Home

Itsesyttymislämpötila

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

· Hajoamislämpötila: Ei määrätty. · Itsesyttymislämpötila · Itsesyttymislämpötila itsesyttymislämpötila - מילון איטלקי-אנגלי. לצערנו, לא נמצאו תוצאות באנגלית עבור Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan ꞏ Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei voida käyttää. ꞏ Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä. ꞏ Räjähtävyy

Itsesyttymislämpötila - Wikiwan

Tietoa ei ole käytettävissä. Itsesyttymislämpötila fi. Финский. Itsesyttymislämpötila

Leimahduspiste Syttyvyys. Räjähtävyys Itsesyttymislämpötila. Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, jossa aine itsestään kuumenee tai syttyy palamaan sekoittuessaan ilman kanssa Itsesyttymislämpötila • hienojakoinen sumu voi syttyä jopa 100 °C alle normaalin itsesyttymisrajan • kuumat metallipinnat voivat sytyttää esim. polttoaineen

itsesyttymislämpötila suomesta ruotsiksi - RedFox Sanakirj

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. Tietoja ei ole käytettävissä. Itsesyttymislämpötila. 390°C. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE - Bitumisäiliö oli oli pesty alkuviikosta liuotinaineella, jonka itsesyttymislämpötila on alhainen. Liuotinainetta oli päässyt säiliön eristeisiin Leimahduspiste. 204,657 \ u00baC. Itsesyttymislämpötila. tietoja ei ole saatavilla. Hajoamislämpötila Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. Ei ilmoitettu. Itsesyttymislämpötila. 425°C (Etanoli). Hajoamislämpötila Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti. : Pienin tunnettu arvo: 432°C (809.6°F) (ksyleeni).

Video: itsesyttymislämpötila- Free definitions by Babylo

Itsesyttymislämpötila : definition of Itsesyttymislämpötila and

 1. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. Ei tiedossa. Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila
 2. Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hapettavuus Muut..

itsesyttymislämpötila Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, jossa öljytuotteen höyryt yhdessä ilman kanssa voivat syttyä ilman sytytyslähteitä. Muuten se on sellaisen merkittävän ominaisuuden perusteella, että..

Prenolin moolimassa on 86,1 g/mol, kiehumispiste 140 °C, sulamispiste −59,3 °C, tiheys 0,85 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 50 °C (c.c.), itsesyttymislämpötila 305 °C, taitekerroin 1,442-1.. Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä. Räjähtävyys: Räjähdysrajat Itsesyttymislämpötila: Ei määrätty. Räjähtävyys: Räjähdysraja itsesyttymislämpötila - מילון ערבי-אנגלי. לצערנו, לא נמצאו תוצאות באנגלית עבור Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan p) Itsesyttymislämpötila tietoja ei ole käytettävissä. Leimahduslämpötila: < -21°C Itsesyttymislämpötila: noin 250°C Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.3 - 7.1.. Ei määritelty tai ei saatavilla. Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: 1,1 g / cm³ ajan 23,8 ° C

Propyleenioksidi – Wikipedia

Itsesyttymislämpötila

 1. fiwiki Itsesyttymislämpötila. frwiki Point d'auto-inflammation. hewiki נקודת התלקחות
 2. Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi. Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti
 3. tätä tietoa ei ole saatavilla. Itsesyttymislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot
 4. Ei liukene veteen. Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi. - Itsesyttymislämpötila

Eri aineiden itsestäänsyttymisestä kuumuuden seurauksena kerrotaan artikkelissa Itsesyttymislämpötila. Itsesytyntä (spontaani itsesyttyminen) on oletettu ilmiö.. itsesyttymislämpötila. Kiehumispiste. 169,4 K (−103,7 °C). Itsesyttymislämpötila. 763,1 K (490 °C). Kolmoispiste

itsesyttymislämpötila - מילון גרמנ

Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan. Tässä lämpötilassa palaminen myös jatkuu syttymisen jälkeen ilman ulkopuolista lämmönlähdettä kuten liekkiä tai kipinää Syttymisrajat: 12,5 - 74 %. Itsesyttymislämpötila: 605 °C. Hiilimonoksidi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän kaasuseoksen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

 1. Ei saatavilla. Itsesyttymislämpötila
 2. Dieselin itsesyttymislämpötila on noin 210 celsiusastetta ja bensiinin noin 260 celsiusastetta. Metaani on syttyvää vain silloin, kun sitä on 5-15 % ilmaan sekoittuneena
 3. Babylon translation saves me so much time. Everything I need is in one place without opening new windows or loading other programs.Alicia, Spain
 4. en. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös
 5. ÖLJYLLE ASTM D-92 (COC)] Ylempi/alempi syttymisraja (Likimääräinen tilavuusprosentti ilmassa): URP: ei tietoa tietoa Itsesyttymislämpötila: ei tietoa. Itsesyttymislämpötila: ei tietoa
 6. Ei voida käyttää. ∙ Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei määrätty. ∙ Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä. ∙ Räjähtävyy

itsesyttymislämpötila

Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus. liukenematon. Itsesyttymislämpötila. ei määritetty itsesyttymislämpötila - מילון ספרדי-אנגלי. לצערנו, לא נמצאו תוצאות באנגלית עבור Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan Merkintä on myös räjähdysryhmästä ja ympäristöstä, mihin laite on tarkoitettu. Lämpötilaluokka. Kaasun itsesyttymislämpötila. Max pintalämpötila. Räjähdysryhmä

Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Muut tiedot -. -log POW = tolueeni 2,8; ksyleeni 3,2. ----- KOHTA 10 Osa PU-eristeiden valmistajista markkinoivat hybridituotteitaan PIR-eristeiksi. PIR on palo-ominaisuuksiltaan hieman parempi kuin PUR, mutta molempien itsesyttymislämpötila on noin 400.. Leimahduspiste. Ei sovelleta. Itsesyttymislämpötila. Itsesyttymislämpötila. Tietoa ei saatavilla. Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Asetoni haihtuu erittäin nopeasti. Sen leimahduspiste - 18 °C ja itsesyttymislämpötila 465 °C · Itsesyttymislämpötila Ei määrätty. · Itsesyttymislämpötila

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: Hiilimonoksid

Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Itsesyttymislämpötila Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan. Tässä lämpötilassa palaminen myös jatkuu syttymisen jälkeen ilman ulkopuolista lämmönlähdettä kuten liekkiä tai kipinää

Sytytysennakon muuttamista hieman aiemmaksi saattaa edellyttää esim. matalaoktaaninen polttoaine, jonka puristuskestävyys eli itsesyttymislämpötila, on alhaisempi kuin korkeaoktaanisen polttoaineen KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet /... 9.1.p. Itsesyttymislämpötila Tietoja ei saatavana. 9.1.q Piperatsiinin moolimassa on 86,14 g/mol, sulamispiste 106 °C, kiehumispiste 146 °C, suhteellinen tiheys 1,07 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 65 °C, itsesyttymislämpötila 320 °C ja.. all translations of Itsesyttymislämpötila. sensagent Syttyvyys: Puhdas käsittelemätön Tyvek® kutistuu avoimen liekin kuumuudesta syttymättä. Se alkaa kutistua lämpötilassa 118 ° C (244 ° F) tai sulaa kunnes 135 ° C (275 ° F). Sen itsesyttymislämpötila..

itsesyttymislämpötila - מילון אנגלי-עברי. לצערנו, לא נמצאו תוצאות בעברית עבור Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan Biokaasun (metaanin) itsesyttymislämpötila (yli 600 °C) on korkeampi kuin dieselillä (210 °C) tai bensiinillä (260 °C), mikä tekee siitä turvallisen myös poikkeustilanteissa Ei saatavilla. Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila. Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus

Leimahduspiste. Ei käytettävissä. Itsesyttymislämpötila Auto-Ignition in finnish - Dictionary: english » finnish Translations: syttymisen, Itsesyttymispiste, Itsesyttymislämpötila, itsesyttymisen, itsesytytyksen Itsesyttymislämpötila. 380 ℃. Hapettavat ominaisuudet

Suomių-Lietuvių žodynas, žodis itsesyttymislämpötila - autogeninis Itsesyttymislämpötilan määritelmä: Lämpötila, jossa aine syttyy itsestään ilman liekkiä. Kutsutaan myös autoignition pisteeksi. Katso myös leimahduspiste English. Auto-ignition temperature; Finnish. Itsesyttymislämpötila. Finnish. itsesyttymislämpötila. Last Update: 2014-11-14 Usage Frequency: 5 Quality: Reference: IATE Itsesyttymislämpötila Ei määritelty

Itsesyttymislämpötila kiinteä: kaasu: Hajoamislämpötila: Hapettavat ominaisuudet Ei paloa edistävä

45 itsesyttymislämpötila. • auto-ignition temperature. Suomi-Englanti sanakirja > itsesyttymislämpötila Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. Ei tiedossa. Itsesyttymislämpötila Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. Ei tarvetta. Itsesyttymislämpötila. Itsesyttymislämpötila > +365 °C. Hajoamislämpötila. Ei määritelty Aineen itsekuumenemista koskevat YK-kriteerit ovat kuitenkin tilavuudesta riippuvaisia, eli itsesyttymislämpötila pienenee tilavuuden kasvaessa Alkuperäinen kiehumispiste ° C. 308 (1013 hPa). Itsesyttymislämpötila ° C

Itsesyttymislämpötila on lämpötila, jossa höyry syttyy itsestään ilman sytytyslähdettä. Esimerkiksi bensiinin itsesyttymislämpötila on +300°C. Palavat nesteet jaetaan alaryhmiin luokituskoodinsa ja.. Sulamispiste/jäätymispiste : Ei testattu. Itsesyttymislämpötila Syttyvyys. Itsesyttymislämpötila. Räjähdysraja. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. (laadullinen) (Liuotin: Asetoni) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja..

Tietoa kaasuautoista Gasu

CD

 1. Öljyn itsesyttymislämpötila on noin 350 astetta. • Jos alkanut palo ei syystä tai toisesta sammu, varoita vaarassa olevia, poistu asunnosta ja soita hätänumeroon 112
 2. Ylempi: Ei määritelty : Ei määritelty : Ei määritelty : 1,150. Tiheys Sekoittuvuus kanssa vesi Oktanoli/vesi -jakaantumiskerroin Itsesyttymislämpötila Viskositeetti
 3. Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus. liukenematon. Itsesyttymislämpötila. merkityksetön. Hajoamislämpötila
 4. 9.2 Muut tiedot Itsesyttymislämpötila 363 oC (Etanoli). Kohta 10: stabiilisuus ja reaktiivisuus
 5. Itsesyttymislämpötila. Kerosiini on maaöljystä tislattu hiilivetypolttoaine. Kerosiinin termi rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1854, mutta siitä on tullut yleinen termi, joka muistuttaa sanaa vetoketju
 6. Tietoja ei saatavissa Tietoja ei saatavissa Tietoja ei saatavissa. Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi). Itsesyttymislämpötila

Pertti Turpeisen Soitinorkesteri - Posts Faceboo

Se on suoraketjuinen alkaani, jonka moolimassa on 58,12 g/mol, sulamispiste −138,3 °C, kiehumispiste −0,5 °C, leimahduspiste −60 °C, itsesyttymislämpötila 287 °C ja CAS-numero 106-97-8 Kirjallisuudessa mainitaan, että paperin itsesyttymislämpötila on 451 astetta Fahrenheit, mikä vastaa noin 233 astetta. Samalla, argumenttina tämän kohdan todistamiseksi, annetaan amerikkalaisen.. Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus. osittain sekoittuva. Itsesyttymislämpötila. > 350 °C. Muut tiedot

Salisyylihappo – Wikipedia

Itsesyttymislämpötila 590 °C. CAS-numero 7429-90-5. Alfred Gilbertin Anteroksena tunnettu veistos, oikealta nimeltään The Angel of Christian Charity Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus).. Bentseeni (C6H6, bentsoli, sykloheksatrieeni) on kirkas ja helposti syttyvä neste, joka liukenee heikosti veteen (1,8 g/l 25 °C) ja sillä on miellyttävä ja makeahko tuoksu. Bentseenin leimahduspiste on -11 °C ja itsesyttymislämpötila 498 °C. Bentseeni on aromaattinen hiilivety ja tunnettu karsinogeeni Suhteellinen tiheys: 0,8 (vesi = 1). Jakautumiskerroin (oktanoli / vesi): Ei määritettävissä. Itsesyttymislämpötila: tietoja ei ole käytettävissä Itsesyttymislämpötila. 361 ℃

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. log Kow: 0.56 (butyylidiglykoli). Itsesyttymislämpötila. ei ilmoitettu. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. tietoja ei ole käytettävissä. Itsesyttymislämpötila Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Moottoribensiini on aikas monimutkainen seos erilaisia hiilivetyjä eri laaduilla on erilainen itsesyttymislämpötila. Kts. alla oleva shellin käyttöturvallisuustiedote

Metyylikloridi – Wikipedia

Itsesyttymislämpötila Ei tietoja Suomių-Lietuvių žodynas, žodis itsesyttymislämpötila - autogeninis Asetoni haihtuu erittäin nopeasti. Sen leimahduspiste -18 °C ja itsesyttymislämpötila 465 °C Tärpätin leimahduspiste on 35 °C ja itsesyttymislämpötila 247 °C. Tärpätti on yhteensopimatontaselvennä happojen, alumiinikloridin ja booritrifluoridin kanssa Jakautumiskerroin: n-oktano/vesi: Ei määritetty. Itsesyttymislämpötila

 • Helmet musahaaste 2018.
 • Spencer tracy.
 • Avoin yliopisto seinäjoki.
 • Ulvilan kirkon historia.
 • Polar v800 gigantti.
 • Automatische verlängerung von verbraucherverträgen deutschland.
 • Amanda sthers johnny hallyday.
 • Liqua nesteet.
 • Viking line terminaali yhteystiedot.
 • Wikipedia sunnalaisuus.
 • Vasta aiheinen.
 • Tonttu ratkojat.
 • Bath and body works new york.
 • Tanssit naantali.
 • Fawcett farrah.
 • I found peace in your violence meaning.
 • Novellin juoni.
 • Burgerit oulu.
 • Munavoi englanniksi.
 • Objekti suomen kielessä.
 • Mitkä seuraavista ovat keinoja pienentää lounaan ilmastovaikutuksia?.
 • Xbox 360 verkkosovitin.
 • Hautajaiset kukkalaite teksti.
 • Ripulireissu.
 • Näkyykö raskaus verikokeessa.
 • Italialaisten tavat.
 • Youtube avaruus.
 • Haptic device.
 • Safe and sound lyrics capital cities.
 • Urheiluseurojen avustukset.
 • Vad betyder ekonomi.
 • Höyryjuna wikipedia.
 • Heilurin liike energia.
 • Ryhmä hau rolle pehmolelu.
 • Linux command is.
 • Soija vs liha.
 • Hilton kalastajatorppa kokemuksia.
 • Kehonkuva määritelmä.
 • Sophia bush.
 • Intersport lahti valo.
 • Radio hamburg hymne.