Home

Fysikaaliset altisteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan

Sisäilman altisteet aiheuttavat monia keuhkosairauksia, kuten astmaa, homepölykeuhkoa, toistuvia hengitystietulehduksia, keuhkokuumeita, jne. Hyvin tavallisia ovat sisäilmaan liittyvät nenän ja silmän.. Opiskelija osaa työympäristön keskeiset fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet sekä fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja niiden ehkäisyn eri aloilla. Opiskelija osaa tehdä työpaikkaselvityksiä ja.. Nollis tuumaustunnit Tuunataan tutut turvallisuuskäytännöt tähän päivään Riskeistä vaikuttavuuteen 17.5.2018 Työterveyslaitos Nollis www.ttl.fi 2 1. Reagoiva 2. Systemaattinen 3. Systeeminen 4. Ennakoiva SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Yleisimmät fysikaaliset altisteet ovat melu, tärinä, sekä erilaiset ei-ionisoivat säteilyt (ultraviolettivalo, erilaisten laitteiden aiheuttamat sähkömagneettiset kentät). Riittävän korkeille tasoille altistumien voi.. Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla Altisteet ja kuormitustekijät. Toimintasuunnitelmakaudella ehkäistään työterveyshuollon menetelmin ja keinoin seuraavien työpaikkaselvityksellä todettujen työpaikan kuormitustekijöiden haitallisia..

Fysikaaliset vaarat - Työterveyslaito

 1. Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien
 2. Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun
 3. Fyysinen ympäristö Fysikaaliset altisteet Kemialliset altisteet Biologiset altisteet Työssäoppimisen asettamat vaatimukset Tilat, tilat/opiskelijamäärä, kalusteet, viihtyvyys, tilojen esteettömyys..
 4. Kemikaalit ja työ internetsivusto Sanni Uuksulainen sanni.uuksulainen@ttl.fi Esityksen rakenne Hankkeen tausta ja tavoite Valitut altisteet ja kirjoittajat Sivujen sisältö ja käyteyt lähteet Sivujen pääotsikot

Kuormittuminen hammaslaboratoriossa : fysikaaliset altisteet ja

FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu Kiertotalouden kemikaalit ja riskit työntekijöille Sirpa Laitinen SIRKKU-hankkeen työpaja 9.5.2018, SYKE Kestävä ja turvallinen kiertotalous työntekijöille Millä kiertotalouteen liittyvillä toimialoilla

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet Start studying Kemialliset ja fysikaaliset reakti. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. Olomuodon muutokset ja liukeneminen. Fysikaaliset ominaisuudet FYSIKAALISET HOITOLAITOKSET. Toimistomaksua ei peritä sopimuspaikoissa asioidessasi. HELSINKI 4 Hanki käyttöturvallisuustiedotteet ja ymmärrä niiden sisältö Kaikista vaarallisiksi luokitelluista aineista ja valmisteista tulee olla ajantasaiset, suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet myös työntekijöiden saatavilla. Perehdyttämiseen ei riitä lue nuo ja noudata ohjeita työnantajan on sovellettava ktt:den tieto omalla työpaikalla. Lukuohjeita Prosessipäästöistä ei ole käyttöturvallisuustiedotteita, altisteiden vaarat on selvitettävä muuten (Malliratkaisut, KAMAT-kortit, jne.)

Kuormittuminen hammaslaboratoriossa : fysikaaliset altisteet ja fyysiset kuormitustekijät. Moilanen, Sari; Sainio, Essi; Sadinmaa, Jani; Tiihonen, Hanna (2016) Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ- Työturvallisuuden perusta Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidän avustajilleen Tarkastaja Auli Arkko-Liekari Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset haittatekijät. Työhygienia käsittää työpaikoilla ilmenevien mahdollisesti työntekijöille haittaa aiheuttavien tai heidän terveyttään vaarantavien kemiallisten..

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Tunnistatko altistumisriskit

 1. Lounais-Suomen alueellinen turvallisuusfoorumi 2018 9.10.2018 Työsuojeluvelvoitteet ammatillisessa oppilaitoksissa Tarkastaja Sirpa Lepistö-Mäkivaraa Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
 2. Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa
 3. Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän
 4. Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet
 5. Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.
 6. 7 Altistumisen arviointi Mittauksia tai kvantitatiivista mallinnusta tarvitaan, jos altistutaan vakavia terveyshaittoja aiheuttaville aineille (ks. ed. sivu) yleensä kun altistumista ei tunneta ja sen arvioidaan olevan yli 10 % aineen HTP-arvosta erilaisten oireiden, koettujen haittojen, epäilyjen yhteydessä torjuntatoimien suunnittelussa (ennen jälkeen tilanne) ASA-rekisteröinnit, erityisäitiysvapaan tarve REACH altistumisskenarioita laadittaessa/sovellettaessa 7

Hyvinvointia työstä Työsuojelupäällikön perustieto -Kemiallinen työhygienia Anneli Kangas Erikoistyöhygieenikko 043 824 1591 anneli.kangas@ttl.fi 16.1.2017 Työterveyslaitos Anneli Kangas www.ttl.fi 2 1 Työterveyshuollon ja työhygienian yhteinen tulevaisuus Timo Leino, Dos, ylilääkäri timo.leino@ttl.fi Työpaikkojen työhygieniassa on vielä paljon parantamisen varaa 8.-12.10.2018 kemikaaliturvallisuuden Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset Etusivu / Tutkimus ja kehittäminen / Julkaisutoiminta / Julkaisut aloittain / Tekniikka ja liikenne / 3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia 2 Vaarojen tunnistaminen Tyypillisiä vaaratekijöitä työssä Työmenetelmistä tai -olosuhteista aiheutuvia tapaturman tai ammattitaudin vaaroja Esimerkiksi putoaminen, liukastuminen tai kompastuminen, teräviin esineisiin satuttaminen, melu, sähkölaitteet, vaaralliset kemikaalit ja jätteet, ilman epäpuhtaudet fysikaaliset altisteet kemialliset ja biologiset altisteet sisäilmasto fyysinen kuormitus Työn fyysisiä tai henkisiä kuormitustekijöitä Esimerkiksi hankalat työasennot, raskaat tai toistuvat käsin tehtävät nostot ja siirrot, epäedulliset lämpöolosuhteet, puutteellinen valaistus, kuormittavat työajat, kohtuuton aikapaine, väkivallan uhka tapaturmavaarat henkilökohtaiset tekijät Työyhteisön sosiaalisia kuormitustekijöitä Esimerkiksi yksintyöskentely, työyhteisön ristiriidat, huono tiedonkulku, häirintä ja epäasiallinen kohtelu henkinen kuormitus Sosiaalinen kuormitus 2

Nolla tapaturmaa vs. nolla suojainta Suomen Työhygienian Seuran koulutuspäivät 11.2.2019 Tiina-Mari Monni Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

5 Ktt:n hyödyntäminen Kemikaalien vertailu hankintojen yhteydessä Kemikaalien varastointi- ja käsittelyohjeiden laatiminen Vaaratieto työpaikan kemikaaliriskinarviointia varten (ktt 2) Riskinhallinnan suunnittelu (ilmanvaihto, suojaimet) Työntekijöiden perehdytys Työterveyshuolto: työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten suunnittelu, ensiapuohjeistukset ja toimenpiteet Vaaratilanteisiin (tulipalo tms.) varautuminen 5 Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät? Työpaikalla hässäkkä päällä? Turku 6.2.2018 Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Ulla Riikonen LSAVI työsuojelun vastuualue, puh: 029 501 8174 6.2.2018

Työtervey

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001 3-7. Vaarojen tunnistamisen tarkistuslistat: Fysikaaliset vaaratekijät Tapaturman vaarat Ruumiillinen kuormittuminen ja ergonomia Kemialliset ja biologiset altisteet Henkinen kuormittuminen

Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen Työn turvallisuussuunnitelma (TTS) ja yhteistyökumppanit ALIURAKOITSIJOIDEN TYÖTURVALLISUUSINFO VAASA & SEINÄJOKI 17.9.2019 ANTTI JOKELA, YIT SUOMI OY yit.fi Välittömät toimenpiteet Seuranta ja palaute

Työhön liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet

 1. Browsing by Keyword fysikaaliset mallit. | Login. Aaltodoc
 2. aisuudet > rooli (tehtävä) > vaikutukseen liittyvä rooli > altisteet. fysikaaliset tekijät. infektioannokset
 3. . Page 21: Kemikaalitietolähteitä esim. (kem
 4. Tarkastuskertomus 2016/23562 1 (3) Työsuojelutarkastus Tarkastuspäivä ja -aika 1.6.2016 klo 9.00-10.40 Työnantaja Raahen kaupunki Osoite PL 62, 92101 Raahe Valvontakohde Onnelan päiväkoti Aurinkoiset Osoite
 5. aari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisää
 6. Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(
 7. Kemialliset altisteet Tunnistatko altistumisriskit? Rauno Pääkkönen, TkT Tmi Rauno Pääkkönen Rauno.paakkonen@gmail.com Oma tausta A-insinöörit suunnittelu Opettaja TAMK TTY ym. KHO Kesätöitä Työterveyslaitos
KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA - ppt lataa

Sisäilma - Työsuojel

Löydä Laboratoriolaitteet fysikaaliset optiset kokeet HD-arkistokuvaa ja miljoonia muita Shutterstockin kokoelman rojaltivapaita valokuvia, kuvituksia ja vektoreita Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa.. 6 Erityistä huolta aiheuttavat aineet ja luokitukset Koponen M, Loikala A & Säämänen: Kemialliset tekijät hallintaan työpaikalla. Työterveyslaitos, Helsinki 2018 ns. CMRaineet 6 Virhe:

Finto: TSR: altisteet

Työtoksikologia - Wikipedi

 1. en? Voidaanko vaaratekijä poistaa? Korvaa
 2. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015
 3. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Opintopolku : Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykse

Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sek

 1. Työturvallisuutta perehdyttämällä Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Vantaa 26.4.2019 1 ESAVIn työsuojelun vastuualue Valvoo, että työ on turvallista, terveellistä ja reilua Toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena
 2. nanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä
 3. en työuran alussa Mikko Nykänen Aluksi Alle 25 vuotiaille sattuu n. 50 % enemmän työtapaturmia kuin muissa ikäryhmissä (Sal
 4. Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä
 5. 2 Työpaikkaselvitys = työn terveysvaarojen selvitys (Valtioneuvoston asetus 1484/2001) työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus työntekijän..
 6. aarista Mika Liuhamo Tiina-Mari Monni Se

Lakisääteiset terveystarkastukset Valtioneuvoston asetus 1484/ ppt lata

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista Kuormittuminen hammaslaboratoriossa : fysikaaliset altisteet ja fyysiset kuormitustekijät . Moilanen, Sari; Sainio, Essi; Sadinmaa, Jani; Tiihonen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)

Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981 Kemikaalialtisteet Turvallisuuden hallinta Työturvallisuuspäivän alueseminaari Perjantai 27.4.2018 Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasa Heikki Aho, SK Protect Oy SK Protect Oy SK PROTECT OY on kotimainen ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Browsing by Keyword fysikaaliset malli

Kemialliset altisteet ovat kemikaaleja, biologiset altisteet ovat esimerkiksi mikrobeja tai soluja ja fysikaaliset altisteet esimerkiksi värähtelyä, säteilyä, lämpöoloja tai sähkövirtoja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu Psykososiaaliset altisteet. Fysikaaliset altisteet Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa! Jorma Mäkitalo, tth el, LT Tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja @JormaMakitalo Korvausuudistus muuttaa työterveyshuollon rahoituksen painopistettä ehkäisevän 3 Kemiallisten altisteiden hyvä hallinta työpaikalla miten edetä? Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita aloita kartoittamalla altisteet Kemikaaliluetteloon kaikki vaaraluokituksen saaneet aineet ja valmisteet joita yrityksessä käytetään Tunnista myös muut altisteet (puu-, kivi-, jauhopöly ja prosesseissa syntyvät altisteet kuten lämpöhajoamistuotteet, huurut, pakokaasut)

Työhön liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet. Julkaisussa: Työstä terveyttä 4 uud.painos Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

 • Oudot instagram seuraajat.
 • Makaronilaatikko sikke sumarin tapaan.
 • Iltasanomat koh tao.
 • Lastensuojelun toimintaperiaatteet eri työympäristöissä.
 • Veranstaltungen schwandorf oberpfalzhalle.
 • Güstrow polizeibericht.
 • Bensiinin varoitusmerkit.
 • Herttakuningatar asu.
 • Filo 3.
 • Madagascar lennot.
 • Birkenstock papillio.
 • Lineaarinen aikakäsitys uskonto.
 • Yksityishenkilön kuvaaminen.
 • Kuuloliitto tinnitus.
 • Lei lyrics.
 • Tanner jyväskylä.
 • Pesutorni siemens.
 • Walking in the air nuotit.
 • Assetto corsa track map.
 • Tty valmistumispäivät 2018.
 • Lego tarjous tokmanni.
 • Kuvakollaasi ohjelma windows 7.
 • Pikaliima geeli.
 • Tillandsiat.
 • Ramboll tampere.
 • Dawn of the dead full movie.
 • Mitä on mediavälineet.
 • Elokuva netistä.
 • Länsi pohjan keskussairaala arkisto.
 • Www gluteeniton leivonta.
 • Amadeus königsbrunn.
 • Laser kohdistushylsy.
 • Itä suomen yliopisto kauppatieteet.
 • Joukkotuhonta.
 • Jalkapöydän kinesioteippaus.
 • Budapestin leivos.
 • Aukkopahvi netistä.
 • Animecon twitter.
 • Sato vuokravalvonta.
 • Master of science in technology.
 • Llumar kalvot.