa ja arviointi Asiantuntijaluennot, osallistuminen atk-harjoituksiin, oppimistehtävä ja tentti. Opiskelumateriaali Leppiniemi, J. 2005. Rahoitus. Helsinki: WSOY. Leppiniemi, J. & Puttonen, V. 2002. Yrityksen rahoitus. Helsinki: WSOY. Verkkomateriaalia Suomen pankkiyhdistyksen internetsivut. Saatavissa: http://www.pankkiyhdistys.fi Työvoima- ja elinkeinokeskuksen internetsivut. Saatavissa: http://www.te-keskus.fi Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. 11STAL5 Kansantalous 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelija - hallitsee makro- ja mikrotalouden peruskäsitteet - ymmärtää markkinamekanismin toimintaperiaatteen - ymmärtää suhdannevaihtelun kansantaloudelle mukanaan tuomat ongelmat. Sisältö Teemoina opintojaksolla ovat mm. työttömyys, inflaatio sekä talouspoliittisen vaikuttamisen perusajatukset Suoritustapa ja arviointi Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja tehtävineen ja lopputentti. Opiskelumateriaali Pekkarinen, J. & Sutela, P. 1998. Mikrosta makroon. Porvoo: WSOY, soveltuvin osin. Santala, H. & Miettinen, P. 2007. Tuloksen tekijät. Yritystoiminta ja talous hotelli- ja ravintola-alalla Pekkarinen J & Sutela P. 2005 Kansantaloustiede WSOY. 11SJOHO OPERATIIVINEN JOHTAMINEN 15 OP Operatiivinen johtaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet Opiskelija Se voidaan nähdä yhtenä yrityksen strategisen johtamisen osa-alueena. Konfliktien johtamiseen käytetty normatiivinen lähestymistapa painottaa kuvailevaa näkökulmaa konfliktien ratkaisemiseen

1970-luvulta lähtien talouskasvu on perustunut luonnonvarojen liikakäyttöön ja johtanut ylikulutuspäivän aikaistumiseen. Kiertotalouden periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään kytkemään talouskasvu irti luonnonvarojen liikakäytöstä eri sektoreilla. Sen myötä vuotuinen ylikulutuspäivä voi pitkällä aikavälillä siirtyä myöhäisemäksi.Erona hiilijalanjälkeen, hiilikädenjälki korostaa myönteisiä vaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nyt.

Tällä hetkellä ihmiset elävät huomattavasti yli planeettamme ekologisten varojen (katso ylikulutuspäivä). Väkiluvullamme ja erityisesti kulutustottumuksillamme olemme jo nyt ylittäneet planeettamme kantokyvyn. Jukka Luoman strategisen johtamisen professuuri vahvistaa Tuotantotalouden laitoksen kykyä tutkia teknologiaan perustuvan liiketoiminnan kehittämistä ja uudistamista Flat design vektori konsepteja liiketoiminnan, rahoituksen, strategisen johtamisen, investoinnin, luonnonvarojen, konsultoinnin, tiimityön, hyvä idea. Liikemiehet käyvät neuvotteluja pöydässä

Erilaisten tieteellisten arvioiden mukaan (mm. Carbon Brief ja Carbon Tracker Initiative) hiilibudjetista on nykypäästömäärillä jäljellä enää joitain vuosia tai parhaimmassakin tapauksessa vain alle kaksikymmentä vuotta. Kun tämä määrä ylitetään, joudutaan hiilidioksidia jatkossa poistamaan ilmakehästä. Koska tarvittavien poistojen mittakaava on tässä tapauksessa massiivinen, on järkevää leikata hiilidioksidipäästöjä nopeasti. Tiedolla johtamisen malliesimerkki. Nokian Raskailla Renkailla tiedolla johtaminen on kokonaisvaltainen työkalu, jota käytetään niin strategiseen johtamiseen kuin yksittäisen renkaan.. Sovellettuna esimerkiksi uuteen EU:n jätelakiin kaskadiperiaatteen mukaan raaka-aineita käytetään ensisijaisesti korkean jalostusasteen tuotteisiin, jotka ensin käytetään, sitten uusiokäytetään tai kierrätetään ja vasta lopuksi hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa.Hiiliriskillä tarkoitetaan riskejä, joita yritysten, kaupunkien tai valtioiden toiminnalle ja varallisuuserille aiheutuu toimenpiteistä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi, joko kasvihuonekaasupäästöjen hinnan nousun tai fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamisen myötä. Strategisen johtamisen käsitteet : englanniksi ja suomeksi. DESC SOURCE. Hae kokoteksti. Huomautukset. Osa tekstistä vain suomeksi Julkaisija: Suomen strategisen johtamisen seura

Ensimmäisessä luvussa kerrataan strategiaan kuuluvat keskeiset käsitteet, kuten visio, missio ja yrityksen arvot sekä käsitellään klassisia ulkoisten ja sisäisten tekijöiden analyysimenetelmiä. Tämän jälkeen koulutusohjelmassa keskitytään kehittyneempiin metodeihin ja työkaluihin. Koulutusohjelmassa analysoidaan käsitteitä ja liiketoimintastrategian laajuutta, mukaan lukien skenaarion rakentaminen ja eri vaihtoehdot strategian muodostamiseen ja sen toteuttamisen arviointiin. Koulutusohjelmassa arvioidaan kriittisesti strategisen johtamisen keskeisiä osa-alueita ja pohditaan, missä yhteydessä niitä voidaan parhaiten soveltaa. Lopuksi koulutusohjelmassa keskitytään eri strategiavaihtoehtoihin (erikoistuminen, diversifiointi, integraatio) ja strategia-analyysin soveltamiseen pk-yritysten tasolla. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista lähelle nollaa. Negatiiviset päästöt Saadaan aikaan sitomalla hiilidioksidia pois ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään. Esimerkiksi kasvattamalla metsien ja maaperän nieluja, yhdistämällä bioenergian tuotanto hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä imemällä hiilidioksidia suoraan ilmakehästä. Negatiivisilla päästöillä tarkoitetaan sitä, että hiilidioksidia sidotaan pois ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään. Negatiivisia päästöjä voidaan aikaansaada vahvistamalla luonnon omia keinoja hiilen sidontaan tai vaihtoehtoisesti poistamalla hiilidioksidia ilmakehästä teknologian avulla.Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous Talous, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja. Opintojakso muodostaa perustan muille opinnoille ja on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna. Strategisen johtamisen ydin on suurelta osinSe on määritelty tällaisella käsitteellä kuin suuntautuminen tulevaisuuteen. Tässä suhteessa on erittäin tärkeää, että johtajat pystyvät..

3.3 Strategisen johtamisen maailmankuvat. Juuti & Luoma ovat jakaneet strategisen suunnittelun koulukunnat kolmeen eri kategoriaan, rationaalinen, kompleksinen sekä postmoderni Autamme sinua johtamaan organisaatiosi taloudellista ja operatiivista suorituskykyä. Kehitä taloudellisen ja operativiisen suorituskyvyn johtamista. Johdon laskenta ja analytiikka Suomen Strategisen Johtamisen Seura on perustettu 27.8.1997. Se on aatteellinen yhdistys, jonka toimiala on järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Voit selvittää sen päättäjät, taloustiedot kuten liikevaihdon..

 • Blackjack.
 • La riche directions hiusväri.
 • Yhdistelmälaser.
 • Wanneer is een man geinteresseerd in een vrouw.
 • Nukkekodin remontti.
 • Kulttuurikeskus rovaniemi.
 • Radiokulma.
 • Optima kansiot.
 • Mistä olen kotoisin testi.
 • Kim jong nam kim geum sol.
 • Spektri kartta.
 • Työnantajasuoritukset.
 • Beyonce pituus.
 • Samsung galaxy s5 neo akku.
 • Kolesteroli alas ilman lääkkeitä.
 • Paras jalkakirurgi.
 • Sigma meikkisiveltimet.
 • Pikku ponit suomeksi.
 • Traktori kolari.
 • Sätky instagram.
 • Purkaa kauppa englanniksi.
 • Uudenkaupungin lukio keskiarvoraja.
 • Kumppanin vanhempien tapaaminen.
 • Average iq in europe.
 • Aurinkokenno paketti.
 • Terveelliset kaurakeksit ilman banaania.
 • Kampaamo kemi valtakatu.
 • Yle oppiminen ruoansulatus.
 • Lähetyksen toimitus on aloitettu postnord.
 • Hvad kan man lave på valentinsdag med sin kæreste.
 • Kommunistisen puolueen manifesti.
 • Varattu mies ei vastaa viesteihin.
 • Performanssi.
 • 1v huutaa yöllä.
 • Abstraktin taiteen synty.
 • Taksiluvan hinta.
 • Retro sello.
 • Talousmatematiikka korkolaskut.
 • Someturva oy.
 • Eevil stöö vaatteet.
 • Kultatukku kokemuksia.